دانلود ترجمه مقاله یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود ترجمه مقاله یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور

IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 25, NO. 3, JULY 2010

Atif Iqbal, Member, IEEE, Shaikh Moinuddin, Member, IEEE, M. Rizwan Khan,

Sk. Moin Ahmed, Student Member, IEEE, and Haithem Abu-Rub, Senior Member, IEEE

چکیده : اولین سیستم راه انداز موتور القایی پنج فاز در  اواخر دهه 1970 برای کاربردهایی با سرعت قابل تنظیم پیشنهاد داده شد. از آن زمان به بعد، تلاش های تحقیقاتی قابل توجهی به منظور توسعه سیستم های راه انداز چندفازه عملی تجاری صورت گرفته است. از آنجا که منبع سه فاز از طریق شبکه قابل دسترس است، نیاز به توسعه یک سیستم تبدیل استاتیک برای فراهم کردن یک منبع چند فاز از سه فاز موجود می باشد. بنابراین این مقاله یک طرح جدید اتصال ترانسفورماتور برای تبدیل سه فاز به پنچ فاز با ولتاژ و فرکانس ثابت را ارائه می دهد. اتصال ترانسفورماتور ارائه شده یک خروجی 5 فاز را در اختیار می گذارد و در کاربردهایی که به منبع 5 فاز نیاز می باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. راه انداز موتور 5 فاز یک راه حل عملی و تجاری می باشد. سیستم انتقال توان 5 فاز می تواند به عنوان یک راه حل کارآمد و مفید برای انتقال توان های زیاد مورد بررسی قرار گیرد. اتصال این ترانسفورماتور هم به طور عملی و هم در محیط شبیه سازی انجام شده است تا قابلیت استفاده از آن در عمل و پیاده سازی آن اثبات گردد. هندسه ساخت این ترانس نیز در این مقاله شرح داده شده است.

شکل (1)

الف ) مقدمه :

سیستم های چندفازه (بیشتر از سه فاز) به خاطر مزایای ذاتی که در مقایسه با سیستم های سه فاز دارند اخیرا کانون تحقیقات بوده اند. عملی بودن سیستم های چند فازه در تولید توان الکتریکی در {8}-{2} و انتقال توان الکتریکی در {15}-{9} و میزان به کارگیری آن در {33}-{16} مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات بر روی سیستم های انتقال 6 فاز به علت افزایش هزینه حق عبور خطوط انتقال از روی ملک های خصوصی ، پی آمدهای محیطی و قوانین محکم و دقیق مختلف آغاز شده است. خطوط انتقال 6 فاز می تواند ظرفیت توان  یکسانی با ولتاژ خط به خط کمتر و دکل های کوچکتر و فشرده تر در مقایسه با خطوط دو مداره سه فاز فراهم کند. شکل هندسی دکل های 6 فاز همچنین می تواند به کاهش میدان مغناطیسی کمک کند {12}. اخیرا تحقیقات بر روی ژنراتورهای چند فازه آغاز شده است و مراجع کمی در این رابطه در دسترس می باشد {8}-{2}. عملیاتی که تاکنون بر روی تولید های چندفازه انجام شده است مسائل مختلف را برای ژنراتور القایی 6 فاز نامتقارن بررسی کرده است (دو دسته از سیم پیچ های استاتور با جابه جایی 30 درجه فازها) مشابه همان ژنراتورهایی که در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می گیرد. به همان اندازه که راه اندازهای موتورهای چند فازه اهمیت داشتند اولین طرح توسط وارد و هارر به سال 1964 بر می گردد {1}و از آن زمان تا اواخر قرن اخیر تحقیقات آهسته و پیوسته بوده است. تحقیقات بر روی سیستم های تحریک چندفاز با شروع این قرن شدت گرفت که ناشی از در دسترس بودن قطعات نیمه هادی مطمئن و ارزان و پردازش گرهای دیجیتال بود. جزئیات شامل آخرین پیشرفتها در راه اندازهای چند فازه در مراجع {22}-{18} در دسترس می باشد. این نیز قابل یادآوری است که موتورهای چند فاز همواره بوسیله مبدل های AC-DC-AC مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین کانون تحقیقات بر روی راه اندازهای چند فازه محدود شده است به مدل و کنترل منابع (یعنی اینورتر ها {33}-{23}). تلاش های اندکی برای تبدیل سه فاز به n فاز (n>3 و فرد )بوسیله ترانسفورماتور انجام شده است که این روند در این مقاله تغییر خواهد کرد با ارائه یک ترانسفورماتور که سه فاز موجود شبکه را به یک منبع تغذیه 5 فاز تبدیل خواهد کرد.

سیستم های چند فاز بویژه 6 فاز و 12 فاز در یکسوسازها برای بدست آوردن ریپل کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین ترانسفورماتورهای 6 و 12 فاز برای تغذیه کردن یکسوکننده های چند فاز طراحی شده اند. اخیرا ترانسفورماتورهای 24 فاز و 36 فاز برای یکسوسازها نیز پیشنهاد شده اند {37}-{34}. دلیل انتخاب سیستم های 6 ، 12 و 24 فاز این است که این ها مضربی از سه می باشند و طراحی آنها ساده و مستقیم می باشد. با این حال افزایش تعداد فازها باعث پیچیده تر شدن سیستم می شود. تا الان که نویسنده اطلاع دارد هیچ طراحی برای تعداد فازهای فرد از قبیل 5 ، 7 و 11 در دسترس نمی باشد.

یک تمرین معمول آزمایش کردن موتور طراحی شده بوسیله یک منبع سینوسی برای اثبات کردن عملکرد مطلوب موتور برای حالت های مختلف عملکرد است {38}. به طور نرمال آزمایش های بی باری ، روتور قفل شده و بارداری برای تعیین پارامترهای روتور انجام شده است . اگرچه منبع چند فاز استفاده شده که شامل اینورتر می باشد می تواند دارای ریپل جریان بیشتری باشد روش های کنترلی مختلفی برای کاهش اغتشاش جریان حتی زیر1% بسته به نیاز و کاربرد وجود دارد. بنابراین پارامترهای ماشین با استفاده از یک منبع PWM بدست آمده اند که ممکن است مقادیر صحیح و خوبی را نتیجه ندهد. بنابراین یک منبع تغذیه سینوسی خالص برای تغذیه موتور از طریق شبکه مورد نیاز است. این مقاله یک اتصال ترانسفورماتور خاص را با 5 فاز متعادل در خروجی هنگامی که سه فاز متعادل در ورودی داشته باشیم را ارئه می دهد. بلوک دیاگرام این سیستم در شکل (1) نشان داده شده است.

ولتاژ و فرکانس ثابت شبکه می تواند به یک 5 فاز با ولتاژ و فرکانس ثابت تبدیل شود. اگر در ورودی از یک اتوترانس استفاده کنیم مقدار خروجی می تواند متغیر باشد. آرایش ورودی و خروجی می تواند به روش های زیر انجام گردد.

  • ورودی ستاره ، خروجی ستاره
  • ورودی ستاره ، خروجی چند ضلعی
  • ورودی مثلث ، خروجی ستاره
  • ورودی مثلث ، خروجی چند ضلعی

از آنجاییکه ورودی سیستم سه فاز است سیم پیچ های اولیه به سبک معمول به یکدیگر متصل می شوند و اتصال سیم پیچ های ثانویه یا خروجی در بخش های بعدی شرح داده شده است.

ب ) آرایش خروجی پنج فازه به صورت ستاره :

سه هسته جداگانه طراحی شده اند به طوری که هر کدام شامل یک سیم پیچ اولیه وسه ثانویه می باشند ، به غیر از یک هسته که فقط دو ثانویه بر روی آن پیچیده شده است. 6 ترمینال اولیه به طور ستاره یا مثلث می توانند به یکدیگر متصل شوند که در اینجا به صورت ستاره بسته شده اند. 16 سر خروجی به سبک های مختلفی مانند ستاره و چند ضلعی برای فراهم کردن خروجی مورد نظر به یکدیگر متصل شده اند. طرح اتصال سیم پیچ های ثانویه برای فراهم کردن خروجی به صورت ستاره انتخاب شده که در شکل (2) نشان داده شده است و دیاگرام فازوری متناظر با آن در شکل (3) نشان داده شده است.

A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation
Using a Special Transformer Connection
Atif Iqbal, Member, IEEE, Shaikh Moinuddin, Member, IEEE, M. Rizwan Khan,
Sk. Moin Ahmed
, Student Member, IEEE, and Haithem Abu-Rub, Senior Member, IEEE
Abstract—The first five-phase induction motor drive system was
proposed in the late 1970s for adjustable speed drive applications.
Since then, a considerable research effort has been in place to develop commercially feasible multiphase drive systems. Since the
three-phase supply is available from the grid, there is a need to develop a static phase transformation system to obtain a multiphase
supply from the available three-phase supply. Thus, this paper proposes a novel transformer connection scheme to convert the threephase grid supply to a five-phase fixed voltage and fixed frequency
supply. The proposed transformer connection outputs five phases
and, thus, can be used in applications requiring a five-phase supply.
Currently, the five-phase motor drive is a commercially viable solution. The five-phase transmission system can be investigated further as an efficient solution for bulk power transfer. The connection
scheme is elaborated by using the simulation and experimental approach to prove the viability of the implementation. The geometry
of the fabricated transformer is elaborated in this paper.
Index Terms—Five phase, multiphase, three phase, transformer,
turn ratio.

این فایل ورد (word) ترجمه در 9 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =