or

دانلود کار تحقیقی 1 – اعمال حقوقی صغیر

دانلود کار تحقیقی 1 – اعمال حقوقی صغیر

  • پیشگفتار:

 ورود  به  دانشگاه  برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود  به  دلیل ناآشنایی  با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی  که در مورددانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .با  ورود  به  دانشگاه  و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتیدممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاویو پژوهش در دانشجو فعال باشد.

 

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی  در نظر گرفته شده است  که می تواند  به دانشجویان در زمینه تحقیق وپژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .تحقیق صورت گرفته اعمال  حقوقی صغار را مورد  بررسی  قرار می دهد  و هدف از آن اثبات  درستی  وصحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه  منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینهمحدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه ازجامعه مورد نقد قرار گیرد.

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید

 

– صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

 

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی  است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .

[1] امامی ، حقوق مدنی،  ص ص 257و256.

[2] همان منبع .

[3] لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،  ص 406.

 

فهرست موضوعات

پیشگفتار ………………………….1

 

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن …………………………………2

مبحث اول : مفهوم  صغیر و رشید …………………………………….3

صغیر در حقوق امامیه……………………………………………………………………………………………..3

صغیر در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………………………………3

تعریف صغیر……………………………………………………………………………………………………….5

تعریف رشید…………………………………………………………………………………………………….6

 

مبحث دوم : انواع صغیر………………………………………………………………………………………7

الف- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………7

ب- صغیر غیر ممیز…………………………………………………………………………………………..7

 

مبحث سوم : مفهوم تمیز………………………………………………………………………………………9

 

 

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر……………………………………………………………….10

 

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز………………………………………………………..11

 

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز…………………………………………………………….12

تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی……………………………………………………………………….12

معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز…………………………………………………….12

– وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ………………………13

– وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران …………………………………………………….13

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز ………………………………………………………………………….14

عدم اهلیت تصرف ……………………………………………………………………………………………15

– وکالت ……………………………………………………………………………………………………….15

قرارداد کار…………………………………………………………………………………………………….16

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ………………………………………………………………..17

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ……………………………………………………………………17

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ……………………………………………………………………….18

– اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: …………………………………………………………………18

ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………19

مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………..20

نتیجه بحث……………………………………………………………………………………………………21

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 21
حجم: 214 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.