or

دانلود تحقیق شماره فایل 1313

بسمه تعالی

بیان مسئله

انسان ها به فراخور نیاز از بدو تولد به منظور حفظ جان در برابر خطرات  طبیعی و مصنوعی در وهله اول به فکر حفاظت از خویش افتادند بطوریکه در مقابل هر خطر بسته به نوع آن کار ویژه دفاعی مناسب را اتخاذ می نمودند و در سطح بالاتر حفاظت از اطرافیان در ابعاد فردی ملی و منطقه ای را در سرلوحه امور خود قرار می دادند و این رویه به تشکیل سازمان های دولتی و غیر دولتی شکل جدید و شدت بیشتری پیدا نمود لذا کارکنان سازمان ها نیز در حین انجام مأموریت ها  به تعهدات و آسیب پذیری مواجه بودند که به ناچار برای حفظ و صیانت از کارکنان به فکر چاره اندیشی و تشکیل دایره بایگانی و برای حداقل رساندن تهدید و آسیب پذیرهای مرتبط با کارکنان افتادند که نیروهای مسلح بالاخص نیروهای انتظامی از این امر مستثنی نبوده و با تشکیل سازمانی به نام حفاظت اطلاعات، وظیفه حفظ و صیانت از کارکنان ناجا را در برابر تهدیدات و آسیب پذیریهای بالفعل و بالقوه را بر عهده گرفت به طوری که نیروی انتظامی مأموریت های خویش را بر اساس وظایف بیست و نه گانه که در قانون پیش بینی شده بود انجام و در همین راستا سازمان حفاظت اطلاعات با تدوین اساس نامه ای شرح وظایف خود را در راستای صیانت از کارکنان به رده های تابعه ابلاغ نموده است و در جهت انجام مأموریت های محوله با اصول پنج گانه ای که عبارتند از: حفاظت کارکنان، حفاظت مخابرات، حفاظت اماکن و تأسیسات، حفاظت سلاح و مهمات، حفاظت عملیات و اطلاعات و … بر حسن اجرای مأموریت های نیروی انتظامی در اقصی نقاط ایران اسلامی نظارت می نماید.

لذا هر سازمانی به سبب دارا بودن یکسری اخبار و اطلاعات همواره از سوی عناصر غیر خودی مورد هجوم قرار گرفته که به برتری خود در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی و … دست یابد به همین منظور شیوه ها و روش های متفاوتی را در دستور کار خود قرار می دهد که همانا نیازمندی های اطلاعاتی خود را از طریق به کارگیری منابع انسانی و اکثراً از راههای مختلف جمع آوری کند و از آنجایی که یکی از راههای دسترسی به اطلاعات انتظامی بهره گیری از کارکنان نیروی انتظامی است لذا با متدهای متعدد سعی در جذب و پرورش کارکنان سازمان را دارد که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به جهت کاهش هجمه های کشورهای حریف می بایست به کار ویژه های مناسب این کارکنان ناجا که وظیفه استقرار نظم و امنیت و آرامش را در جامعه را بر عهده دارند صیانت نمایند که لازمه تحقق این موضوع در سازمان های اطلاعاتی درک و موقعیت و شناخت صحیح مسائل و چالش های پیش رو و انطباق ساختار و برنامه های سازمان اطلاعاتی و پاسخگویی های شایسته و به موقع و به روز منظور پیش بینی آینده و تحلیل درست از مسایل می باشد.

نیل به موقعیت های سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در عرصه های مختلف مستلزم برخورداری از مدیران با تجربه و کارآمد تا با بهره گیری از تجربه خود و آمیختن آن با علوم و فنون جدید ولو توفیقات را هموار سازند لذا به دلیل ویژگی های خاص سازمان های اطلاعاتی و امنیتی امکان استفاده از کارشناسان و مدیران خارج از سازمان برای پست های مدیریتی وجود دارد و به ناچار باید از میان کارکنان شایسته و آگاه و به مسایل مدیران خود را برگزینند که با داشتن مدیران آگاه و کارآمد و شایسته سازمان های اطلاعاتی مانند هر مجموعه دیگری می‌توانند با برنامه ریزی مناسب، پیگیر موفقیت آمیز سازمانی باشد.

فلذا با بکارگیری و استفاده از کارکنان متعهد و کارآمد و دارای صلاحیت در امورات سازمانی بسیار حائز اهمیت است که لازمه آن حفظ و صیانت کارکنان در برابر تهدیدات و آسیب پذیری در سازمان اطلاعاتی می باشد که سفیران به یک محور اساس مدنظر می باشد تا به کمک آن بتوان به شناخت و شناسایی شیوه های اثربخش صیانت امنیتی کارکنان در برابر تهدیدات و آسیب ها رسید و پژوهشگر قصد دارد با انجام این پژوهش شیوه های اثربخش صیانت امنیتی کارکنان مرکز آموزش شهید چمران کرج ناجا را شناسایی و ارائه نماید.

 

 

تعریف مفاهیم

اثربخشی Effectiveness:

  1. میزان موفقیت در تحقق هدف ها و انجام دادن مأموریت های محوله را اثربخشی می‌نامیم. (معصومی سوته، 1380، ص5)
  2. اثربخشی به معنای ایجاد نتیجه مطلوب یا رسیدن به هدف نهایه و انجام دادن کار درست است (میلر، 1393)

صیانت  Protective: به کلیه تدابیر و روش های و اقداماتی اطلاق می شود که موضوعات و اهداف (حفاظتی) (سازمانی و امنیتی) را در برابر خطرات طبیعی و مصنوعی مصون نگه می‌دارد (کریمایه، 1384، ص5)

صیانت امنیتی:

پیشگیری Previntion: پیشگیری شامل مجموعه تدابیر سیاست جنائی به استثنای تدابیر نظام کیفری – می شود که غایت انحصاری یا لااقل جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدامهای مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوارتر کردن یا کمتر متحمل کردن آنهاست. (نجفی ابرتدآبادی، 1382)

پیشگیری وضعی:

  1. پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهارت متمایل است. این امر از یک سو، از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیت های پیش جنایه وقوع جرم را مساعد و تسهیل می کند انجام می شود و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، از وقوع جرم جلوگیری می کند (ازبنام وسایرین، 1382)
  2. پیشگیری وضعی: مجموعه تدابیری است که هدف نهایی آنها منصرف یا ناتوان ساختن مقطعی بزهکاران مصمم از ارتکاب و از طریق برهم زدن موقعیت جرم صورت می گیرد (محمد نس،1386،ص 45)
  3. پیشگیری وضعی عبارت از اقدامات غیر کیفری که معادله جرم را به هم می زند و هزینه انجام نبرد را بالا می برد، به نحوی که بزهکار باالقوه از ارتکاب جرم صرف نظر می کند. (نجفی ابرتدآبادی، 1383، ص 498)

 

تهدید

  1. مفهوم لغوی: ترساندن بیم دادن – بیم عقوبت (بهشتی، 1369، ص314)
  2. اصطلاحی: به آن دسته از خطرات بالفعل و بالقوه ای اطلاق می شود که ارزش حیاتی یک کشور را از جمله تمامیت عرضی، استقلال و حاکمیت ملی، نظام حاکم و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژی و فرهنگ و افتخارات ملی را به خطر اندازد. تهدیدها می توانند به دورن مرزی و برون مرزی و تهدیدهای بدون مرز تقسیم شوند. (کرسپائی، 1384، ص 47)

فصل دوم:

مبانی نظری و پژوهشی:

بخش اول: اثربخشی:

پیشینه تحقیق: با بررسی های پیش آمده محقق شد تا کنون پژوهشی با این عنوان در سیستم‌های اطلاعاتی امنیتی و بویژه نیروی انتظامی انجام نشده است.

2-1-1) مقدمه: امروزه اثر بخشی و اثر بخش بودن در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. صاحبنظران همواره در جستجوی پاسخ این سئوال هستند که آیا این برنامه در دوره تعیین شده به طرز مؤثر اجرا شده و به هدف های پیش بینی شده رسیده             ویا به عبارت دیگر، اثربخش است یا نه اصولاً چه عواملی موجب اثربخشی آموزشی می شود؟ برای تعیین بازده آموزش لازم است عملکرد آن برنامه به لحاظ اثر بخش بودن یا نبودن بررسی شود تا چنانچه انحرافی در برنامه وجود داشته و یا احتمال انحراف وجود دارد کشف و تصحیح شود، اثربخش سازمان یکی از مهم ترین مبــاحثی است  که مدت هاست که توجه صــاحبنــظران و           سازمان ها را به خود مشغول داشته اما با وجود مطالعات و تحقیقات بسیار ابهامات در مورد اینکه اثر بخش چیست و چه شاخص هایی باید بر آن مورد استفاده قرار گیرد هنوز برطرف نشده است. اثر بخش در فرهنگ لغت یعنی اندازه اثر که در مورد  و  اعمال به کار می‌آید. اثربخشی به معنای توانایی در تولید محصول شایسته، قوی و … نیز معنی شده است.

معنایی که بیشتر مدنظر مردم (مشتریان و سازمان ها) است. اما آنچه که به دانشمندان علوم رفتاری در جستجو آنها هستند بسیار عمیق تر گسترده تر از برداشتهای افراد معمولی است. (شیرازی، 1373، ص 186-185)

نظریه و نوشته هایی که در ارتباط با اثربخشی  وجود دارد مکرراً به چند خصوصیت یا شاخص مهم سازمان های اثربخشی اشاره داشته اند که مهمترین آنها دستیابی به (هدایت – حفظ و تداوم بقاء و رشد انسجام و وحدت اجراء قابلیت انطباق با محیط و ایجاد تغییرات می باشند. اساس این مطالعات بر فرآیندهای سازمانی و تحلیل رفتار استوارند و کمتر به ساختار سازمانی که بایستی این فرآیندها را تسهیل بخشند اشاره شده است. اثربخشی تابع دو عامل، فرآیند و ساختار سازمانی است. ساختار سازمان با عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل و فرآیند سازمانی به عوامل انسانی و مکانیکی تقسیم می شوند و به استثناء بعضی از عوامل غیر قابل کنترل چون خط مشی های سیاست های مدیریت بورکراسی، محدودیت های مالی و قانونی و تغییر درخواست ها، انتظارات و تعداد مشتریان، دیگر عوامل فوق قابل کنترل بوده و آنها را  می توان از طریق عوامل انسانی و رفتارها اصلاح یا تغییر داد. بی شک مدیران نقش تعیین کننده ای در اثر بخشی سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی به عهده دارند چرا که اثربخشی سازمان را می توان از طریق توانایی مدیر در حداکثر رساندن تقابل بین ساختار و فرآیند سازمانی اندازه گیری کرد. بالاخره اینکه، سازمانهای اثربخش سیستم های بازی هستند که علاوه بر برقراری ارتباط مؤثر، خلاق و پویا و انعطاف پذیر و تاب و تحمل تغییرات خارجی و داخلی را دارند.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 111 کیلوبایت
149,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.