ریزپردازنده

ریزپردازنده

ریز پردازنده: که واحد پردازشگر مرکزی با CPU کامپیوترهای شما را می سازد که این مغز, پیام آور و سرپرست کامپیوتر است همه اجزای موجود دیگر RAM(رم), دیسک درایوها, مانیتور فقط پل ارتباطی هستند برای فاصله میان شما و پردازنده.

آنها داده ی شما را می گیرند و این را به پردازشگر می دهند را دستکاری می کند. سپس آنها نتایج را نمایش می دهند. واحد پرادزشگر (cpu) در بیشتر کامپیوترهای شخصی امروزه تنها ریزپردازنده نیست. کمک پردازنده های روی کارتهای پنجره های ویدیو و کارتهای صدا داده ی صورت و تصویری را آزاد می کند پرادزشگر مرکزی را از بعضی بارهای سنگین بعضی پردازنده های خاص, مانند آنچه که در داخل صفحه کلید شما برای کارهای تخصصی مشخص شده داده را به داخل یا بیرون واحد پردازشگر مرکزی می دهد.

استاندارد رایج پردازنده های سرعت بالا از شرکت اینتل پنیوم می باشد. تروی یک تراشه از سیلیکن تقریبا در هر اینچ مربع پنتیوم 1/3 میلیون ترانسیستور یاسوئیچ های کوچک الکترونیکی نگه داشته می شود. همه عملیات پنتیوم بوسیله ترکیبات متفاوت روشن و خاموش شدن سینگنال ها انجام شده است. در کامپیوترها, ترانسیستورها استفاده شدند برای نشان دادن صفرها و یک ها, دو عددی که سیستم اعداد دو دویی را می سازند. این صفرها و یک ها به طور معمول به عنوان بیت ها شناخته می شوند. کامپیوترها ذخیره می کنند و پردازش می کنند داده را به عنوان یک سری از بیت های الکترونیک. این بیت ها فرستاده می شوند و به طرول داخلی در مدارات کامپیوتر در طی مسیرهایی که قادرند ارسال کنند الکترونیکی را این بیتها باید فرستاده شود از راه ورودی به حافظه و از حافظه بسوی واحد پرادازشگر مرکزی و از واحد پردازشگر مرکزی به حافظه و از حافظه به راه خروجی هر مسیری که بیتها فرستاده می شوند نامیده می شوند یک گذرگاه یا گذرگاه داده گذرگاها می توانند 8 و 16 یا 32 از بیتها را در یک زمان عبور دهند

یک روش که کامپیوترها می توانند افزایش دهند بهره برداری خود را یک کمک پردازنده, یک تراشه خاص ریز پردازنده یا برد مدار شده برای انجام یک کار خاص است. برای مثال کمک پردازنده های ریاضی به طور معمول اضافه شدند به کامپیوتر ها برای اینکه سرعت پردازش محاسبات عددی را به طور زیاد بالا ببرند. انواع دیگری از کمک پردازنده ها گسترش دهند توانایی یک کامپیوتر را بوسیله افزایش تعداد نرم افزاری که روی کامپیوتر اجرا خواهد شد.

واحد پرازشگر مرکزی شامل واحد کنترل و واحد محاسبه و منطق است. این دو جز کار می کنند باهم برای اینکه داده و برنامه ذخیره شود در حافظه اصلی برای انجام عملیات پردازش.

واحد کنترل می تواند گمان (پند داشته) شود به عنوان مغز کامپوتر تقریبا کنترل های واحد کنترل کامپیوتر مانند کنترل واحد مغز کامپیوتر است. واحد کنترل بوسیله تکرار چهار عمل زیرکار می کند واکشی, رمز گشایی, اجرا کردن و ذخیره کردن.

واکشی به معنی به دست أوردن دستور العمل بعدی برنامه از حافظه اصلی است. رمز گشایی تبدیل کردن دستورالعمل برنامه به فرامینی است که کامپیوتر می تواند پردازش کند. اجرا کردن منصوب است به پردازش واقعی فرامین کامپیوتر و ذخیره سازی مشخص می کند مکانی را برای زمانی که نتایج حاصل از دستور العمل ها نوشته می شود روی حافظه اصلی

6- بخش دوم واحد پردازشگر مرکزی,  واحد محاسبه و منطق است این واحد شامل مدارات الکترونیکی مورد نیاز برای انجام عملیات حسابی و منطقی روی داده است, عملیات حسابی شامل جمع, تفریق, ضرب و تقسیم است. عملیات منطقی شامل مقایسه یک داده با داده های دیگر است برای تعیین این که داده ی اول کوچکتر از داده ی دومی است یا مساوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.