دانلود پایانامه آهنگری

دانلود پایانامه آهنگری

چکیده :

موضوع پروژه حاضر آهنگری و هدف از انتخاب پروژه این است که صنعت فورج در بین تمام فرآیند های تولید دارای جایگاه ویژه ای است زیرا کمک می کند تا قطعات با خواص مکانیکی عالی با کمترین اتلاف ماده تولید شود. با توجه به اینکه ماده بطور مومسان تغیر شکل می یابد تا شکل محصول مورد نظر را ایجاد کند جریان فلز توسط عواملی مانند: هندسه ابزار شرایط اصطکاکی و مشخصه ماده خام و شرایط حرارتی موجود در ناحیه تغییر شکل، جزئیات جریان فلز، کیفیت و خواص محصول شکل یافته و نیرو و انرژی مورد نیاز فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیک تغییر شکل، یعنی جریان فلز، کرنش ها، نرخ کرنش ها و تنش ها را می توان با کمک یکی از روش های تقریبی تحلیلی مورد بررسی قرار داد. روش تحقیق برای این پایان نامه بیشتر بر حسب اطلاعات تجربی در مورد این قالب ها و همچنین مراجعه به منابع مختلف در رابطه با این موضوع از جمله کتابها، اینترنت، مجلات ساخت و تولید و … صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق این است که علاوه بر اینکه با قالب های فورج و طرز کار این قالب ها آشنا می شوید، نیز نکات مهمی که در حین کار کردن با این قالب ها و چگونگی طراحی آن ها و اینکه برای طراحی یک قالب باید ابتدا از کجا شروع کرد آشنایی پیدا می کنید و مطالب طوری آورده شده که حتی کسانی که با صنعت فورج آشنایی زیادی ندارند با مطالعه این تحقیق بتوانند نیاز های خودشان را برطرف کنند و با این روش به طور کامل آشنا شوند.

فصل اول: فورجینگ[1] وخواص متالوژیکی

 

1-1مقدمه

فورجینگ یا آهنگری از قدیمی ترین وشناخته شده ترین روش تولید قطعات گوناگون از جنس فلز یا آلیاژهای مختلف می‌باشد. در حال حاضر نیز این روش همچنان از مرسوم‌ترین روش تولید قطعات گوناگون مهندسی فولادی یا غیر فولادی بشمار میرود. با توجه به پیشرفته و مدرن بودن وسایل فورج امروزه می‌توان انبوه زیادی قطعات حتی در سطح هزاران قطعه در روز را با هزینه‌ای قابل قبول و اکثر مواقع کم‌ هزینه ‌تراز سایر روش‌ها توسط روش فورج تولید نمود. ماشین‌آلات فورج به حدی از تنوع رسیده که تولید قطعات ریز از قبیل پیچ مهره گرفته تا روتورتوربین ها و بالهای هواپیماها را امکان پذیر ساخته است.

1-2سیلان وتغییر شکل مواد در فرآیند فورج

در تمام روش‌های گوناگون فورج با وارد آوردن نیروهای مکانیکی و عمدتاً تنش‌های فشاری به مواد خام اولیه و وادار نمودن آن به سیلان قطعه نهائی تولید شده شکل می‌گیرد. درقطعات تولید به روش فورج دانه‌های کریستالی مواد بر اثر عمل سیلان در حین تغییر شکل مکانیکی ترتیب و توالی خاصی بخود می‌گیرند و واضح است که این ترتیبات خاص ، تنها نتیجه سیلان جامد فلز خواهد بود. می‌توان گفت که از بهم پیوستن فرضی این ترتیبات ، سیلان دانه‌ها ، خطوط الیاف مانندی فیبر[2]به شکل خاص که متأثر از عمل فورج است در قطعه ایجاد میشود. این پدیده ایجاد شدن الیاف‌های ناشی از سیلان دانه‌ها و شکل نهائی آنها در قطعه موجب خواهد شد.  قطعه کار تولیدی در برابر پدیده‌های خستگی مکانیکی خروجی و بطور کلی زیر باره تناوبی و ضربه‌ای ، مقاومت بالاتری نشان بدهد. با این وصف می‌توان گفت که در تمامی قطعات تولیدی با فورج نسبت استحکام به وزن در مقایسه با سایر روشها از قبیل ریخته‌گری ، ماشینکاری، جوشکاری و غیره خیلی بالاست و این نکته به اصل مهم اعمال کار مکانیکی توسط فورج روی قطعه کار برمی‌گردد.

اگر بخواهیم عمل فورج را از دید تغیر شکل تعریف نمائیم باید گفت که فورج یکی از روشهای تغییر شکل پلاستیکی فلزات می‌باشد و براثر آن قطعه خام اولیه (یا پیش فرم شده) توسط اعمال تنش‌های ساده یا مرکب گوناگون و عمدتاً فشاری به شکل و فرم جدیدی تغییر شکل می‌یابد. وسیله اعمال تنش‌ها می‌تواند چکش، پرسهای مکانیکی ، هیدرولیکی و غیره باشند. نحوه اعمال تنش در هریک از این تجهزات ویژگی خاص خود را بهمراه خواهد داشت.

1-3هدف از فورجینگ

چنانچه گفته شد هدف اساسی از پروسه فورج تولید قطعه بوسیله فرم دادن قطعه خام اولیه و تبدیل نمودن آن به طرح و شکل نهائی می‌باشد. در راستای پروسه تولید این امکان وجود دارد که قطعه تنها در یک مرحله تغییر شکل نیافته و بوسیله اجراء چندین مرحله مختلف شکل نهائی در آن ایجاد شود. علیرغم این تعریف امکان این هم وجود دارد که هدف فورج تولید قطعه نبوده بلکه تنها بهبود بخشیدن به خواص مکانیکی آن باشد. در این گونه موارد تولید قطعه نهائی و شکل آن در درجه اهمیت کمی قرار می‌گیرد. از عمده ترین خواص مکانیکی که بوسیله عمل فورج در قطعه کار تحت تأثیر قرار گرفته و بهبود قابل توجهی می‌یابد عبارتند از:

  • سختی
  • استحکام نهائی
  • قابلیت انعطاف پذیری
  • چقرمگی

 

چنانچه قبلاً اشاره شد آن قبیل قطعات فولادی یا غیرفولادی که در حین کار تحت نیرو یا تنشهای تناوبی قرار می‌گیرند اکثراً باید بوسیله فورجینگ تولید بشوند. قطعات تولیدی به دلیل بروز الیاف ، ناشی از سیلان در قطعه دارای خاصیت جهت‌دار خواهند بود. استحکام قطعه در راستای جهت سیلان یا امتداد الیافها و عمود بر آن متفاوت خواهد بود. ابتدا جهت مقایسه مقطع قسمتی از یک قطعه را که به سه روش مختلف یعنی ریخته‌گری، ماشینکاری و فورج تولید شده در شکل (1-1) نشان داده شده است. بطوریکه از مقاطع معلوم می‌شود تنها در قطعه تولید به روش فورج الیاف سیلان یا ترتیب و توالی قرار گرفتن دانه ها جهت‌دار است. این الیاف فورج بمنزله یک آب توربندی در داخل قطعه عمل می‌نمایند و در مقابل اشعه ترک بر اثر خستگی از سطح خارجی قطعه به مغز آن، مقاومت کرده و موجب افزایش حد خستگی قطعه میشوند.

Forging-[1]

-[2]Fiber

 

فهرست مطالب                                                                                                     

چکیده

فصل اول: فورجینگ وخواص متالوژیکی

  • مقدمهسیلان و تغییر شکل در فرآیند فورج
  • هدف از فورجینگ

1-3-1 تغییر شکل های ناخالصی های داخل قطعه

1-3-2 جدایش

1-3-3 مک و حفره های ریز

فصل دوم: انواع روش های فورجینگ

2-1 مقدمه

2-2 انواع فورج نسبت دمای آن

2-2-1 فورج داغ

2-2-2 فورج گرم

2-2-3 فورج سرد

2-2-4 فورج همدما یا ایزوترمال

2-3 انواع فورج از جهت فرم وشکل قالب

2-3-1 فورج با قالب باز

2-3-2 فورج با قالب بسته

فصل سوم: قالب های فورج و عملیات آهنگری

3- 1مقدمه

3-2 آهنگری در قالب های باز

3- 3 آهنگری در قالب بسته

3-3-1دسته بندی آهنگری در قالب بسته

فصل چهارم: اصول طراحی قالب های فورج

4-1 مقدمه

4-2 متغیر های فرآیند آهنگری

4-3 مواد آهنگری

4-4 اصطکاک و روانکاری

4-5  طراحی قالب های فورج

4- 6 عوامل موثر در طراحی قالب های آهنگری

4-6-1 ترتیبات ترمودینامیکی عملیات آهنگری

4-6-2 پیچیدگی شکل قطعه و قالب

4-6-3 طراحی پیش فرم

4-6-4 سطح جدایش

4-6-5 فرورفتگی حفره قالب

4-6- 6 طراحی منطقه تجمع سر ریز قالب

4-6-7 پیش بینی تنش ها و بارهای آهنگری

4-7 محاسبه و طراحی ابعاد بیرونی قالب آهنگری

4- 8 قالب دور بری آهنگری

فصل پنجم: چکش ها و پرس های آهنگری

5-1 مقدمه

5-2 چکش ها

5-3 پرس های مکانیکی

5-4 پرس های هیدرولیکی

5-5 پرس های پیچی

فصل ششم: محاسبات طراحی قطعه دیسکی متقارن

محاسبات طراحی قطعه دیسکی متقارن

فصل هفت: خلاصه مراحل ساخت قطعه

خلاصه مراحل ساخت قطعه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 111
حجم: 5.57 مگابایت
220,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.