دانلود کارآموزی وب – 90 صفحه

دانلود کارآموزی وب – 90 صفحه

رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

فصل اول :آشنایی با وب

1.1.مقدمه :

طراحی صفحات وب دردنیای امروزی وسیله ای برای ارائه اطلاعات ومعرفی توانمندی ها ومحصولات افراد ، شرکت ها وکارخانه های کوچک وبزرگ است. توانایی ارائه بهتر، جذاب ترواثرگذارتر ، نکته ای اساسی درموفقیت وب سایت ها وجذب مخاطبان بیشتراست.

World wide  web ( کا گاهی فقط webنامیده می شود) یک منبع اطلاعاتی درروی شبکه وسیعی ازکامپیوترهای متصل به هم است که اینترنت نامیده می شود . وب سایت ها مجموعه های مرتبطی از فایل های ذخیره شده برروی این کامپیوترها هستند.

فایلهای وب می تواند سندهایی باشد که صفحات وب نامیده می شوند ؛ این فایل هامی تواند تصاویریاسایر فایل هایی هم  باشد که ازطریق یک برنامه مرورگر وب قابل دسترسی باشد.

1.2.تاریخچه وب:

تیم برنرز لی، بنیانگذار شبکه جهانی وب، با برپَایی یک سایت وب در آگوست ۱۹۹۱، نام خود را به عنوان نخستین طراح وب در تاریخ نگاشت. او در نخستین سایت وب اش، از اَبَرمتن و پیوندی برای ایمیل (پست الکترونیک) استفاده کرده بود.

در آغاز،سایتهای وب با کُدهای ساده «اچ‌ تی‌ام‌ال» نوشته می شدند، گونه ای از زبان کُدنویسی که ساختار ساده‌ای به وب‌گاه ها می داد، شامل سرتیتر و پاراگراف، و توانایی پیوند دادن به صفحه های وب دیگر، با اَبَرمتن. در مقایسه با روش های دیگر، این راه تازه و متفاوتی بود که کاربران به سادگی می توانستند با یک مرورگر، صفحه های پیوند خورده را باز کنند.

با پیشرفت وب و هنر طراحی آن، زبان کُد نویسی اش، اَبَرمتن یا اچ‌تی‌ام‌ال، پیچیده تر و پرانعطاف تر شد. ابزاری مانند جدول ها که بیشتر برای نمایش نمودارهای داده ای بودند، بزودی مورد استفاده نادرست، برای چیدمان های پنهان در صفحه های وب قرار گرفتند. با پیدایش صفحه های الگوی وب یا «CSS»، روش نادرست طراحی با جدول های پنهان در صفحه، از گردونه خارج، و بجای آن استفاده مناسب از صفحه های الگوی وب یا «CSS»، جایگزین شد.

فن آوری های یکپارچه سازی داده‌گاه ها (Database)، مانند زبان‌های کُدنویسی سمت سرور (Server-Side Scripting) مانند CGI, PHP, ASP.NET, ASP, JSP و ColdFusion، و استانداردهای طراحی مدرن با الگوها (CSS)، ساختار سایت های وب را باز هم تغییر داده و آنرا پیشرفته تر کرده اند.

همچنین با آمدن نگاره های جاندار و فن آوری های پویانمایی به صفحه ها، مانند فِلَش (Flash)، چهره وب بیشتر از پیش تغییر کرد و توانمندی های تازه به سازندگان رسانه و طراح های وب داده شد، و توانایی های بیشتر و کارایی های تازه مرورگرها برای اچ‌تی‌ام‌ال.

1.3.مفاهیم وب :

HTML  که عبارت اختصاری Hypertex  Markup   language   (زبان علامت گذاری فرامتن) است. زبان تألیف به کاررفته درایجاد صفحات شبکه گسترده (www) است. HTMLبه سیستم های مختلف کامپیوتری امکان می دهد اطلاعات وب رابه یک صورت تغییر دهند. صفحات وب که اسناد HTML  یافایل های HTML  هم نامیده می شوند، فایل های متنی هستند که ازمتن و دستور العمل های HTML  تشکیل شده اند. هریک ازاین دستورالعمل ها یک tag  (برچسب ) نامیده می شود. این برچسب ها همراه بامتن که مبدأ مربوط به سند راتشکیل می دهند، غالبأ کد یامبدأ هم نامیده می شود.

 

 

 

*web     page   (صفحه وب)

که به نام سندوب هم شناخته می شود ، یک فایل متنی است که به وسیله برچسب های HTML  نشانه گذاری (علامت گذاری ) شده است تابااستفاده از هرنوع مرورگری وبرروی هرنوع سیستم   عامل قابل نمایش باشد.

Tags*  (برچسب ها)

HTML دربرگیرنده برچسب های فراوانی است که به شما امکان می دهد چگونگی نمایش هریک ازاجزاء صفحه وب خودرادرمرورگر تشریح کنید. هرچند که اکثر برچسب های HTML    قسمتی ازیک مجموعه برچسب های بازوبسته کردن راهم دربرمی گیرد، اما راحت ترومناسب تر این است که به این مجموعه صرفأ یک برچسب گفته می شود .مثلأ     p>  </ <  p >.. راپاراگرافی ازیک مجموعه برچسب یایک برچسب پاراگراف بنامید. گاهی اوقات برچسب هایی که دارای علامت بسته شدن نیستند،برچسب های بازگفته می شود.

Web    browser*(  مرورگر وب )

مرورگر وب یک برنامه نرم افزاری است که برروی کامپیوتر  شمانصب می شود وبه شما امکان می دهد صفحات وب رامشاهده کنید. تعدادی ازمرورگرهای وب ، عبارتنداز :

Microsoft   Internet  Explorer   ,   opera ,Mozilla   Fire fox, Netscape    Narigator    که به وسیله یک پروژه  تحقیقی کنسرسیوم اروپایی ایجاد شد.

Web   site*  (وب سایت )

وب سایت مجموعه ای ازصفحات وب مرتبط به هم وسایرفایل هایی است که دریک شاخه روی سرویس دهنده وب میزبانی می شود. صفحات موجود دریک وب سایت ، به وسیله فراپیوندهایی به یکدیگر مرتبط هستندکه بازدید کنندگان آن وب سایت باکلیک روی این فراپیوندها می توانند ازیک صفحه به صفحه ای دیگربروند.

  Hyper links    (فراپیوندها )

که به صورت متداول ، پیوندنامیده می شوند ، متن یاگرافیک هایی هستند که به صورت بخصوصی قالب بندی شده اندتا کاربر باکلیک روی آن بتواند ازیک فایل به فایل دیگری درروی  world  wide  web  برود.

Web   server*  (سرویس دهنده وب )

سرویس دهنده وب یا سرور ، کامپیوتری است که به اینترنت  متصل است وبرای هرکسی که دارای ارتباط اینترنتی ومرورگر وب باشد ، قابل دسترسی است. هرسروری دارای آدرس عددی چهارقسمتی مخصوص به خودمانند 10.60  . 10 .40  است که    Internet    protocol ( Ipadd)  ( آدرس پروتکل اینترنت ) نامیده می شود وبه کاربران امکا ن می دهد که اطلاعات مربوط به سایت راپیدا کنند.

URL *( یو  آر  ال ) 

Uniform  Resource  Locator  ، آدرس دقیق اینترنتی مربوط به یک فایل وب است.

هرURL  دربرگیرنده چندقسمت ازجمله پروتکل (قالب بندی استاندارد شده برای ارسال ودریافت داده ها ) ،نام دستگاه یاسرویس دهنده ، نام حوزه یا نام فایل است. پروتکل مربوط به تحویل اسناد وب http//  : ( H yper text   transfer protocol)   یا

https// ( Hypertext  Transfer  protocol   secure)   است.

نام سرویس دهنده وب یانام دستگاه به وسیله متولی سرویس دهنده انتخاب میشودوتقریبأ می تواندهرترکیبی ازکاراکترها  باشد اما غالبأ www، یعنی مخفف world  wide  web  است.  نام حوزه یک نام منحصربه فرد است که به وسیله دارنده سایت انتخاب می شود. این نام نماینده گروهی ازکامپیوترهاست که دریک آدرس اینترنتی واقع شده اند .نام هرحوزه دربرگیرنده یک پسوند مانند com . است که نشان دهنده یک حوزه سطح بالا است که بالاترین مقوله موجود درسیستم نام گذاری اینترنتی است. حوزه سطح بالا می تواند نشان دهنده عملکرد سایت یاکشور مربوط به آن باشد حوزه های متداول سطح بالا عبارتنداز : تجاری ( com. ) . آموزشی (.edu) ، دوستی (. Gor) سازمان غیرانتفاعی ( .org) ، شبکه ( . net) ، ایالات متحده (.us) ، کانادا (.ca) ، تایلند (.ta) یاایران (.ir) است.

آخرین قسمت ازURL، مسیرفایل است که شامل نام شاخه ، نام فایل وپسوند آن است.

 

فهرست :

فصل اول:آشنایی با وب

1.1مقدمه……………………………………………………………………………………………………….3

1.2.تاریخچه وب………………………………………………………………………………………………3

1.3.مفاهیم وب………………………………………………………………………………………………..4

1.4.فلسفه وب…………………………………………………………………………………………………8

1.5.طراحی وب گاه………………………………………………………………………………………….11

1.6.وب گاه های پویا وایستا…………………………………………………………………………….12

1.7.طرح وب سایت…………………………………………………………………………………………14

1.8.استانداردهای طراحی وب………………………………………………………………………….14

1.9.مزایای استفاده از استانداردها……………………………………………………………………17

1.10.استانداردهای w3c ………………………………………………………………………………….20

1.11. validation…………………………………………………………………………………………..20

1.12.استاندارد های ECMA…………………………………………………………………………..21

فصل دوم:آشنایی با HTML

2.1.کدHTML……………………………………………………………………………………………22

2.2.ساختار برنامه نویسی به زبان HTML…………………………………………………….22

2.3.طراحی یک سند HTML……………………………………………………………………….24

2.4.تگ وصفات تگ………………………………………………………………………………………25

2.5.ساختارو انواع تگ…………………………………………………………………………………..26

2.6.روش های انتقال فایل……………………………………………………………………………..65

فصل سوم :آشنایی با HTML پیشرفته

3.1.انواع پیوند ها……………………………………………………………………………………………………………..67

3.2.قالب بندی اجزای صفحه به وسیله HTML……………………………………………………….69

3.3.فهرست ها…………………………………………………………………………………………………………………..70

3.4.اضافه کردن گرافیک………………………………………………………………………………………………….71

3.5.بهینه سازی تصاویر…………………………………………………………………………………………………..72

3.6.Adobe Flash…………………………………………………………………………………………………………73

3.7.آشنایی با CSS………………………………………………………………………………………………………….75

فصل چهارم:آشنایی با RSS

.4.1آشنایی باXML……………………………………………………………………………………………………….77

4.2.تعریف و فرمت  RSS……………………………………………………………………………………………….82

4.3.RSS Reader………………………………………………………………………………………………………….83

4.4.استفاده از RSS…………………………………………………………………………………………………………88

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 90
حجم: 104 کیلوبایت
95,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.