or

دانلود ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی

دانلود ترجمه مقاله تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی

تناسب اندام و ارتقای بهداشت روانی

توماس جی پلنت

دانشگاه استنفورد

و

جودیت رودین

دانشگاه ییل

توجه زیادی به ارتباط بین آمادگی جسمانی و سلامت روانی شده است.هدف این مطالعه بررسی پیشرفت های اخیر در ورزش رو به رشد و ادبیات سلامت روانی و کشف راه های جدید برای تحقیقات آینده می باشد. مطالعه حاضر بر پژوهشی تمرکز می کند که ارتقای سلامت روان و رفاه در میان جمعیت غیربالینی را از سال 1980 مورد بررسی قرار می دهد. چهار منطقه عملکرد روانی عبارتند از : 1- تندرستی روانی و خلق و خوی ، 2- شخصیت و خودباوری ، 3- پاسخ دهی به استرس های فیزیولوژیکی و 4- شناخت. به نظر می رسد ورزش به بهبود خلق و خو و سلامت روانی به عنوان ارتقادهنده ی خودباوری و عزت نفس کمک می کند. ورزش به نظر می رسد برای عملکرد شخصی کمی مناسب باشد.علاوه بر این پشتیبانی تجربی مختلفی وجود دارد که پیشنهاد می کند ورزش بر پاسخ دهی به استرس و عملکرد شناختی اثر می گذارد. هر چند بهتر است تحقیق طراحی شود و رویه های موجود هم مورد نیاز است.نظریه ها در مورد ارتباط بین ورزش و عملکرد روانی ، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. توجه زیادی به نقش آمادگی جسمانی و ورزش در ارتقای سلامت روان و رفاه شده است. مقالات متعددی در مطبوعات حرفه ای و عمومی در ستایش فضایل ورزش بدنی منتشر شده است. رونق اقتصادی ورزش سال 1970 شاهد افزایش قابل توجه در تعداد افراد مشغول بود از جمله ورزش هوازی ، مانند رقص در حال اجرا و هوازی ( کوپر 1982 )[1]. شوق ورزش که به سال 1990 بر می گردد ، تجارت دلاری چندین واحدی ست.باشگاه های سلامت ، تناسب اندام ، برنامه های ویدئویی و … از سال 1980 وجود داشتند. کسب و کارهای متعددی در ایالات متحده بعضی از برنامه ها را برای ارتقای آمادگی جسمانی  در بین کارکنان  اجرا کرده اند ( فالکن برگ 1987 )[2] . آنها  از  عضویت پرداخت شرکتی در محدوده بهداشت اختصاصی و باشگاه تناسب اندام برای تکمیل امکانات محیط کار طبقه بندی می شوند . این برنامه ها  نه تنها برای  بهبود و حفظ سلامت کارکنان ایجاد شده اند بلکه برای ترویج سلامت روانی و بهره وری و کاهش غیبت ، ادعای بیمه و استرس ایجاد شده اند . مقالات متعددی د ر کسب وکار و مجلات مدیریت مربوط به تناسب اندام به عنوان راهی جهت بهبود رفتار کار کارمند ظاهر شده اند (  ادمونسون 1987 ، گلب 1985 ، هاوارد 1987 ، کلوک 1985 )[3] . مفهوم معروفی که ورزش نه تنها به بهبود ظاهر و سلامتی کمک می کند بلکه خلق و خو و خودباوری و بطور کلی سلامت روانی را افزایش می دهد. مردم معمولا بر ورزش به عنوان ابزاری برای حفظ منافع جسمی و روانی تکیه می کنند. مقاله حاضر ماهیت شواهد علمی این ادعاها  را آشکار می کند.

وضعیت فعلی ادبیات تخصصی و عمومی

بیش از هزار مقاله در مجلات علمی در مورد تاثیرات ورزش منتشر شده است ( هیوز 1984 )[4].  در آماده سازی برای این بررسی ، بیش از 200 مقاله منتشر شده که در ادبیات تخصصی از سال 1980 قرار دارند. مقالات زیادی و گزارش های منتشرشده در مجلات موضوع مورد بررسی می باشد . با توجه به راهنمای خوانندگان ادبیات دوره ای ، بالغ بر 150 مقاله در مورد ورزش در سال 1986منتشر شده است. اکثریت قریب به اتفاق مقالات که بر فواید روانی ورزش منظم تمرکز کرده اند اثرات تنش و استرس را برجسته می کنند. تعدادی از مقالاتی که ادبیات ورزش و سلامت روانی را بررسی می کنند در طول دهه های گذشته ظاهر شده اند ( برومن 1981 ، دوان و اسچرمن 1987، فولکین و سیم 1981 ، هالز و تراویز 1987 ، هیوز 1984 ، لدویق 1980 ، مارتینسن 1989 ، اوبرمن 1984 ، فلپس 1987 ، رانسفورد 1982 ، ریپه ، وارد ، پرساری و فردسون 1988 ، سیمون ، اپستاین ، مک گومن و کوپفر 1985 ، سانستروم 1984 ، تیلور ، سالیس و ندل 1985 ، تامپروسکی و الیز 1986 ) .بسیاری از این بررسی ها ، هرچند بر جنبه های خیلی خاص ورزش و سلامت روانی و یا جمعیت های خاص تمرکز کرده اند. برای مثال بعضی از این بررسی ها نقش ورزش در درمان اختلالات اضطراب یا افسردگی را بررسی کرده اند ( هالز و تراویس 1987 ، لدویق 1980 ، مارتینسون 1989 ، رانسفورد 1989 ، سیمون و همکارانش 1985 ) . برخی نیز اثرات سلامت جسمانی با مروری کوتاه بر اثرات ورزش بر سلامت روان مورد بحث قرار داده اند (  از جمله اوبرمن 1984 ، فلپس 1987 ، ریپه و همکارانش 1988 ).بررسی های دیگر تنها بر ورزش ایروبیک تمرکز داشته اند ( هیوز 1984 ، ساکس 1982 ) در حالی که دیگران نقش ورزش بر فرایندهای شناختی را بررسی کرده اند ( تامپروسکی و الیس 1986 ) عزت نفس (  سانستروم 1984 ) یا  شخصیت ( دوان و اسچرمن 1987).  آخرین بررسی جامع و گسترده ادبیات ورزش و سلامت جسمانی مقاله فولکین و سیم در سال 1981 بود که روانشناس آمریکایی ارایه داد. این مرور عالی  ادبیات را در مورد اثرات ورزش بر شناخت ، ادراک ، رفتار کار ، خواب و رفتار اجتماعی بررسی کرد. این نویسندگان به این نتیجه رسیدند که ورزش منجر به بهبود خلق وخو ، خودباوری و رفتار کاری می شود و هم چنین باعث بهبود عملکرد شناختی در طول و بلافاصله بعد از تمرین می شود. نویسندگان همچنین به این نتیجه رسیدند که بجز خودباوری ، شخصیت با بهبود تناسب اندام تحت تاثیر قرار نمی گیرد. فالکین و سایم ( 1981 ) همچنین مشکلات روش شناختی گسترده ای در مورد ورزش و ادبیات سلامت روان را مورد بررسی قرار داده اند. تنها 15 درصد مطالعاتی که بررسی شده اند شامل طراحی تجربی درست می باشد و اکثر این مطالعات با استفاده از جمعیت بالینی انجام شد. در این آزمایش با استفاده از افراد سالم تقریبا تمام کودکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. تعداد کمی از مطالعات انجام شده شامل گروه کنترل مناسب و انتساب تصادفی در شرایط آزمایشگاهی به ندرت انجام شد.

جای تعجب است که تنها بخش کوچکی از مطالعات علمی تنها نقش ورزش در سلامتی روانی در میان جمعیت عادی را مورد بررسی قرار داده اند ، در پرتو همه گیر شدن پدیده تناسب اندام و ادعاهای متعدد ، فواید ورزش بر وضعیت روانی آشکار شد. بنابراین درحالی که ادبیات تخصصی بر ورزش به عنوان یک مداخله بالینی ، مطبوعات عامه پسند به کلی  به تبلیغ عمومی فضایل ورزش در بالا بردن رفاه ، خلق و خوو خودباوری متمرکز شده اند ، با توجه به این امور ، تعیین کار علمی جدیدتر از این اظهارات اخیر ضروری به نظر می رسد.

[1] : Cooper,

[2] : Falkenberg

[3] : Edmondson, 1987; Gelb,1985; Howard, 1987; Klock, 1985

[4] : Hughes

Physical Fitness and Enhanced
Psychological Health
THOMAS G. PLANTE
Stanford University
and
JUDITH RODIN
Yale University
A great deal of attention has been given to the association between physical fitness
and psychologicalhealth. The purpose of this viewis to examine recent developments
in the burgeoning exercise and psychological health literature and to explore avenues
for future research. The current review focuses on research that has examined enhancement of psychologicalhealth and well-beingamong nonclinicalpopulations
since
1980. Four areas of psychological functioning are reviewed: (1) psychological wellbeing and mood, (2) personality and self-concept, (3) physiologicalstress responsivity
and (4) cognition. Exercise appears to improve mood and psychologicalwell-beingas
well as enhancing self-concept and self-esteem. Exercise appears to do little for personality functioning. Furthermore, mixed empirical support exists to suggest that exerciseinfluences stress responsivityand cognitivefunctioning. However better research
designs and procedures are still needed. Theories regarding the connection between
exercise and psychological functioning as well as suggestions for future research are
offered.
A great deal of attention has been given to the role of physical fitness and exercise
in the enhancement of psychological health and well-being. Numerous articles have
been published in both the professional and popular presses extolling the virtues of
regular physical exercise. The exercise ” b o o m ” of the 1970s saw a substantial increase
in the number of people engaged i , aerobic exercise, such as running and aerobic
dancing (Cooper, 1982). The exercise craze, which has continued into the 1990s, is a
multibiUion-dollar-a-year business. Health clubs, corporate fitness programs, video
work-outs, and triathlons were the hallmarks of the 1980s.
Numerous businesses in the United States have implemented some type of program
to promote physical fitness among their employees (Falkenberg, 1987). They range
from company-paid memberships at private health and fitness clubs to complete worksite fitness facilities. These programs have been developeJ not only to improve and
maintain employee health, but also to promote psychological well-being and productivity, and reduce absenteeism, insurance claims, and stress. Numerous articles have
appeared in various business and management magazines concerning fitness as an
avenue towards improving employee work behaviors (e.g., Edmondson, 1987; Gelb,
1985; Howard, 1987; Klock, 1985). The popular notion that not only will exercise
improve appearance and health but also enhance mood, self-concept, and general
Current Psychology: Research & Reviews, Spring 1990, Vol. 9, No. 1, 3-24.

این فایل ورد (word) ترجمه در 29 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 22 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

129,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 27 = 31