دانلود تحقیق راجب قرن 21

دانلود تحقیق راجب قرن 21

قرن 21 سرآغاز پارادایم جدید فرهنگی

گر چه ما در سالهای آغازین هزاره سوم میلادی و سده 21 آن به سر می بریم و از منظر تاریخی در سرآغاز صفحه جدیدی قرار داریم ولی در همین عوان و حداقل در طی یک دهه گذشته نشانه ها و قرائنی را به راحتی می توان مشاهده نمود که بیانگر تغییر و دگرگونی در پارادایم فرهنگی رایج گذشته شروع شده و کاملاً قابل بررسی می باشد.

بر همین اساس اندیشمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و روابط بین الملل که به طور کلی صلح طلبان و جهان خطاب می شوند قصد دارند در مهندسی جدید فرهنگی پارادایم در حال تکوین قرن جدید را پارادایمی طراحی و تعریف نمایند که از طریق فرهنگ یا به بیانی دقیق تر از طریق راه حل های فرهنگی جهت برون رفت از معضلات و چالشهای جهانی و ممانعت از تقابل و درگیری تدوین نمایند. مهندسی جدید فرهنگی پارادایم را طوری دیگر تعریف می کنند راه حل فرهنگی به حل مشکلات جهانی و جلوگیری از تقابل و درگیری

برای پیاده سازی و تحقق چنین آرمان و اهداف بلندی می بایست تمامی جنبه ها و زوایای مربوط به فرهنگ مورد شناسایی تعریف مجدد و باز تعریف قرار گیرد و پس از آن مقوله های مشترک (دغدغه های اصلی بشری) نظیر حقوق بشر 1- هویت اصیل2-مشترک از ایدئولوژی و دینی تبعیت نمی کند.

حقوق بشتر ملیتها و فرهنگ مختلف حتی فرهنگهایی که دارا و صاحب دولت مستقل نمی باشند همچنین حقوقی که بر طیفهای گسترده جامعه بشری مرتبط حقوق کار- حقوق کودکان و همچنین حقوقی که بر لایه های اجتماعی و از منظر نژادی و قومی وجود دارد (نظیر مجموعه اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای قومی و عشیره ای) در نهایت و در یک برداشت کلی شاه کلید اصلی مهندسی جدید پارادایم نوین فرهنگی در حال شکل گیری از دیدگاه فرهنگی هیچ یک از گروههای اجتماعی را حسب تمایزهای که با سایر گروههای اجتماعی دارند نادیده نمی گیرد.

فرهنگ صلاحی که در دست دولتمردان در ادوار و مقاطع مختلف تاریخ روابط بین الملل بوده است.

در یک بررسی تاریخی خصوصاً در دوره معاصر روابط بین الملل مشاهده می کنیم که جایگاه فرهنگ در روابط بین الملل جایگاهی مهم بوده و فقط در مقاطع تاریخی مختلف کارکرد آن دارای تفاوت و دچار تغییر گردیده گرچه از ابتدای قرن 20 نگاه کلی صاحب نظران رئالیست حوزه روابط بین الملل نسبت به صاحب نظران ایده آلیست این حوزه دارای تفاوت نسبت به جایگاه مقوله فرهنگ در نظریات روابط بین الملل بوده است ولی می توان نوع برخورد با این مقوله را در سه مقطع تاریخ روابط بین الملل به خوبی با هم مقایسه کرد.

فهرست مطالب

قرن 21 سرآغاز پارادایم جدید فرهنگی      1

بررسی آخرین وضعیت گفتمان فرهنگی در نظام بین الملل (دوران گذار)   6

فرهنگ روابط بین الملل      7

درآمدی بر فرهنگ و روابط بین الملل 9

تحلیلی بر مقوله فرهنگ در دیدگاههای سنتی بین الملل   11

روابط فرهنگی ابزاری برای تسهیل دیپلماسی ومذاکرات بین المللی  13

روابط فرهنگی به عنوان ابزاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 13

جامعه بین الملل و روابط فرهنگی    13

تأثیر جهانی شدن بر جنبش‌های اجتماعی   16

نتیجه گیری   18

منابع  21

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22
حجم: 196 کیلوبایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.