نمودار طبقه بندی فن آوی از دیدگاه جیمز تامسون

نمودار طبقه بندی فن آوی از دیدگاه جیمز تامسون را ترسیم نموده و فن آوری متمرکز (فشرده) را از دیدگاه ایشان بطور خلاصه تبیین نمایید؟

1 003.jpg

فن آوری متمرکز عبارتست از دادن یک پاسخ متعارف به مجموعه متنوعی از شرایط گوناگون و موارد اقتضایی. پاسخ دقیق به ماهیت ونوع مسائل بستگی داشته که نمی توان به صورتی عادی آنها را پیش بینی کرد. هماهنگی را از طریق ارتباط دو جانبه محقق می سازد، منابع متعددی در دسترس سازمان است که بر حسب موقعیت و با یک ترکیب محدود در زمان معین بکار گرفته می شوند. انتخاب، ترکیب و نظم این منابع به کمک دریافت خود از خود موضوع و مورد تعیین می گردد. به علت این نیاز به انعطاف پذیری در پاسخ، عدم اطمینانی که مدیران با آن مواجه اند، فی نفسه مشکل عمده است. بنابراین مدیران با در دسترس داشتن منابع مختلف به عدم اطمینان محیطی پاسخ می دهند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.