مدل قدرت ـ کنترل

مدل قدرت ـ کنترل راترسیم نموده و آنرا مختصرا توضیح دهید؟

گزینش یک ساختار بوسیله استراتژی، اندازه، فناوری، محیط و همچنین حداقل سطح اثربخشی مورد نیاز با محدودیت مواجه می شود. این نیروها برای تدوین راه کارهای ساختاری که تصمیمات بر پایه آنها اتخاذ می شود، با هم ترکیب میگردند. چه کسی تصمیم را اتخاذ میکند؟ ائتلاف حاکم! چگونه این ائتلاف به اتخاذ تصمیم می پردازد؟ از طریق تحمیل منافع خود بر معیارها و اولویتهای تصمیم و سرانجام ما حاصل این فرآیند، پیدایش ساختار سازمانی است.

1 003.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.