محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی چه محیطی است؟ و در چرخه حیابت سازمان این سازمانها بیشتر مناسب چه دوره ای هستند؟

محیط سازگار و مناسب ادهوکراسی محیط پویا و پیچیده خواهد بود چون کار نوآور و جدید، حوادث غیرقابل پیش بینی با یک محیط پویا مرتبط است و همچنین به علت اینکه کار نو و جدید و ابداع شده پیچیده است، لذا با محیطی پیچیده مرتبط می شود.

ساختار ادهوکراسی در سالهای اولیه چرخه حیات سازمان، مناسب است. زیرا سازمان در سالهای اولیه تأسیس به انعطاف پذیری بیشتر نیاز دارد تا سهم مورد نظرش را در بازار مشخص کند و دقیقا تعیین کند چگونه می تواند به اهدافش نائل شود. همچنین در سالهای اول شکل گیری سازمن میزان ابداع و نوآوری برای بقاء بسیار بالاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.