ساختارهای زیستی و ماشینی

ساختارهای زیستی و ماشینی را در یک جدول با یکدیگر مقایسه نموده و بیان کنید که ساختارهای ماشینی در چه محیطی و ساختار ارگانیک در چه محیطی به کار گرفته می شود؟

طرح ماشینی در یک محیط با ثبات و مطمئن قابل استفاده است و ساختار ارگانیک در یک محیط متلاطم و دارای تغییر زیاد بکار میرورد.

1 001.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.