وضعیت شهر در سال های 1332-1345

وضعیت شهر در سال های 1332-1345

  • ایجاد اقتصاد تک محصولی ایران مبتنی بر تولید نفت. با سرشماری 1335، برای اولین بار در تاریخ کشور، شهر مفهومی آماری-جمعیتی می یابد.
  • دومین برنامه هفت ساله اقتصادی کشور،1334 تا 1341، هدف این برنامه، توسعه اقتصادی با تکیه بر منابع موجود در مناطق مستعد است.
  • تشکیل دفتر فنی و سپس دفتر طرح های هادی در وزارت کشو، اولین گام در ایجاد تمرکز فعالیت های طراحی و برنامه ریزی شهری است.
  • اعلان سیاست دروازه های باز در سال 1336.روستا اولین حرکت های خود را به سوی شهری شدن بر می دارد.تصوب قانون ایجاد جاده سوم بین تهران و شمیران در سال 1335
  • ایجاد اولین هسته های صنعتی(مونتاژ) در پیرامون شهر.انقلاب سفید 1341 و قیام 15 خرداد 1342 نمونه بارز تضاد بین دگرگونی محتوایی است.تصویب اصلاح قانون توسعه معابر و زمین گودهای جنوب تهران در سال 1342
  • شروع برنامه سوم اقتصادی-اجتماعی کشور 1231-1346 و ایجاد قطب های صنعتی در شهرها، اولین حرکت برنامه ای برای گذار از اقتصاد کارگاهی به اقتصاد کارخانه ای است.
  • . تصویب قانون تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال 1343 که جوابی به شهر-مسله است.تصویب قانون تملک آپترتمان ها در سال 1344

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.