شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی

شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی

  • بعد از اصلاحات ارضی، شهر به عنوان عامل مسلط در کشور تبدیل می شود.
  • خصومت با شهر به دلیل مطرح شدن مفهومی به نام خارج از محدوده در سال 1356
  • در سال 1374 نوسازی بافت های درون شهری اجرا شد.در سال های 67-68 طرح مکان یابی برای نقاط زیست جدید انجام شد.
  • توجه به شهر بر مبنای دو محور: 1- مسله مهاجرت. 2- مسله مسکن. در سال 1370 طرح جامع شهرستان در دستور کار دولت قرار می گیرد.مهم ترین تفکر در سال 1360، برنامه آماده سازی زمین بود.
  • تولید مسکن در سال های 58 و 59 به بیش ترین حد رسید. سال 60 را می توان آغاز دوره جدید شهرسازی در ایران به حساب می آید.مفهوم سرزمین شهری واقع می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.