جوشکاریSAW

جوشکاریSAW

این عبارت مخفف Submerged Arc Welding است . این جوشکاری که بنام جوش زیر پودری در ایران شهرت دارد ، یکی از مرسوم ترین روش های جوشکاری ماشینی در ایران می باشد .این روش به لحاظ سیستم کار ، شبیه به جوشکاری MAGاست با این تفاوت که بجای گاز محافظ از یک نوع پودر مخصوص جوشکاری و یا Flux استفاده میشود که خواص متعددی را جهت جوشکاری ایجاد مینماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.