ویژگی های دولت سامانی

ویژگی های دولت سامانی

  1. در قرن دوم هجری ایجاد می شود.
  2. اولین دولت ایرانی بعد از حمله مسلمانان
  3. تجدید حیات علمی و ادبی
  4. انتظام بخشیدن به سازمان های صنفی که زیر نظر دیوان حسبت قرار داشت.
  5. عوض شدن مراکز فعالیت، محدود شدن شهرها به قلاع و محلات مسکونی.گسترش زیاد صنایع و انتقال جمعیت به حومه یا ربض
  6. فرو ریختن دیوارهای شارستان و گسترش شهر در ربض،
  7. وحدت جدایی ناپذیر کشاورزی، تجارت و صنعت
  8. سهیم شدن جامعه ایلی در دولت سامانی
  9. طراحی تاسیسات آبرسانی، نخستین اقدام دولت برای رونق بخشیدن به شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.