وضعیت شار در قرن 5 و 6 هجری قمری

وضعیت شار در قرن 5 و 6 هجری قمری

  • افول تجدید حیات علمی با به قدرت رسیدن ترکان سلجوقی در ماوراالنهر
  • شکل گیری نظام متمرکز و قاهر دولتی.توافق دولت سلجوقی با خان های نظامی برای ایجاد اتحاد سیاسی-مذهبی.مالکیت همه جانبه دولت بر همه منابع تولود و توزیع ثروت(مهم ترین ویژگی)
  • احیای نظام اقطاع و تیولداری در دولت سلجوقی.جایگزین شدن اقتصاد متکی مبتنی بر آب و زمین بر اقتصاد متکی بر طلا.
  • مذهب رسمی شافعی دو درلت سلجوقی. ایجاد مدارس نظامیه در بغداد در سطوح مختلف. اولین دولت قاهر مرکزی بعد از اسلام
  • سه جامعه شهری، روستایی و ایلی، از اقتصادی جنگی و نظامی تبعیت می کنند.
  • سازمان کالبدی: مراکز حکومتی، محلات اعیان و اشراف، بازار و محلات شهری(به جز طبقات ممتازه). تجدید تولید سازمان فضایی ساسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.