علل ایجاد نهضت علمی و ادبی در دوران سامانیان

علل ایجاد نهضت علمی و ادبی در دوران سامانیان

1- به هم ریختن نظام کاستی و جایگزین شهد جهان بینی اسلامی

2- آمیخته شدن تمدن های متفاوت، مانند یونانی و مصری، هندی و ایرانی از بلخ تا اندلس

3- اختراع کاغذ در چین و رسیدن آن در قرن اول هجری به سمرقند

4- امکان برخورد آزاد عقاید مختلف با هم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.