سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان

سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان

1- میدان بزرگ شهر: در میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گردیده است .

2- در اطراف میدان، خانه های امرا و نزدیکان خلیفه و دیوان ها قرار داشت. همان مفهوم شارستان(شهر درونی) را دارد.

3- ربض(شهر بیرونی): اولین نطفه های محلات در ستیز را تدارک می بیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.