or

محدودیت ابعاد دیوارها و نکات اجرایی آن

ضوابط کلی طراحی دیوار

  • دیوارها باید برای تمامی بارهایی که به آنها وارد می شوند از جمله بارهای با برون محوری و بارهای جانبی طراحی شوند.
  • برای تامین پایداری دیوارها باید آنها را به قطعات متقاطع مجاور مانند کف ها بام ها ستون ها پشت بندهای دیواری دیوارهای متقاطع یا شالوده ها مهار کرد.
  • طول افقی دیوار که به عنوان ناحیه موثر برای هر یک از بارهای متمرکز قایم در نظر گرفته می شود نباید کمتر از پهنای سطح اثر بار به اضافه دو برابر ضخامت دیوار در هر طرف سطح اثر و یا از فاصله مرکز بارهای متمرکز تجاوز نماید.

حداقل ضخامت دیوارها

مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1392 بند 9-19-5-3 ضخامت دیوارها نباید از مقادیر زیر کمتر باشد.

  • الف)1/25طول آزاد یا ارتفاع آزاد دیوار ، هر کدام کوچکتر باشد و 100میلیمتر
  • ب)در دیوارهای بیرونی زیر زمین ها و سایر دیوارهایی که به طور مستقیم در تماس با خاک قرار دارند :200میلیمتر

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.