نمودار طبقه بندی فن آوری از دیدگاه پرورا

24ـ نمودار طبقه بندی فن آوری از دیدگاه پرورا رسم کرده و خانه شماره 2 که فن آوریهای مهندسی را نشان می دهند چه شغلهایی را شامل می شوند و آنها چه خصوصیاتی دارند؟

1 002.jpg

فناوری مهندسی از استثنائات متعددی برخوردار بوده، ولی می توانند به شیوه عقلائی و اصولی و نظام مند، بکار گرفته شوند. فعالیتهایی که بوسیه حسابداران مالیاتی انجام می شوند و یا ساخت واحدهای اداری از جمله این فناوری محسوب می شوند. فناوری مهندسی چون استثنائات متعددی داشته ولی فرآیندهای جستجوی حل مسئله در آن قابل تجزیه و تحلیل می باشند، باید تصمیمات به صورت نامتمرکز اتخاذ گردد، اما انعطاف پذیری باید از طریق رسمیت کم، حفظ گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.