دانلود راهنمای طراحی بخش بستری داخلی و جراحی

دانلود راهنمای طراحی بخش بستری داخلی و جراحی

نشریه شماره ۲۸۷-۱ (طراحی بناهای درمانی) توسط معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه در چهار جلد تهیه شده است

سرفصل های راهنمای طراحی بخش های بستری داخلی و جراحی :

جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی

 • مقدمه
 • فصل اول: معرفی، حدود و دامنه
 • فصل دوم: خدمات عمومی در بخش های بستری داخلی / جراحی
 • فصل سوم: سیستم های راهبری بیمارستان در رابطه با بخش های بستری داخلی / جراحی
 • فصل چهارم: شرایط مناسب محیط کار
 • فصل پنجم: تسهیلات و فضاهای موردنیاز پزشکان و پرستاران در بخش های بستری داخلی / جراحی
 • فصل ششم: آموزش پزشکی
 • فصل هفتم: کنترل عفونت
 • فصل هشتم: ایمنی
 • فصل نهم: ارتباط بخش های بتسری داخلی / جراحی و بیمارستان
 • فصل دهم: روابط فضاهای داخلی بخش های بستری داخلی / جراحی
 • فصل یازدهم: عملکرد فضاهای بخش های بستری داخلی / جراحی
 • فصل دوازدهم: نقش اتاق ها و فضاهای بخش بستری داخلی / جراحی
 • فصل سیزدهم: برنامه فیزیکی بخش های بستری داخلی / جراحی

جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی

 • مقدمه
 • فصل یکم: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
 • فصل چهارم: تأسیسات بهداشتی
 • پیوست شماره ۱: مبانی طراحی تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی

 • مقدمه
 • فصل یکم: حدود و دامنه کار
 • فصل دوم: نکات عمومی
 • فصل سوم: تأسیسات برقی بخش بستری داخلی / جراحی
 • پیوست شماره ۱: مبانی طراحی تأسیسات برقی

جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی

 • مقدمه
 • فصل یکم: کلیات
 • فصل دوم: تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی / جراحی
 • پیوست شماره ۱: تعداد و مشخصات کلی تجهیزات هر اتاق
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 548
حجم: 15.2 مگابایت
85,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.