ماکس وبر درباره بروکراسی و امتیازات آن چه مطلبی را ذکر نموده اند؟

ماکس وبر درباره بروکراسی و امتیازات آن چه مطلبی را ذکر نموده اند؟

بطور کلی تجربه نشان می دهد که نوع سازمانهای اداری کاملا بروکراتیک، از نقطه نظر فنی، در حصول بالاترین میزان کارایی توانا بوده و بوروکراسی شناخته شده ترین ابزار و عقلایی اعمال کنترل بر افراد انسانی است. نسبت به دیگر انواع کنترلها، از لحاظ دقت، ثبات و سختگیری در ایجاد نظم و انضباط و اعتبار سرآمد است و امکان پیش بینی و محاسبه نتایج برای روسای سازمان و دیگر افراد درگیر در فعالیتها را در بالاترین حد، فراهم می کند. نهایتا هم از لحاظ ایجاد کارایی و هم از جهت حیطه عملیات توانا و پرقدرت است و به طور رسمی برای انواع واظیف اداری قابل بکارگیری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.