عوامل مشخصه شهر در دوره اسلامی

عوامل مشخصه شهر در دوره اسلامی

  • مسجد: دولت اسلامی در مسجد تشکیل می شود. وجود مسجد جامع از مشخصات شهر دوره اسلامی.
  • بازار: وجود قوانین تجاری و امنیت نسبی باعث رونق بازرگانی می شود. تغییر در سازمان کالبدی بازار را وجود مسجد جامع ایجاد می کند.دولت اسلامی صاحب اصلی سرمایه و کالاست.
  • محله: با ایجاد محلاتی بر حسب قوم، زبان و… مواجه هستیم.برای اولین بار، ساکنان محلات پیوند زیادی با روستاهای هم مذهب و… دارند.وجود محلات در تضاد و در تقابل، از ویژگی های شهر دوره اسلامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.