شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ق

قطره ای کز جویباری می رود      از پی انجام کاری می رود


قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است       بل قدر مردم از سخن و علم پر بهاست

ناصر خسرو


قرض است کارهای بدت نزد روزگار        یک روز اگر ز عمر تو ماند ادا کند

شفایی کاشانی


قضا رفت و قلم بنوشت فرمان         تو را جز صبر کردن چیست درمان

ویس و رامین


قطره ی اشکیم اما در درون دل نهان          گر به سوی دیده ره یابیم دریا می شویم

مسکین بخارایی


قفس تنگ فلک، جای پرافشانی نیست         یوسفی نیست در این مصر که زندانی نیست

صائب تبربزی


قلب هر خاکی که بشکافد، نشانش عاشقی ست        هر گلی که غنچه زد، نامش شقایق می شود

خلیل ذکاوت


قناعت کن اگر در آرزوی گنج قارونی         گدای خویش باش ار طالب ملک سلیمانی

پروین اعتصامی


قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست         بوسه ای چند بیامرز به دشنامی چند

حافظ


قیاس امروز گیر از حال فردا        که هست امروز تو فردای دیروز

عرفی


قیمت دُر نه از صدف باشد         تیر را قیمت از هدف باشد

سنایی غزنوی

 

 

دوستان عزیز اگر بیتی با این حرف سراغ دارید در قسمت نظرات عنوان کنید تا اشعار به روز رسانی شود و یک منبع غنی برای ادبیات دوستان فراهم آوریم.

شعرها و تک بیت های ناب –سایر حروف برای مشاعره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.