سازمان کالبدی در شار دولت ساسانی


سازمان کالبدی در شار دولت ساسانی

  • دژ حکومتی: در دوره اسلامی به آن کهن دژ یا قهندژ می گویند. در بالاترین نقطه شهر و مهم ترین نقطه سوق الجیشی.دارای دیوارهای سنگین و مظهر قدرت دولت ساسانی
  • شار میانی: محلات خاص برای استتقرار طبقات ممتازه.شیوه ساخت کاخ کسری، الگوی غالب واحدهای مسکونی شار میانی می باشد. شار میانی در دوره اسلامی به شارستان موصوف گردید.
  • شار بیرونی: شامل آتشکده ها و بازار اصلی. در دوران بعد از اسلام به ربض مشهور می گردد.
  • بازار: به عنوان ستون فقرات شهر از شارستان(شار میانی) شروع می شود و به شار بیرونی(ربض) می رسد.
  • میدان: گستره ای وسیع در جلوی دروازه های شارستان و در ربض ساخته می شود.هنوز فضایی خاص را سبب نمی گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *