وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟

وودوارد سازمانها را به چند دسته تقسیم کرد؟ و حاصل تحقیقاتش در رابطه بین فن آوری و ساختار چه بود؟

شرکت­ها را بر حسب یکی از انواع سه گانه فناوری تولید واحدی، انبوه و فرآیندی طبقه­بندی کرد. او این سه طبقه را بر حسب مقیاس افزایش میزان پیچیدگی فناوری که به ترتیب در تولید واحدی حداقل و در تولید فرایندی بیشترین پیچیدگی وجود داشت، مطرح نمود. تولیدکنندگان واحدی، محصولات خود را بر حسب سفارش تولید می­کنند، نظیر خیاطی­ها که بر اساس سفارش، یک دست لباس می­دوزند. تولید کنندگان که تولید انبوه دارند، محصولات خود را در قالب دسته های بزرگ یا انبوه تولید می کنند. نظیر شرکت­های تولیدی انواع یخچال. سومین نوع تکنولوژی­های تولیدی، فرآیندی که دارای فرایند تولیدی پیوسته و بسیار خودکار می­باشند. نظیر پالایشگاه­های نفت.

نتیجه اینکه 1ـ روابط مشخص و روشنتری بین انواع فناوری و ساختار این شرکت وجود دارد. 2ـ اثربخشی سازمان­ها به تناسب صحیح فناوری و ساختار سازمان ارتباط پیدا می­کند.

او پی برد که میزان تفکیک عمودی درون سازمانها همراه با افزایش پیچیدگی فنی آنها افزایش یابد و از نقطه نظر اثربخشی شرکت­های بالای متوسط در هر طبقه فناوری، حول متوسط گروه تولیدیشان متمرکز می­شدند.

او پی برد که به موازات افزایش پیچیدگی سازمان، کارکنان ستاد پشتیبانی و اعضاء اداری نیز به تناسب افزایش پیدا کرده­اند.

شرکت­هایی که تقریبا ساختاری متناسب با فناوری کاربردی خود داشتند اثربخش­تر بودند. شرکت­هایی که تقریبا از ساختار مطلوب فاصله گرفته بودند، از موفقیت کمتری برخوردار بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.