فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟

فن آوریهای پیوسته مستمر چه فن آوریهایی می باشند و شرایط آنها در رابطه با کارآیی ها و عدم اطمینان چگونه است؟ 

وظایف یا عملیات به طور متوالی با هم وابستگی متقابل دارند پیوسته نامیده می­شوند این فناوری بوسیله یک سلسله مراحل تکراری پیوسته، شناخته می­شود. چون فناوری های پیوسته مستمر نیاز به کارایی و هماهنگی و همچنین وابستگی­های متوالی متقابل بین فعالیت­ها را دارند، لذا عدم ­اطمینان عمده­ای که مدیریت با آن مواجه است، مربوط به نهاده­ها و ستاده­ها می­باشد. برای مثال جذب مواد اولیه یا فروش کالا و محصولات توجه فوق­العاده­ای میطلبد. در نتیجه مدیریت تمایل دارد که بوسیله کنترل نهاده ها و ستاده ها به این عدم اطمینان محیطی پاسخ دهد. یکی از روش­های تحقق این مهم، ادغام عمودی است که به سازمان اجازه می­دهد، بر منابع مهمی که در محیط یا مرزهای خارج از آن وجود دارد و حصول آنها با عدم اطمینان همراه است، تسلط پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.