or

شرکت سپهر منور  

 • مقدمه

شرکت تولیدی سپهر منور (سهامی خاص) در زمینی به مساحت 3712 متر واقع در شهرک صنعتی پرند – جاده ساوه، احداث شده است.

مساحت سالن تولید و انبار و تاسیسات از سال 1384 آغاز و با تلاش شبانه روزی کارشناسان در سال 1386 به پایان رسید و در تاریخ 26/3/1386 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردید.

این شرکت از تاریخ 10/4/1387 در دو توان لامپ کم مصرف در مقادیر محدود و آزمایشی جهت مشتریان خاص شروع به تولید کرده است و هم اکنون برآنیم تا با دریافت پروانه علامت استاندارد ملی ایران و تولید انبوه در توانهای مختلف توانایی خود را نشان دهیم که همواره محصولی با کیفیت عالی و مطابق با استاندارد، تولید کنیم و هیچ گاه کیفیت را فدای کمیت نکنیم تا آنچه را شایسته نام ساخت ایران است را به مصرف گسترده داخلی و خارجی بشناسانیم.

 • خط مشی کیفیت

امروزه در جامعه ما و بسیاری از جوامع دیگر تولید محصول با کیفیت بالا در درجه بالایی از اهمیت، قرار گرفته است و استفاده بهینه  از منابع و رعایت جوانب کیفی جزو اهداف سازمانها می باشد.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اصلاح الگوی مصرف انرژی جزو اهداف و رشد تعالی این واحد تولیدی و در گرو رضایت مشتریان می باشد.

اهداف این واحد تولیدی عبارتند از:

* ایجاد اطمینان در مشتریان از نظر تولید و ارائه محصولات با کیفیت بالا و مطابق با نیازمندی های آنها.

* ایجاد اطمینان در مدیریت و کارکنان از نظر تولید و ارائه محصولات با کیفیت مورد نظر مشتری و با هزینه ی کمتر.

* تولید محصولی با کیفت بالا برای پایین آوردن هزینه خانوارها و جلوگیری از اتلاف انرژی

برای تحقق این اهداف یک سیستم کنترل کیفیت مطابق با نیازمندیهای استاندارد ایران که در نظامنامه کیفیت تشریح می گردد، به اجرا گذاشته شده است.

تولید لامپ با کیفیت  بالا جزو وظایف تعیین شده در این سیستم تولیدی می باشد. و در راستای این هدف کلیه کارکنان آموزش های کافی لازم را جهت ارائه محصول نهایی می بییند.

تمامی کارکنان در انجام وظیفه خود اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر اقدامات اصلاح دانسته و همواره توجه خود را به شناسایی بهبود مستمر کار و استفاده بهینه از منابع معطوف می دارند.

توجه به ارزش های والای انسانی و به دنیا آن احترام و اعتماد متقابل، مشارکت گروهی، صحت و دقت در کلیه ی فعالیتها، ملاحضات ایمنی و زیست محیطی بیش از پیش مورد تأکید قرار دارد.

مراتب فوق به اطلاع یکایک کارکنان رسیده و باید در اجرا و پاسداری از نتایج آن نهایت سعی و کوشش را بنماید. حفظ خط مشی کیفیت پیوسته تحت مراقبت مدیر کنترل کیفی و مدیر عامل شرکت سپهر منور قرار دارد.

با آرزوی توفیق الهی

آذر ماه 1388

شرکت سپهر منور

 

 

 • تعاریف و اصطلاحات

در تهیه و تدوین  نظامنامه کیفیت از مستندات زیر استفاده شده است:

* استانداردهای ملی ایران (5917-5916) به ترتیب: مقررات ایمنی و عملکرد لامپ های بالادست سرخود برای روشنایی عمومی.

* استانداردهای ملی ایران (7314) : معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی  و بر چسب انرژی لامپ های الکتریکی.

* استانداردهای ملی ایران (3086): مربوط به کلاهک های لامپ و شاخص های کنترل تعویض پذیری ایمنی آنها.

*Iec   60969 (1988) +AMD 1(1991) self -ballasted lamps for general lighting service – performance requirements.

IEC 60968 (1988) + AMD 1(1993) self –   ballasted lamps for general lighting service

 

تعاریف

در تدوین نظامنامه کیفیت تعاریف و اصطلاحات زیر بکار رفته است:

* در صورت استفاده از این کلمه، منظور استانداردهای ذکر شده در قسمت مراجع می باشد.

* مستند یا مستندات: هر نوع واسطه ی اطلاعاتی مکتوب یا کامپیوتری که جهت ثبت، نگهداری و انتقال اطلاعات و داده ها بکار می رود.

* نموادر فرآیند: مجموعه ای از فعالیتهای متوالی و مرتبط در راستای تولید و انجام یک عمل.

 

 

بخش دوم

 

سازمان واحد تولیدی

 

2-1) سازماندهی واحد تولیدی:

محصول تولید شده پس از بررسی های کیفی به انبار منتقل و از آنجا با توجه به اعلام مدیر فروش و تحت نظارت مستقیم مسئول انبار گیری  و برای خرید ارسال می گردد. هر گونه عدم مطابقت در کیفیت محصول به اطلاع محصول کنترل کیفی و پیگیری های لازم به عمل می آید.

مسئولیت هر مرحله از تولید بر عهده مدیر سالن  تولیدی می باشد که علاوه بر نظارت در فعالیت های کارکنان قسمت های مختلف، همکاری نزدیکی با واحد کنترل کیفیت داشته و به عبارتی پل ارتباطی کارکنان و مسئول واحد کیفیت می باشد.

وظائف مسئولیت های سازمانی مشاغل مختلف «در شرح وظائف و شغل» درج گردیده است.

چگونگی ساختار سازمانی، ارتباطات، اختیارات، مسئولیت ها و وظائف شرکت سپهرمنور به شرح زیر می باشد.

 

ج) مدیر انبار فروش:

مدیر انبار فروش بایستی تحت نظارت مستقیم مدیر عامل شرکت انجام امور مربوط به نظارت و رهبری انبار، انعقاد قرارداد با مشتری، تهیه برنامه لازم جهت تحویل محصول به مشتری با همکاری کارخانه، فروش محصول و نظارت و سرپرستی و ارائه راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی را بر عهده دارد.

مسئولیت های وی عبارتند از:

* گرفتن دستورات لازم از مدیر عامل شرکت

* ایجاد سازماندهی، هماهنگی، برنامه ریزی و تقسیم کاری.

* پیش بینی های لازم جهت تأمین به موقع نیروی انسانی مورد نیاز در محدوده کاری خود.

* بررسی و اعلام نظر در رابطه با قراردادهای پیشنهادی و تنظیمی و تهیه طرح های بهبود روش های سیستم انبارداری و فروش.

* مسئولیت بازار یابی محصولات و ایجاد ارتباط با مشتریان و مسئولیت تهیه قراردادهای فروش.

* مسئولیت اخذ شکایت مشتریان و ارائه به مدیر عامل  جهت بازنگری.

* تهیه گزارش از عملیات انجام شده و در دست اقدام و ارائه آن به مدیر عامل شرکت.

* رعایت و کنترل مقررات حفاظت ایمنی و سایر مقررات کار.

6) مدیر امور مالی و اداری:

* گرفتن دستورات لازم از مدیر عامل شرکت

* نظارت انجام فعالیت های اداری  و تشکیلاتی طبق قوانین و مقررات

* پیش بینی های لازم جهت تأمین به موقع نیروی انسانی مورد نیاز واحدها و نظارت در رابطه با استخدام آنها.

* ایجاد تماس و ارتباط با سازمانهای دولتی مانند اداره کار و تأمین اجتماعی به منظور رفع مشکلات کارگری و پرسنل و کارکنان.

* بررسی بخش نامه ها ودستورالعمل های صادره از سوی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به منظور حسن اجرای آنها و اعلام به واحد های زیربط.

* کنترل هزینه های حقوق کارکنان و مقایسه آن با بودجه مورد نظر تهیه و گزارش های توجیهی و ارائه آن به مدیر عامل.

* تهیه و تنظیم گزارش جامع از فعالیتهای انجام شده و ارائه آن به مدیر عامل.

ح) مدیر تولید:

* مسئولیت ها و فعالیت های مدیر تولید در راستای مدیر عامل شرکت می باشد.

* نظارت کامل بر خط تولید.

* کنترل تمام عوامل تولیدی و آمار ورودی مواد اولیه.

* نظارت بر تک تک افراد  در خط تولید.

* ارائه گزارش های تولید به طور هفتگی یا ماهانه به مدیر عامل شرکت.

* ارائه طرح ها و دستورالعمل هایی برای بهبود وضعیت خط تولید.

* همکاری کامل با مدیر کنترل کیفیت در راستای اجرای تولید با کیفیت بالا.

 

بخش سوم

مستندات نظام کیفیت

 

3-1) کلیات:

مدیریت شرکت سپهرمنور در جهت حصول اطمینان از انطباق محصول با نیازمندی های تعیین شده سیستم کیفیت مناسب را ایجاد نموده و به اجرا در می آورد. این سیستم تولیدی کلیه فعالیت های موثر بر کیفیت محصولات و نیز سیستم موثر بر کیفیت را در برمی گیرد و از پنج سطح تشکیل شده است.

عبارتند از:

الف) سطح یک: خط مشی کیفیت

ب) سطح دو: نظام نامه کیفیت، شرحی بر سیستم کیفیت و اجرای تشکیل دهنده که آن هر یک به نوعی بر کیفیت محصول و نیز سیستم موثر هستند.

ج) سطح سه: روش های اجرایی

د) سطح چهاردستور العمل ها، طرح های کیفیت، استانداردهای ملی

و) سطح پنج: سوابق کیفیت

3-2) روش های اجرای سیستم

* روشهای اجرایی مدارکی هستند که در آنها فعالیت های ضروری مسئولین اجرایی و هر فعالیت مشخص شده اند و برای رسیدن به سطح کیفیت مطلوب و کنترل های لازم تدوین می شوند.

* متولی هر روش اجرایی یک واحد سازمانی است و ممکن است موضوع آن فقط به همان واحد متولی مربوط باشد و در مقابل ممکن است موضوع بعضی روش های اجرایی به چند واحد سازمانی مربوط گردد.

* پیشنهاد تهیه روش اجرایی توسط واحد متولی آن و یا از طریق این واحد به واحد کیفیت داده می شود. پس از بررسی و تأیید موضوع، برای مدیریت ارسال و در صورت تصویب شدن پیش نویس تهیه و امضاء شده برای کیفیت ارسال می شود.

* واحد کیفیت پس از بررسی پیش نویس و در صورت داشتن نظر خاص آن را با واحد مربوط حل و فصل نموده و در نهایت بعد از تأیید مدیریت تصویب می شود.

* سوابق مربوط به نیازمندی، ثبت و در واحد کیفیت نگهداری می شود.

3-3) بازنگری قرارداد:

هدف از این امر بررسی دقیق و درک کامل خواسته های مشتری جهت تأمین رضایت ایشان است تا به طور کامل در قرارداد انعکاس یابد.

الف) بازنگری

* مطالعه و بررسی کامل مفاد قرارداد و مشخص بودن خواسته های مشتری، امکان سنجی، لحاظ نیازمندی های ایشان، استاندارد مورد نیاز و توافقات قانونی.

* در صورت وجود ابهامات یا مقادیر نهایی درخواست های مشتری از طریق مذاکره اصطلاحات لازم در ان مشخصات با توافق مشتری اعمال گردد.

* ابلاغ قرارداد به کارخانه جهت انجام امور برنامه ریزی و تأمین نیازمندی ها به منظور تولید و اجرای درخواست مشتری.

* نگهداری سوابق هر قرارداد در واحد فروش و بازاریابی به منظور انجام قرارداد و ارائه خدمات پس از فروش.

 

ب) اصلاحیه برای یک قرارداد:

* طرفین قرارداد می توانند در شرایط ویژه و یا بنا به ضرورت، نسبت به تغییر بعضی از مفاد قرارداد از نظر کیفیت و یا تغییر مشخصات فنی مبادرت ورزند و بعد از تأیید تغییرات از سوی مدیر کنترل  کیفیت و مدیر عامل توسط واحد فروش به کارخانه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

* طرفین در طول مدت قرارداد و در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای آن می توانند در کمیسیون متشکل از نمایندگان حقوقی طرفین قرارداد منعقده شده را فسخ نمایند.

ج) سوابق

کلیه سوابق بازنگری قراردادها ثبت و در بایگانی واحد فروش نگه داری می شود.

3-4) کنترل مدارک و داده ها

کلیه مدارک و داده های سیستم کیفیت تحت کنترل قرار می گیرند.کنترل تماسی مدارک و داده های مرتبط با نیازمندیها استاندارد به منظور حصول اطمینان از موارد زیر است:

* حصول اطمینان از اینکه مدارک به روز و معتبر در اختیار کارکنانی که عملکرد آنها در کیفیت اثر دارد، قرار داد.

* حصول اطمینان از خروج مدارک منسوخ و نامعتبر در زمان نامناسب از سیستم.

* حصول اطمینان از جریان صحیح هر گونه تغییر در مستندات بدین صورت که توسط افراد زیر صلاح مورد بررسی دقیق قرار گرفته باشد.

* به طور کلی مستندات به زبان فارسی تهیه می شوند مگر اینکه ضرورت نحوه دیگری حکم نماید.

* نظام نامه کیفیت حداقل هر سه سال، روش های اجرایی و طرح های کیفیت حداقل هر سه سال و دستور العمل ها و فرم ها هر 6 ماه یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد مگر اینکه ضرورت بازنگری پیش از موعد حکم نماید.

* اصل مستندات سیستم کیفیت در واحد کیفیت نگهداری می شود.

* کلیه مدارک منسوخ از مکان های مورد استفاده خارج و مدارک جدید جایگزین آن می گردد.

* کلیه تغییرات مورد نیاز در مدارک و داده های سیستم کیفیت طبق مسیر تهیه اولیه مدارک می باشد.

3-5) کنترل سوابق کیفیت

هدف در نگهداری سوابق اثبات انجام موثر و مناسب برنامه های کیفی مربوط به محصول، اثبات تطابق مشخصات محصول با مشخصات و خواسته های تعیین شده، اثبات عملکرد موثر نظام نامه، اثبات قابلیت های ردیابی، اثبات انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی می باشد.

بنابراین کلیه واحد های موثر بر کیفیت نسبت به شناسایی سوابق مناسب، تهیه این سوابق و نگهداری مناسب آن تا زمان مورد نیاز اقدام خواهند کرد.

نگهداری سوابق بر طبق زمان تعیین شده در قراردادها یا طبق نظر واحد مربوط که به تأیید مدیریت عامل شرکت رسیده می باشد.

کلیه سوابق کیفی در دسترس مدیر کیفیت یا نماینده معرفی شده از سوی وی و همچنین

مومایزان داخلی و خارجی کیفیت خواهد بود.

چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد سوابق کیفیت در احتیار کارفرما یا نماینده او قرار خواهد گرفت، دارای مورد واحد مربوطه بایستی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از گم شدن سوابق، کیفیت را اعمال کند.

سوابق کیفیت کارخانه شناسایی، جمع آوری، کد گزاری، بایگانی و نگه داری می شود و با توجه به اهمیت سابقه طی یک دوره زمانی به طور خاص تعیین دور و اِمها می گردد.

 

بخش چهارم

کنترل فرآیند

 

کلیات

مدیران و مسئولان شرکت تولیدی سپهرمنور اطمینان حاصل می نمایند که در بخش های برنامه ریزی و کنترل تولید، امور فرآیند تولید و نگه داری و تعمیرات، فرآیندهای آنان براساس برنامه ها و یا منطبق بر طرحهای کیفیت، مشخصات فنی و استانداردها و نهایتاً روش های اجرایی و دستور العمل های تدوین شده صورت می گیرد.

مدیران و مسئولان کارخانه اطمینان حاصل می نمایند که منابع و امکانات لازم از قبیل تجهیزات تولید، مواد اولیه، لوازم یدکی و قطعات و نیروی انسانی کارآمد و دانش فنی لازم به نحوه مطلوب موجود می باشد.

مدیران و مسئولان شرکت تولیدی سپهرمنور اطمینان حاصل می نمایند که کلیه مدارک و مستندات مورد استفاده به روز می باشد.

برای هر بخش از عملیات مرتبط روش های اجرایی جداگانه تدوین شده است.

مدیران و مسئولان هر بخش همواره از دسترس بودن آخرین مستندات و مدارک مورد نیاز اطمینان به عمل می آورند.

4-1) برنامه ریزی تولید

* دریافت سفارش از واحد فروش و بازاریابی و بررسی آن

* اعلام نتایج حاصل بررسی سفارش

* محاسبه مواد اولیه و بررسی موجودی به منظور سفارش مواد اولیه

* برنامه ریزی و زمان بندی سفارش در صورت عقد قرارداد.

* صدور دستور کار برای آماده سازی سفارش های گرفته شده.

* عملیات کنترل کیفیت بر روی مواد اولیه تهیه شده، پروژه تولید.

* تهیه آزمایشی مواد اولیه مورد نیاز جهت اجرای پروژه تولیدی

* تصمیم گیری در راستای تولید مواد اولیه جهت خریداری برای اجرای پروژه.

4-2) کنترل کیفیت

* کنترل روزانه تولید و انطباق آن با دستور کار و برنامه زمان بندی شده.

* دریافت گزارش های تولید و ثبت آن.

* بررسی وضعیت تولید

4-3) فرایند تولید

* تدوین دستور ساخت انواع محصول

* کنترل انطباق با استانداردها و اصلاح عملیات در صورت بروز هرگونه عدم انطباق بکارگیری تجهیزات مناسب شامل ابزار و تجهیزات و قطعات مواد اولیه مورد نیاز.

4-4) عملیات تولید

به طور کلی با توجه به فرآیندهای تولید می توان عملیات تولید را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

 

در کلیه موارد فوق مسئولان مربوطه از فراهم بودن مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی اطمینان به عمل آورده و هماهنگی لازم با واحد های مربوطه را به شرح زیر دارد:

 • تشکیل گزارش تولید روزانه حاوی اطلاعات تولید، وقفه ها و عدم انطباق کمی و کیفی.
 • هماهنگی با قسمت های تست به منظور کنترل کیفیت محصول نهایی.
 • ارتباط با واحد فرآیند تولیدی.

 

4-5) مواد اولیه

پس از دریافت اطلاعات لازم از سوی کارخانه تولید کننده نمونه هایی از مواد اولیه در آزمایشگاه مورد تست قرار می گیرد و پس از تأیید کنترل کیفیت و بررسی های لازم از سوی مدیر و مسئولین برای سفارش اقلام درخواست می گردد. پس از دریافت مواد اولیه آنها در مکان مناسبی انبار و پس از یکسری آزمون و آزمایشها و تأیید کنترل کیفیت مواد برای تولید بکار می رود.

4-6) تعمیرات و نگهداری

الف) تعمیرات

* اقدام به رفع عیب یا انجام خدمات مورد تقاضا

* تکمیل فرمهای مربوط به تعمیرات

* حصول اطمینان از نتایج تعمیرات انجام شده

ب) نگهداری

* سرویس دوره ای کلیه سیستم تولید

* تدوین دستورالعمل های سرویس دوره ای با توجه به توصیه سازندگان.

* کنترل خطوط تولید جهت شناخت عوامل مخرب و مشکل ساز که باعث توقف یا کاهش کیفیت کار سیستم یا تجهیزات می شود

* تکمیل گزارش های سرویس دوره ای و نگهداری آنها.

* هماهنگی با سایر واحدها جهت انجام سرویس دوره ای.

4-7) نگهداری و تحویل

* هر گونه وضعیت نامناسب برای نگهداری به مسئولان گزارش داده می شود تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

* جابجایی مواد اولیه و محصولات هر یک بنابر نیاز توسط ابزار و یا با وسیله مناسب صورت می گیرد.

* محصول با توجه به قراردادها بارگیری و برای خرید ارسال و یا در محل کارخانه به او یا نماینده تحویل داده می شود.

 

بخش پنجم

 

بازرسی و آزمایش

 

5-1) کلیات

نظر به اهمیت کنترل کیفیت محصول در تمام مراحل تولیدی بازرسی و آزمایش جایگاه ویژه ای دارد.

فعالیت های زیر در این امر صورت می گیرد:

* شناخت و تعیین استانداردها.

* شناخت و تعیین مدارک و مشخصات.

* تایید معیارهای قبول و یارد

* روش های اندازه گیری

* ثبت سوابق اندازه گیری و بازرسی.

* تعیین محل های اندازه گیری و سنجش.

* طراحی دستورالعمل هایی برای تولید محصول با کیفیت.

* به کار گیری دقت کافی در آزمون و اندازه گیری.

کلیه فعالیت های بازرسی و آزمایش طبق دستورالعمل های مدرن و توسط کارکنان آموزش دیده ماهر و با تجربه صورت پذیرد.

مسئولیت انجام مطلوب امور با مدیر کنترل کیفیت است و وی تمامی منابع لازم را برای تحقق این امر را فراهم می آورد.

نتایج و سوابق آزمون ها به طور پیوسته مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز و با تأیید مدیر کیفیت نسبت به صحیح روش یا روش های کم بازده اقدام به عمل آید.

5-2) روش های اجرایی بازرسی و آزمایش

5-2-1) بازرسی و آزمایش مواد دریافتی

قبل از سفارش خرید محموله تعداد معدودی از کالا در واحد کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت تأیید کیفیت مورد نظر از سوی واحد کنترل کیفیت تایید خرید محموله داده می شود. بعد از رسیدن محموله قبل از ورود به خط تولید نمونه هایی از محموله رسیده شده آزمایش به عمل می آید تا اطمینان حاصل شود که این محموله فرستاده شده  با نمونه های قبل از خرید محموله مطابقت دارد یا نه؟ در صورت تطابق مورد استفاده قرار می گیرد اما در صورتی که مطابقت نداشته باشد مواد دریافتی استفاده نشده و برای پیگیری های بیشتر به مدیرعامل ارجاع داده می شود و در صورت نیاز مواد باز پس فرستاده می شود.

5-2-2) بازرسی و آزمایش در حین تولید:

علاوه بر کنترل های انجام شده از سوی کارکنان تولید، مسئولان واحد کیفیت نیز به طور مستمر و پیوسته بر روند تولید نظارت دارند. و هر گونه عدم انطباق با استاندارد به مدیر تولید اطلاع داده می شود و همین طور مسئول کنترل کیفیت در برگه های مخصوص کنترل کیفیت ثبت می کند تا نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

 • خطای مکانیکی

خطای سیستم

 • خطای برقی سیستم تولید
 • خطای مکانیکی: مسئولین کنترل کیفیت خط تولید بعد از بررسی نواقص و خطاهای سیستم، مراتب را به مدیر تولید اطلاع دهند تا جهت رفع نقص اقدام گردد.
 • خطای برقی سیستم تولید کارکنان هر قسمت اگر خطایی را در وسایل الکتریکی خط تولید مشاهده کنند بلافاصله به مدیر تولید اطلاع می دهند تاجهت رفع خطا اقدام گردد.

5-2-3) بازرسی و آزمایش محصول نهایی

بعد از تولید، کلیه محصول با کد تولیدی مشخص در انبار موقت نگهداری می گردد و از کل محصول انبار فوق به شکل رندوم، پنجاه و سه عدد نمونه برداری می گردد و آزمون کامل استاندارد مربوطه روی این نمونه انجام می گرددو در صورت مطابقت با استاندارد، مهر تأیید کنترل کیفیت بر روی کارتن و بسته بندی زده شده و مجوز ورود به انبار نهایی داده می شود.

سوابق بازرسی و آزمایش در آزمایشگاه، ثبت و نگهداری می گردد تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

5-3) آزمون های استاندارد بر روی خطوط Lot Batch

آزمون استاندارد مربوط به لامپ به سه بخش کلی تقسیم می گردد.

5-3-1) بسته بندی و نشانه گذاری:

از انتهای خط تولید Batchسری تولید یا انبار موقت تعداد 53 عدد لامپ علاوه بر تعدادی از روی خط تولید برداشته می شود نمونه برداری می گردد. از لحاظ بسته بندی و مکانیکی و محافظ بودن لامپ در داخل بسته بندی مورد قرار می گیرد. و همین طور از نظر نشانه گذاری طبق استاندارد و خواسته های واحد کنترل کیفیت بر روی بسته بندی تحت بررسی قرار می گیرد و بعد از کنترل بسته بندی و نشانه گذاری روی آن نمونه لامپ نیز مورد بررسی قرار می گیرد که اولاً نشانه گذاری روی لامپ طبق استاندارد و خواسته های واحد باشد و ثانیاً بادوام باشد.

 • از این مرحله نمونه هم از نظر ایرادات مکانیکی و زائده های برجسته و انحراف های محوری در راستای تیوپ پوشش بالاست و کلاهک مورد بررسی قرار می گیرند.

5-3-2) مکانیکی و ابعادی گشتاور

 • 53 عدد نمونه سری قبل در این مرحله از نظر مکانیک و ابعاد و گشتاور مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
 • مکانیک و ابعادی: نمونه از لحاظ فیزیک بدنه و پوشش بالاست، ترپوت و کلاهک لامپ چه از لحاظ دوام و پایدار و استقامت فیزیکی و تحت فشار ها و کشش ها و ضربه ها مورد بررسی قرار می گیرد.
 • ابعاد کلاهک نیز توسط شاخصه های استاندارد مورد آزمون قرار می گیرد.

گشتاور: در این مرحله 53 عدد نمونه طبق استاندارد مورد آزمون گشتاور کلاهک جهت چسبندگی آن پوشش بالاست مورد بررسی قرار  می گیرد.

5-3-3) الکتریکی و نوری

در این بخش 10 عدد نمونه سالم از نظر فیزیکی و ابعادی انتخاب شده و به مدت 100 ساعت و بدون قطع و وصل ولتاژ میانگین نامی وصل می شود تا اجزا و قطعات تشکیل دهنده لامپ در حالت تثبیت عملکردی قرار گیرند و سپس مطلق استاندارد آزمون های الکتریکی و نوری روی آنها انجام می گیرد.

همچنین در این مرحله از آزمون معیارهای  هارمونیگ ولتاژو جریان و بازده نوری و بهره نوری ضریب توان رنگ و طیف نوری و گرید برچسب انرژی مورد بررسی قرار می گیرد.

 • بعد از آزمون الکتریکی و نوری اولیه 10 نمونه فوق به میز آزمون طول عمر در میانگین ولتاژ نامی خود وصل شده و هر 24 ساعت 8 بار قطع و ولتاژ خاموش می ماند و سپس شروع به کار می کند و تا 2000ساعت عملکردی پایان یابد وسپس سری آزمون الکتریکی و نوری قبل تکرار  می گردد و نسبت به حفظ معیار و مشخصات اولیه مورد بررسی قرار می گیرد
 • نمونه هایی که روی میز آزمون طول عمر بسته شده است طی این زمان دائماً زیر نظر کارشناس می باشد. که اگر از لحاظ ایمنی و الکتریکی مشکلی ایجاد شده باشد در بررسی نتیجه آزمون لحاظ می گردد.
 • 15 نمونه دیگر از سری آزمون ابعادی جهت آزمون خطرات ایمنی و استقامت الکتریکی و شکست دی الکتریک و کشش حفاظ بالاست و چسبندگی ترموت برداشته می شود و طبق شرایط استاندارد آزمون های مربوطه بر روی آنها انجام می گیرد .
 • تمام بررسی و آزمونهای سه بخش فوق در فرم های مخصوص ثبت شده و در انتهای آزمون با جمع بندی آزمونهای قبولی نمره طبق سیاست واحد کنترل کیفیت و نظام نامه اعلام شده و در پرونده شده سری تولید فوق ثبت میگردد.

 

 

بخش ششم

شناسایی و ردیابی محصول

 

6-1) کلیات:

محصول تولیدی توسط شرکت سپهر منور کد گزاری شده و این کد گزاری ها به گونه ای انجام می گیرد که در صورت بروز مشکل یا عدم انطباق، پیگیری و رد یابی آن امکان پذیر باشد.

مشخصات مواد اولیه در فرم های مخصوص ثبت وهر زمان به که نیاز به ردیابی باشد می توان از آن استفاده نمود.

6-2) وضعیت بازرسی آزمون

الف) مدیر کیفیت مسئولیت مشخص نمودن و حفظ وضعیت بازرسی و آزمایش را بر عهده دارد وی باید روند برنامه های اجرایی برای وضعیت بازرسی و آزمایش مواد اولیه و محصول را مشخص نماید.

ب) وضعیت بازرسی و آزمایش باید به روشنی نشان دهد موارد زیر باشد:

* بازرسی و آزمایش های انجام شده

* نتایج حاصل از بازرسی و آزمایش

* افراد مسئول بازرسی و آزمایش

د) کد گره های روی نمونه به نحوی انجام می گیرد که مواد اولیه و آزمون های استاندارد مربوطه و زمان تولید و تاریخ گارانتی محصول را در بر می گیرد. با این شرایط در هر زمان بعد از تولید چه از لحاظ آزمون و کیفیت نمونه و مواد تشکیل دهنده در زمان تولید قابل رد یابی می باشند.

ج) افراد مسئول بازرسی و آزمایش موظف به ثبت دقیق تاریخ و وضعیت بازرسی بر روی کارتها و مدارک در جریان هستند.

د) بایستی هر کالای مورد بازرسی  تا روشن شدن وضعیت آن و داشتن نتایج تست در محل نگهداری شود.

و) تغییر در وضعیت آزمون تنها با اطلاع افراد مرتبط که مورد تأیید مدیر کنترل کیفیت باشد، صورت می پذیرد

 

بخش هفتم

کنترل تجهیزات و بازرسی و آزمون

 

7-1) امکانات آزمایشگاهی

امکانات و دستگاههای آزمایشگاهی که در واحد کنترل کیفیت به کار گرفته شده است از تجهیزات به روز آزمون لامپ در این صنعت می باشد و تحت مراقبت ویژه در نحوه استفاده و به کار گیری قرار دارد.

دستگاهها و امکانات به شرح ذیل می باشد:

 • کره و تجهیزات فتو متری
 • آنالیز الکتریکی بالاست
 • ولتاژ
 • میگر
 • گشتاور
 • شاخص های ابعادی
 • پاور متر
 • کریس
 • آون
 • محفظه حرارت
 • محفظه افزایش دمای کلاهک
 • … و …

7-2) کنترل تجهیزات

کلیه دستگاهها که دقت و صحت آنها بر کیفیت محصول موثر باشد، تحت مراقبت و کنترل قرار می گیرد.

کلیه دستگاهها شامل کالیبره کردن و محل استقرار آنها و مسئول مراقبت در هنگام بهره برداری آنها و انجام کالیبره کرده آنها، بروز می باشد و در آزمایشگاه نگهداری می شود.

کالیبره کردن، مراقبت و استفاده از تجهیزات اندازه گیری، بازرسی و آزمایش تنها توسط افراد آموزش دیده انجام می گیرد.

7-3) روش های کنترل

نحوه انتخاب، کالیبره کردن و کنترل وسائل و تجهیزات اندازه گیری، بازرسی و آزمایش متناسب با انواع کاربرد آن وسائل می باشد.

وضعیت کالیبره کردن و تاریخ کالیبره کردن بعدی بر روی یک کارت برچسب بر روی دستگاه نصب می گردد، مشخص شود.

شرایط محیطی مناسب برای نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات و اندازه گیری، بازرسی و آزمایش فرآهم آمده است.

 

بخش هشتم

کنترل محصول نا منطبق

 

8-1) بازنگری و تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق

* پس از بازرسی و آزمون محصولات، شناسایی محصول نامنطبق بر اساس ملاک ها و معیار های قید شده در متون استاندارد صورت می گیرد

* مستند سازی موارد عدم انطباق

* ارزیابی و جدا سازی موارد عدم انطباق محصولات بر نتایج تست صورت خواهد گرفت.

* در صورتی که یک محصول توسط واحد کیفیت، نام نطبق تشخیص داده شود مورد به اطلاع مدیریت رسیده و مسئولین پس از دریافت گزارش عدم انطباق یک محصول از واحد کیفیت، نوع عدم انطباق را بر اساس دستورالعمل های مربوطه و نتایج تست نهایی مشخص نموده و میزان انحراف پارامترهای گوناگون و تأثیر آنها در محصول نهایی مورد بررسی قرار می دهند.

* بر حسب مورد تعیین و تکلیف محصول به یکی از صورت های زیر خواهد بود.

1- محصول نامنطبق، تصحیح عیب می شود.

2-محصول نامنطبق ضایعات می شود.

*مسئولیت انجام امور فوق به عهده کمیته ای متشکل از مدیران می باشد.

* مشئولیت شناسایی عدم انطباق با واحد تظمین کیفیت می باشد.

* اطلاعات مربوط به شناسایی، مستند سازی، ارزیابی و جدا سازی مربود نامنطبق توسط واحد کیفیت ثبت و کنترل می گردد.

* اطلاعات مربوط به بازنگری و تعیین تکلیف محصول نامنطبق روی کارت بازنگری، و ثبت شده و جمع آوری و بایگانی می شود.

8-2) اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

در صورت مشاهده عدم انطباق در کلیه مراحل اجرایی و سیستم کیفیت نیز اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کاهش ضایعات و هدر رفتن مواد، سرمایه و زمان وبهبود سیستم کیفیت و کارآمد بودن صورت خواهد پذیرفت.

8-2-1) اقدام ت اصلاحی

* کلیه نواقص، عدم انطباق ها و اصلاحات و پیشنهادی، باید توسط واحد تظمین کیفیت اعلام شود و تقاضای اصلاح اعلام گردد تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

* مدیر کیفیت مسئول حصول اطمینان از انجام مطلوب اقدام اصلاحی می باشد.

* کلیه سوابق این امر در واحد کنترل کیفی نگهداری می شوند.

* در صورتی که عدم انطباق ناشی از تجهیزات تولید باشد مراتب به اطلاع مدیر تولید و واحد نگهداری و تعمیرات می رسد تا نسبت به اصلاح حط و جلوگیری از وقوع مجدد آن اقدام شود.

* اقدامات اصلاحی باید به گونه ای صورت پذیرد که دیگر محصول نامنطبق عرضه نگردد.

8-2-2) اقدام پیشگیرانه

*موارد عدم انطباق به همراه فرآیند تولید، عملیات تولید و  … بررسی می شوند تا عوامل شناسایی شده و دستورالعمال های مناسب جهت پیشگیری از اتفاقات تکراری تهیه گردد.

* در صورت نیاز به تغییر در سیستم مراتب به اطلاع مدیریت جهت بازنگری ارائه می شود.

* در صورت لزوم آموزش های مجدد به کارکنان داده می شود تا از تولید محصول نامنطبق جلوگیری شود.

* دستورالعمل های لازم جهت جلوگیری از تولید محصول نامنطبق در واحد کنترل کیفی نگهداری می شود تا در صورت لزوم از آن استفاده شود.

 

بخش نهم

آموزش

 

آموزش

 • واحد آموزش شرکت سپهر منور شرایطی برای شناسایی نیازهای آموزشی و همچنینی برای فراهم اوردن امکانات برای آموزش تمامی کارکنانی که فعالیت آنها در کیفیت تأثیر می گذارد، ایجاد نموده است.
 • کلیه افراد استخدام شده در بدو اشتغال به کار در سطح کارخانه آموزش ها لازم را خواهند دید.
 • تمامی مدیران و مسئولان از کفایت سطح آموزش و دانش و تجربه لازم کارکنان تحت خدمت خود اطمینان به عمل می آورند.
 • سطح آموزشی باید به گونه ای باشد که افراد تحت آموزش در مدت زمان کوتاه ولی در سطحعالی آموزش ببینند.

 

بخش دهم

فنون آماری

 

باتوجه به تنوع و اهمیت دسته بندی اطلاعات در سطح کارخانه و نیز واحدهای مختلف کا هر یک به بخشی از اطلاعات نیاز دارند. تقسیم بندی بر اساس دو گزینه صورت می گیرد. بنابراین دو نوع اطلاعات کمی و کیفی در چرخه اطلاعات کارخانه ونیز واحدهای مختلف آن دسته بندی شده است.

 • دسته اول: اطلاعات کیفی است که به کیفیت محصولات تولیدی در کلیه مراحل عملیاتی تولید بر می گردد.
 • دسته دوم: اطلاعات کمی است که کلیه سطوح کارخانه را در بر می گیرد ودستورالعمل های ذکر شده هر یک به طور مجزا دسته بندی و. آماده می شوند.

به دلیل تنوع و حجم زیاد اطلاعات نمونه گیری ها و پردازش و بررسی داده هابر طبق استانداردها و روش های آماری متداول انجام می شودو نتایج حاصل به صورت جداول و نمودارهای گرافیکی در اختیار واحد زیربط قرار می گیرد.

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.