شار در قرن 3 قبل از میلاد

شار در قرن 3 قبل از میلاد

  • رسوخ روابط اجتماعی-فرهنگی یونانی. امتزاج دو فلسفه شرقی و غربی برای اولین بار در تاریخ
  • قدرت دولت ناشی از اقتداری است که قراردادهای اجتماعی به آن داده است.
  • ترکیب شهر-قدرت پارسی و شهر-دولت هلنی. ایجاد شبکه وسیع نوشهرها و ساخت 400 شهر در کنار قلاع نظامی مانند صددروازه
  • شهر پارسی-هلنی: 1- در کنار یا نزدیکی راه های ارتباطی
  • 2- در کنار قلعه نظامی یا شهر قدیمی مستقر در روستاهای عمومی
  • شهر پارسی-هلنی ابتدا شهر نظامی بوده است. تقسیم کار اجتماعی به وحدت اجتماعی دست می یابد.اصول و قواعد نوشهرها همان سبک هیپوداموس بوده
  • است.مقیاس انسانی، معابر شطرنجی و برای اولین بار میدان شکل می گیرد که تجلی کالبدی-فضایی دو فلسفه در هم آمیخته شده است. شهر پارسی-هلنی مرکز استقرار طبقات ممتازه اجتماعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.