سوالات درس جغرافیا پایه ابتدایی

سوالات تستی
5/1 1-    کدام یک از مخاطرات طبیعی منشاء درون دینی ندارد .

الف-زلزله                            ب- آتشفشان

ج- سیل                              د- امواج اقیانوسی

2-    پارک ملی گلستان در کجا قرار دارد ؟

الف- شرق نوشهر                             ب- بین گنبد کاووس و بجنورد

ج- شمال چالوس                             د- جنوب خراسان

3-    کدام منابع انرژی تجدید شدنی است ؟

الف- نفت                  ب- گاز                     ج-چوب                              د- خورشید

4-    اولین موزه در تهران کدام است ؟

الف- کاخ گلستان                             ب- تاریخ طبیعی دار آباد

ج- موزه فرش                                  د- موزه ملی ایران

5-    رود کرج از کدام ارتفاعات سرچشمه می گیرد .

الف- کلون بسته           ب- غرب البرز             ج- البرز مرکزی           د- شرق البرز

6-    بیش تر مهاجران از کدام استان به تهران آمده اند ؟

الف- آذربایجان غربی                         ب-  آذربایجان شرقی

ج- اردبیل                                      د- خراسان غربی

سوالات ص   غ
5/0 1-    زاغه نشینی به علت گرانی زمین بوجود می آید .         ص                غ

2-    میزان تبخیر واقعی بیش از تبخیر بالقوه است .           ص                غ

سوالات تشریحی
5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

1

5/0

5/0

5/1

 

75/0

1

 

 

5/0

75/0

1

 

 

1

1

 

1-    جغرافیا با چه دیدی به بررسی مسائل می پردازد ؟ چرا ؟ 5/0

2-    چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما موثرند ؟ (سه مورد )75/0

3-    سه مورد از منابع درآمد روستاییان را بنویسید .

4-    دو ویژگی اصلی بیابان چیست ؟

5-    برای مبارزه با بیابان زایی چه اقداماتی صورت می گیرد ؟ (دو مورد)

6-    در کدام زیست بوم ها دخالت انسان نا چیز است ؟

7-    از اهمیت مراتع ایران دو مورد را بنویسید ؟

8-    مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین چیست ؟ (دو مورد)

9-    در سطح ملی برای از بین بردن آلودگی یک رود چه اقداماتی لازم است ؟

10-       علل سقوط بهمن را بنویسید (سه مورد)

11-       کمربندهای زلزله خیز جهان را نام ببرید ؟ (سه مورد)

12-       دو راه برای پیش بینی سیل کدامند ؟ کدام یک موثرتر است ؟ چرا ؟

13-       حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را بنویسید ؟ (دومورد )

14-       علت رکورد جهانگردی بعد از پیروزی اقلاب اسلامی وشروع جنگ تحمیلی را بنویسید .

15-       اصطلاحات را تعریف کنید .

الف- حد متناسب جمعیت         ب- جوانی جمعیت                  ج- صادرات نامرئی

16-       علل افزایش جمعیت ایران در 80 سال اخیر چیست ؟ (سه مورد)

17-       نوع مهاجرت ها را مشخص کنید .

الف- مهاجرت فلسطینی ها به اردن و مصر

ب- حرکت کوچ نشینان از ییلاق به قشلاق

18-       از عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرسنگی دو مورد را بنویسید .

19-       چرا در بخش کشاورزی آب زیادی هدر می رود ؟ (3 مورد)

20-       الف- نام دو بنای باستانی در استان فارس را بنویسید .

ب- منظور از سرشماری چیست ؟

21-       منظور از رشد مطلق جمعیت چیست ؟ پارک ملی چگونه بانکی است ؟ (فقط علوم تجربی و ریاضی پاسخ دهند)

21-    توسعه پایدار را تعریف کنید و دو بعد آنرا بنویسید .(فقط علوم انسانی پاسخ دهند)

سوالات استان
75/0

5/0

1

75/0

 

1-    دولت برای کاهش خطرات زلزله در تهران چه اقداماتی انجام می دهد (سه مورد)

2-    از مکان های تاریخی تهران یک مورد قبل از اسلام و یک مورد بعد از اسلام را بنویسید .

3-    افزایش و تمرکز جمعیت در تهران چه پیامدهایی دارد ؟

4-    چرا مشکل آب در تهران جدی است ؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.