دانلود جزوه راکتورهای شیمیایی

دانلود جزوه راکتورهای شیمیایی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

در طراحی کلیه فرآیندهای مختلف صنعتی که هدف، کسب ارزش افزوده از طریق تبدیل شیمیایی مواد اولیه به محصولات می باشد که اغلب مرحله تغییر شیمیایی نبض فرآیند محسوب می شود و این مرحله ای است که فرآیند را از لحاظ اقتصادی توجیه یا رد می کند. این مرحله تغییر شیمیایی در دستگاهی بنام راکتور انجام می شود.

فهرست مطالب جزوه راکتورهای شیمیایی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی :

مقدمه

فصل اول: واکنش های شیمیایی

 • تعریف و انواع واکنش های شیمیایی
 • واکنش های همگن و ناهمگن
 • واکنش های گرمازا
 • واکنش های گرماگیر
 • سرعت واکنش
 • عوامل موثر بر واکنش های شیمیایی
 • غلظت مواد
 • دما
 • کاتالیزور

فصل دوم: راکتورهای شیمیایی

 • مقدمه
 • راکتورهای نیمه پیوسته
 • راکتورهای Batch
 • راکتورهای ناپیوسته ساکن
 • راکتورهای ناپیوسته همزن دار
 • راکتورهای ناپیوسته Tumbling
 • راکتورهای پیوسته
 • راکتورهای CSTR
 • راکتورهای لوله ای
 • گزینش پذیری (Selectivity)
 • مقایسه راکتورهای Batch ، Mixed و Plug
 • مقایسه راکتور Mixed با راکتور Plug ، واکنش های درجه اول و درجه دوم
 • مقایسه عمومی بصورت ترسیمی
 • سیستم های متشکل از چند رآکتور
 • جریان برگشتی (Recycle)
 • راکتورهای بستر ثابت (Fixed Bed Reactor)
 • مشخصات کلی
 • بسترهای ثابت یگانه (Single Fixed Bed)
 • بسترهای ثابت چندگانه (Multiple Bed)
 • توزیع کننده های ورودی
 • سیستم توزیع و جمع آوری کننده (distributor-collector)
 • نگهدارنده های کاتالیست
 • سبدهای زیرین نگهدارنده کاتالیست
 • راکتورهای بستر سیال (Fluidized Bed Reactor)
 • مشخصات کلی
 • مزایای راکتور بستر سیال برای عملیات صنعتی
 • معایب راکتور بستر سیال برای عملیات صنعتی
 • انواع توزیع کننده (Distributor)

فصل سوم: نرم افزارهایی برای محاسبه شرایط راکتور

 • مقدمه
 • Reformer
 • HLST and HLST-dry
 • Methanator and Methanator-dry
 • Convertor
 • Synthetic

مراجع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 111
حجم: 4.77 مگابایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.