or

گزارش کار رایگان 30 روزه عمران

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

روز اول                                                                    تاریخ : 11 / 7 / 85

دیوار چینی برای قالب فونداسیون :

این عملیات به این صورت انجام شد که ابتدا ابعاد فونداسیون و شناژ بر روی زمین مشخص گردید . سپس با ملات ( ماسه ملاتی و آب ) و آجر گری دیوارهایی به ارتفاع 50 سانتیمتر ( 4 تا 5 رج ) ساخته شد .

برای آنکه دیوارها در یک راستا قرار گیرند از طول و عرض ریسمان هایی  بسته شد سپس دیوارهایی به ضخامت 20 سانتیمتر چیده شد .

 

روز دوم                                                                    تاریخ : 12 / 7 /  85

ادامه دیوار چینی برای قالب فونداسیون

 

روز سوم                                                                  تاریخ : 13 / 7 /  85

ادامه دیوار چینی برای قالب فونداسیون

 

روز چهارم                                                             تاریخ : 15 / 7  / 85

خاکبرداری از کف شناژها و فونداسیون ها جهت رسیدن به ارتفاع مد نظر :

عمق حساب شدهبرای فونداسیون ها بدون بتن مگر 60 سانتیمتر و شناژها 50 سانتیمتر محاسبه شده است .

بنابراین از کف فونداسیون ها و شناژها به اندازه ای خاکبرداری شده تا ارتفاع تمام شده برای فونداسیون ها 70 سانتیمتر و 60 سانتیمتر به دست آید .

 

روز پنجم                                                             تاریخ : 16 / 7 /  85

ادامه خاکبرداری از کف شناژها و فونداسیون ها جهت رسیدن به ارتفاع مد نظر

 

روز ششم                                                             تاریخ : 17 / 7 / 85

عملیات بتن ریزی مگر در کف فونداسیون و شناژها :

یک لایه به ضخامت میانگین 60 سانتیمتر تا 15 سانتیمتر در کف فونداسیون ها و شناژها ریخته شد نکته مهم  قبل از ریختن بتن مگر این می باشد که بهتر است کف فونداسیون ها و شناژها خیس شود .

عیار بتن مگر در حدود 150 می باشد .

 

روز هفتم                                                                    تاریخ : 18 / 7 / 85

ادامه عملیات بتن ریزی مگر در کف فونداسیون و شناژها

 

روز هشتم                                                                 تاریخ : 20 / 7 / 85

خواباندن آرماتورها در شناژ و قرار دادن شبکه آرماتور در کف فونداسیون :

بدین گونه صورت گرفت که ابتدا شبکه های پنجره ای آرماتور را در کف فونداسیون ها قرار داده سپس آرماتورهای شناژها را خوابانده و با سیم به شبکه های پنجره ای اورلب شد .

همزمان با انجام این کار بولت ها را در داخل شبکه آرماتور قرار داده و سر رزوه شده آن را از داخل سوراخ های بین پلیت عبور داده شد و پایه بولت ها را به میلگرد یا خاموت درون شبکه خال جوش داده شد تا ثابت گردد.

نکته مهم این است که در قسمت هایی که بر روی نقشه بادبند طراحی شده بود از بین پلیت های 6 بولته و در قسمت های دیگر از بین پیلت 4 بولته بکار برده شد .

 

روز نهم                                                                    تاریخ : 22 / 7 / 85

ادامه عملیات خواباندن آرماتورها در شناژها و فونداسیون ها و همچنین کشیدن پلاستیک درون قالب ها تا آب بتن در دیوارها نفوذ نکند .

 

 

روز دهم                                                                   تاریخ : 24 / 7 / 85

بتن ریزی فونداسیون

بتن آماده توسط میکسر به کارگاه حمل شد و توسط پمپ سیار در فونداسیونها و شیارها ریخته شد سپس با دستگاه و ویبراتور درون قالب ها متراکم شد .

نکته مهم قابل ذکر در ویبره کردن بتن ریخته شده این است که این قسمت زیر بتن پلیت ها باید با دقت ویبره شود . زیرا بیس پلیت در وسط فونداسیون قرار دارد و در واقع هسته فونداسیون می باشد. که از اهمیت بالایی برخوردار است .

 

 

روز یازدهم                                                              تاریخ : 27 / 7 / 85

پس از آبدهی به سطح بتن پیچ های روی بیس پلیت ها را باز کرده و کمی بالا آورده شد . به وسیله دوربین نقشه برداری بیس پلیت ها تراز شد و سپس زیر آن را با ملات گروت  ( ملات پر سیمان ) پر گردید و پس از ضربه زدن روی روی بیس پلیت ها و خارج شدن هوای زیر بیس پلیت پیچ های روی آن محکم گردید .

 

روز دوازدهم                                                            تاریخ : 29 / 7 / 85

خراب کردن قالب های اجری دور فونداسیون و شناژها :

در گزارش روز اول ذکر شد که مصالح ساخت قالب دور فونداسیون و شناژ  آجر گری و ملات ماسه ملاتی و آب بود . علت آنکه از این مصالح استفاده شد صرفه جویی در هزینه و استفاده دوباره آجرها در کرسی چینی و تیغه های داخلی بود .

 

روز سیزدهم                                                             تاریخ : 30 / 7 / 85

ادامه خراب کردن قالب آجری دور فونداسیون ها و شیارها

 

 

روز چهاردهم                                                           تاریخ : 6 / 8 / 85

نصب تیرها بر روی بیس پلیت :

قبل از آنکه تیرها بر روی بیس پلیت ها نصب شود بر روی بیس پلیت ها یک لچکی و یک نبشی جوش داده شد به طوری که وقتی تیر علم می شود بال به پشت لچکی و نبشی در داخل جان تیر آهن قرار گیرد . سپس به وسیله شاقول تیر به صورت عمودی شاقول شده و در نهایت به لچکی و نبشی جوش داده شد و در ادامه یک لجکی و یک نبشی دیگر به بال و جان دیگرتیرها جوش داده شد .

در روی بیس پلیت های شش بولته ممکن بود لجکی یا نبشی به درستی جا نخورد که قسمت درگیر با پیچ های بولت را به وسیله هوا برش بریده شد .

 

روز پانزدهم                                                              تاریخ : 9 / 8 / 85

نصب پل ها و جوش دادن بادبندها

 

روز شانزدهم                                                             تاریخ : 13 / 8 / 85

بالا بردن تیرها و جوش آنها به پل ها . همچنین جوش بادبند و جوش دادن نبشی به داخل جان پل و تیرها

 

روز هفدهم                                                               تاریخ : 14 / 8 /85

ادامه بالا بردن تیرها و جوش آن ها به پل و جوش دادن نبشی به داخل جان پل و تیرها

 

روز هجدهم                                                              تاریخ : 15 / 8 / 85

ادامه جوش دادن نبشی به داخل جان پل و تیر و کرسی چینی :

قبل از کرسی چینی پای تیرها را تا ارتفاع حدود 70 سانتیمتر قیر گونی گردید و سپس کرسی چینی آغاز شد بعد از چیدن کرسی بر روی رج آجر ملات ماسه سیمان ریخته و سپس روی آن آب می دهند تا به حالت دو غاب در آید و تمام سطح کرسی را در بر گیرد .

 

 

روز نوزدهم                                                              تاریخ : 17 / 8 / 85

برای یکپارچه کردن سقف در هنگام اعمال نیرو و انتقال آن به بادبندها بر روی تیرهای اسکلت سقف میل گرد ( ترجیحاً 14 ) به صورت ضربدری جوش داده شد .

همچنین فضاهای خالی کف بعد از کرسی چینی با سنگ لاشه و خاک پر گردید .

 

روز بیستم                                                                  تاریخ : 20 / 8 /85

صاف کردن کف :

سنگ لاشه ها و خاک های کف را صاف کرده و بر روی آنها گراویه سیاه ریخته شد در ضلع شرقی به غلت شیب کوچه یک تیغه 10 سانتیمتر ( 5 رج ) چیده شد . و سپس قیر گونی گردید و پس از قیر گونی یک تیغه 10 سانتیمتر در جلوی آن چیده شد . علت این کار جلوگیری از نفوذ رطوبت در هنگام بارندگی از سطح خیابان  به دیوار بود .

 

روز بیست و یکم                                                       تاریخ : 21 / 8 / 85

ریختن یک لایه در حدود 5 سانتیمتر بتن مگر روی کف

 

روز بیست و دوم                                                       تاریخ : 22 / 8 / 85

ادامه ریختن بتن مگر بر روی کف

 

روزبیست و سوم                                                        تاریخ : 24 / 8  / 85

اجرای سقف به صورت ضربی

ملات استفاده  شده در طاق ضربی ملات گچ و خاک است . علت استفادده از این ملات زود گیری و استحکام آن است و همچنین برای ساخت طاق ضربی از آجر گری استفاده می شود .

 

روز بیست و چهارم                                                   تاریخ : 27 / 8  / 85

ادامه اجرای سقف

 

روز بیست و پنجم                                                     تاریخ : 28 / 8 / 85

ادامه اجرای سقف

 

 

روز بیست و ششم                                                     تاریخ : 1 / 9 / 85

اتمام سقف و تیغه چینی دیوارهای اطراف ساختمان

 

روز بیست و هفتم                                                      تاریخ : 7 / 9 / 85

برای اجرای شیب بندی بام ابتدا دور تا دور بام را به اندازه 3 رج یک تیغه 20 سانتیمتر چیده شد .

ناودان کروم بندی شد و سپس فضاهای بین کروم ها پوکه ریزی شد بعد از پوکه ریزی روی آن ملات ماسه سیمان کشیده شد .

 

روز بیست و هشتم                                                     تاریخ : 8 / 9 / 85

ادامه شیب بندی بام و در آوردن محل عبور کانال کولر روی سقف .

 

روز بیست و نهم                                                        تاریخ : 11 / 9 /  85

نصب نعل درگاه پنجره ها و ادامه تیغه چینی

برای جلوگیری از وارد شدن وزن مرج های بالای پنجره در دیوار درگاه پیاده می شود .

 

روز سی ام                                                                تاریخ : 18 / 9 / 85

خاک گچ دیوارها و سقف

به خاطر آنکه سقف به صورت طاق جذبی ساخته شد نیازی به کروم بندی نبود و برای خاک گچ تنها کافی بود که فضای قوس سقف را با خاک گچ  پر کرده و سپس با شیشه صاف می کنند .

اما برای خاک گچ دیواره در فواصل 1 متری شمشه گیری و کروم بندی انجام شد و سپس فضای میان کروم ها را با گچ و خاک پر کرده و در نهایت با شیشه صاف گردید .

 

 

 

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.