ترانشه و عوامل مؤثر در ریزش جداره آن

ترانشه

ترانشه به ان دسته از گودبرداری ها در تراز  پایین تر از سطح زمین می گویند که دارای دو دیواره در دو طرف است، عمق آن بیش از عرض آن است  و در عین حال عرض آن از 4.5 بیشتر نیست لذا ترانشه حالت خاصی از گودبرداری است.

رقوم کف ترانشه

رقوم زیر خاک بسترسازی کف ترانشه رقوم کف ترانشه گفته می شود.

ترانشه لوله گذاری

ترانشه لوله گذاری عبارتست از کانالی که براساس نقشه هـای اجرائـی طـرح و مسـیرهای پـیشبینی شده و مشخصات فنی به منظور قراردادن لوله، اتصالیها و متعلقات احداث میشود.

عمق ترانشه

عمق ترانشه عبارتست از اختلاف ارتفاع بین کف ترانشه و متوسط رقوم زمین طبیعـی یـا زمـین اصـلاح شده در بالای ترانشه در شرایطی که نیاز به پی سازی زیر بستر لوله باشد، این عمق متناسباً افزایش می یابد.

عرض ترانشه

منظور از عرض ترانشه، عرض کف ترانشه است.

عوامل مؤثر در ریزش جدار ترانشه

  • عمق زیاد خاکبرداری ترانشه لوله گذاری
  • فشار آب موجود داخل خاک به علت بالابودن سطح آب زیرزمینی و عمل نیروی رانش بعد از خاکبرداری
  • نیروی وارده ناشی از وجود حرکت ماشین آلات عملیات خاکی در کنار ترانشه لوله گذاری
  • نیروی وارده از انباشته شدن خاکهای حاصل از خاکبرداری در کنار ترانشه
  • عدم رعایت حفاری ترانشه با شیب مناسب جدار (شیب پایدار )
  • وجود سطوح کلیواژ یا حفاری ترانشه در خاک های دستی

نکات حفاری ترانشه

  • تأکید می شود جدار ترانشه همواره باید به صورت قائم حفر شود مگر در مواردی که در مشخصات طرح ترتیبات دیگری خواسته شده باشد.
  • پیمانکار باید عملیات حفاری ونصب لوله را با برنامه ریزی صحیح به نحوی انجام دهد که در روزهای کاری، حفاری ترانشه، عملیات نصب و سپس مراحل مختلف لوله گذاری، خاکریزی به طور پیوسته با پیشرفت عملیات حفاری ترانشه صورت گیرد.
  • پیمانکار مجاز به کندن ترانشه درطولهای زیاد قبل از نصب لوله در دوره کاری روزانه نخواهد بود.
  • پیمانکار موظف است در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا بوده و امکان بالازدن (غرقاب شدن یا شناور شدن) لوله وجود دارد، تمهیدات لازم را بر اساس مشخصات طرح به عمل آورد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.