امکانات و ساختارهای شرکت صنایع شیشه آذر

امکانات و ساختارهای شرکت صنایع شیشه آذر

شرکت صنایع شیشه فلوت آذر یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی استان آذربایجان شرقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود . برای تاسیس و راه اندازی این شرکت 450 میلیارد ریال هزینه شده است که از این رقم مبلغ 27 میلیون دلار سهم خرید دانش فنی و ماشین آلات می باشد .

شرکت صنایع شیشه آذر در زمینی به مساحت 14 هکتار و زیربنای حدود 49000 مترمربع احداث شده است که از این مقدار 11 هزار و 256 مترمربع انبارمحصول ، 8 هزار و 40 مترمربع سالن لهر ، 4 هزار و 960 مترمربع سالن کوره ، 4 هزار و 63 مترمربع سالن حمام قلع ، 1633 مترمربع سالن بچ پلانت ، 584 متر سالن میکسرروم ، 2 هزار و 765 متر مربع سالن انبار فله و پاکتی ، 790 مترمربع سالن انبار سودا و سیلیس ، 810 مترمربع تلمبه خانه های 4 و5 ، 895 متر مربع تاسیسات شماره 1787 ، 3 مترمربع تاسیسات تولید نیتروژن ، 576 مترمربع تاسیسات تولید اکسیژن ، 315 مترمربع تاسیسات تولید هیدروژن ، 270 مترمربع تاسیسات تولید آمونیاک 1500 مترمربع کانال زیرزمینی نفررو ، 1640 مترمربع تاسیسات نیروگاهی ، 88 مترمربع ایستگاه تقلیل فشار گاز ، 61 مترمربع ایستگاه سوخت ، 248 مترمربع منبع سوخت ، 290 مترمربع پست برق کوره ، 50 مترمربع دودکش ، 94 مترمربع تاسیسات باسکول با اتاقک ، 1490 مترمربع منبع زمینی آب و4 هزار و 548 مترمربع ساختمان رفاهی ، اداری و نگهبانی را تشکیل می دهند .

شرکت صنایع شیشه آذر ( سهامی خاص ) با سرمایه پنجاه میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم ده هزار ریالی می باشد با نام تماما پرداخت شده در تاریخ 3 / 9 / 1367 تحت شماره 4351 در ادراه ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده است ، شرکت دارای موافقت اصولی از وزارت صنایع به شماره 373603 مورخ 18 / 10 / 68 جهت ساخت و تولید شیشه جام و مشجر

با ظرفیت 60 هزار تن در سال بوده و در سال 1373 اداره کل صنایع استان آذربایجان شرقی موافقت خود را با تغییر ظرفیت تولید از 60 هزار تن به 90 هزار تن شیشه جام در سال به روش شناور ( فلوت ) طی نامه شماره 55810 مورخ 29 / 2 / 72 اعلام نموده است .

ضمنا با توجه به افزایش سرمایه های بعدی ، از محل مطالبات حال شده سهامداران سرمایه شرکت در پایان شهریور ماه 1383 مبلغ یکصد وسی وپنج هزار میلیون ریال منقسم به سیزده میلیون و پانصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام می باشد .

هدف

هدف از اجرای طرح ، تاسیس کارخانه ای جهت تواید سالیانه بالغ بر 96000 تن انواع شناور به ضخامت 3 تا 12 میلی لیتر در محل کارخانه شیشه آذر واقع در ابتدای جاده خسروشهر تبریز بر اساس 3 شیفت کاری و 365 روز در سال می باشد .

موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح زیر می باشد :

الف ) احداث کارخانجات جهت تولید انواع شیشه

ب ) مطالعه ، پژوهش ، اکتشاف ، استخراج معادن جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات

ج ) واردات مواد اولیه ، ماشین آلات ، قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات در رابطه با احداث کارخانجات و اکتشافات و استخراج معادن

د ) صادرات مواد اولیه استخراجی از معادن اعم از خام و نیمه تکمیل و تولیدات کارخانجات .

و ) بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد ، در داخل و یا خارج از کشور مبادرت نماید .

مرکز اصلی شرکت شهرستان تبریز بوره و فعالیتهای مربوط به تهران در دفتر تهران شرکت واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان قبا –  کوچه خوشک – پلاک 5 انجام و هماهنگی های لازم از این طریق انجام می پذیرد .

تاریخچه طرح شیشه آذر

1 _  در سال 1367 بانک استان آذربایجان شرقی شرکت صنایع شیشه آذر را به ثبت می رساند .

2 _  ماموریت مهم شرکت صنایع شیشه آذر ، احداث کارخانه شیشه جام ( تخت ) تعیین میگردد .

3 _  سال 1368 شرکت شیشه آذر موافقت اصولی احداث کارخانه تولید شیشه تخت به روش کششی ( روش قدیمی تولید شیشه تخت ) را به ظرفیت60 هزار تن در سال از وزارت صنایع اخذ و متعاقبا 7000 مترمربع سالن و حدود 1400 مترمربع ساختمان اداری در سایت پیش بینی شده در 15 کیلومتری شهر تبریز احداث می تماید .

4 _  بانک صادرات ایران در سال 1371 کلیه شرکتهای تحت پوشش بانکهای استان را در شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ( شرکت سرمایه گذاری غدیر فعلی ) متمرکز می نماید .

5 _  پس از گذشت چند سال قسمت عمده نیاز ارزی طرح شیشه شناور ازمحل اعتبار بانک چین تامین می گردد . ( 27 میلیون دلار )

6 _  اعتبار طرح مذکور در اسفند ماه 1374 گشایش می یابد .

7 _  از ابتدای سال 1375 فعالیتهای مهندسی طرح آغاز می گردد .

8 _  طرح مذکور از زمستان 1375 به دلایل مختلف کاملا متوقف می گردد .

9 _  ماشین آلات و تجهیزات طرح مذکور از اوایل سال 1377 به تدریج وارد و در گمرک بندرعباس نگهداری می گردد .

10 _  در سال 1377 بخشی از ماشین آلات و تجهیزات ترخیص و به انباری در منطقه قزوین منتقل می گردد .

11 _  بلاتکلیفی طرح تا اواخر سال 1378 ادامه داشته و نهایتا ریاست محترم جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1378 دستور اجرای طرح در تبریز را صادر می فرمایند .

12 _  شرکت سرمایه گذاری غدیر اجرای طرح در تبریز را در دستور کار خود قرار می دهد .

13 –  بقیه ماشین آلات و تجهیزات از گمرک بندر عباس ترخیص و به سایت تبریز منتقل میشود

14 –  بخش اول ماشین آلات که به انباری در منطقه قزوین منتقل شده بود نیز به سایت حمل می شود .

15 –  در سال 1379 مشاور طرح فعالیت های طراحی را آغاز می نماید .

16 –  از اواخر سال 1379 فعالیتهای اجرائی با خرید کسری زمین سایت و تکمیل دیوار چینی سایت تبریز شروع می شود .

17 –  از اوایل سال 1380 علیرغم مشکلات متعدد عملیات اجرائی طرح در بخشهای فلزی و بتنی در واحدهای مختلف آغاز می شود .

18 –  با توجه به پیش بینی های به عمل آمده و مراحل نهایی تکمیل طرح کارگرم کردن کوره در مورخ 8 / 8 / 1383 آغاز و در مورخ 4 / 9 / 1383 اولین محصول آزمایشی شیشه تولید گردید .

19 –  جمع کل هزینه های طرح بالغ بر589 میلیارد ریال بوده و تا 31 / 6 / 83 بالغ بر474 میلیارد ریال آن جذب گردیده است . ( که از محل تسهیلات دریافتی از بانکهای صنعت و معدن صادرات و آورده سهامداران تامین گردیده است .)

20 –  ارزبری هزینه های طرح بالغ بر1/33 میلیون دلار بوده که 8/19 میلیون دلار آن از طریق

اخذ تسهیلات فایناس از بانک چین و به ضمانت بانک صادرات ایران دریافت گردیده و مابقی توسط سهامداران تامین می گردد .

مشخصات کلی طرح

طرح شیشه آذر ایجاد و احداث کارخانجات تولید شیشه به روش شناور ( فلوت ) می باشد . بخش عمده ماشین آلات و تجهیزات خط تولید بر اساس قرارداد تجاری منعقده فی ما بین شرکت صنایع شیشه آذر به عنوان خریدار و شرکتZMEC از کشور چین به عنوان فروشنده به تاریخ 22 فوریه سال 1995 برابر با سوم اسفند 1374 به مبلغ 27 میلیون دلار خریداری گردیده که عمدتا از طریق گمرک بندرعباس به انبار آبیک و نهایتا به سایت محل اجرای طرح منتقل شده است . 85 % ارز مورد نیاز قرارداد تجاری فوق الذکر از طریق عقد قرارداد فایناس توسط بانک چین ( B.O.C ) تعهد گردید .

ظرفیت خط تولید 96 هزار تن شیشه جام در سال می باشد و نوار شیشه خروجی از کوره دارای عرض ناخالص 340 سانتی متر و عرض خالص 300 سانتی متر و ضخامت شیشه های تولیدی از 3 به 12 میلی متر خواهد بود . ماشین آلات خریداری و وارد شده از کشور چین بطور کلی به شرح زیر است :

1 –  واحد بچینگ                2 –  واحد ذوب

3 –  حمام قلع                    4 –  لهر ( تنش زدایی )

5 –  سیستم کنترل کامپیوتری   6 – تجهیزاتCOLDEND

7 –  ایستگاه تهیه نیتروژن       8 –  ایستگاه تهیه هیدروژن

9 –  آجرهای نسوز و قطعات

ماشین آلات وارداتی خط تولید و تاسیسات که عمدتا از کشورهای اروپائی خریداری و دریافت

گردیده است به شرح زیر می باشد :

1 –  آجرهای نسوز فیوزکاست 2 –  آجرهای نسوز سیلیسی

3 –  تجهیزات سوخت کوره    4 –  دیزل ژنراتورها

5 –  کمپرسورهای هوای فشرده

ضمنا قلع به میزان مورد نیاز حدود 140 تن از شرکت متال شیمی بلژیک خریداری گردید .

ظرفیت و مشخصات تولید

1 –  ظرفیت ذوب : 350 تن در روز

2 –  محصول : شیشه شناور طبق استانداردJISR3202- 85 این خط هم چنین قادر به تولید انواع شیشه های رنگی می باشد .

3 –  عرض ناخالص شیشه تولیدی : 3400 میلی متر

عرض خالص شیشه تولیدی : 3000 میلی متر

4 –  ابعاد جامهای تولیدی حداکثر : 3600 *3000 میلی متر

حداقل 1000 *1500 میلی متر

5 –  ضخامت شیشه تولیدی : 3 تا 12 میلی متر

6 –  چگونگی تولید : مداوم در سه شیفت کاری و 365 روز کار در سال

7 –  راندمان تولید بطئر متوسط حدود 75 % معادل 265 تن در روز به شرح ذیل می باشد :

شیشه 3 میلی متر : 68 %

شیشه 4 میلی متر : 75 %

شیشه 5 و 6 میلی متر : 78 %

شیشه 12 – 8 میلی متر : 70 %

8 –  مصارف تولید

1 – 8 –  مواد اولیه ( تن در سال ) مصرف روزانه با محاسبه پرت ( تن )

سیلیس           73000 تن                240

کربنات سدیم   22630 تن                75

دولومیت         18250 تن                60

سنگ آهک      5660 تن                  20

فلدسپار          3250 تن                  11

سولفات سدیم 912 تن                   3

پودر زغال       65 تن                     220 کیلوگرم

2- 8 –  گاز طبیعی               90000 مترمکعب در شبانه روز

3- 8 –  گازهای محافظ (ازت و هیدروژن )          1500 متر مکعب در ساعت

توضیح اینکه گاز ازت از هوا و گاز هیدروژن از آمونیاک تولید می شود و برای این منظور سالانه 600 تن آمونیاک مورد نیاز می باشد .

4 – 8 –  ظرفیت انشعاب برق           5/5 مگاوات

نسبت شیشه خرده مصرفی                25 % – 30 %

5 – 8 –  ظرفیت انشعاب آب – لوله 4 اینچ با فشار 6 اتمسفر و مصرف آب معادل 20 لیتر در ثانیه می باشد .

عمر مفید کوره و حمام قلع 7 سال در نظر گرفته شده است که در سال هفتم تعمیر اساسی آنها صورت می گیرد و مدت توقف تولید حداکثر سه ماه خواهد بود .

9 –  تولید جنبی : دستگاههای تولید کننده ازت این گاز را از هوا به دست می آورند و تولید

جنبی آن اکسیژن مایع می باشد که در کارگاه اکسیژن پرکنی و در کپسول های 40 لیتری ذخیره می شود ، تولید اکسیژن 1500 لیتر در ساعت بوده و برای مصارف صنعتی و با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد ریال قابل استفاده در بیمارستان ها خواهد بود .

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.