دانلود ترجمه مقاله مدیریت استدلال علی بر عملکرد و مدیریت درآمد


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود ترجمه مقاله مدیریت استدلال علی بر عملکرد و مدیریت درآمد

چکیده

ما به بیان ارتباط بین شدت عملکرداستدلال علی در تفاسیر مدیریتی سالانه کارخانه و گرایش مدیریت درآمد پرداخته ایم. در موردنگرانی های مدیریت درآمد پیش بینی شده، بحث شده است تا تطبیق بهتری با اوضاع نابسامان داده شده و این موضوع یادآوری گردد که استدلال برهانی قویتری برای تقلیل نگرانی های مدیریت داده شود. ما از تکنیک شدت کامپیوتری شده استفاده نموده ایم تا شدت استدلال برهانی راکه به عنوان یک خصوصیت بارز در تفسیر مدیریتی از یک نمونه کارخانجات سال 1999-2007 بود،را اندازه گیری نمائیم. ما یافته ایم که تعهد در مدیریت درآمد بطور مثبتی با شدت استدلال برهانی ارتباط داشته و این ارتباط مثبت برای جنبه های خاصی از تعهدات مدیریت درآمد حفظ می گردد.

یافته های ما با این ادعا مطابقت داردکه کارخانجات، عموما، ازاستدلال برهانی برای عملکرد تثبیت فرصتها و شناخت قانونی استفاده کرده و بطور معقولانه ای عملکرد گزارش خود را ارتقاء داده و نیز از این طریق باعث کاهش نگرانی هی وابسته به عملکرد سرمایه گذاران گردیده اند.

مقدمه

ما به بیان ارتباط شدت استدلال برهانی به عنوان یک مشخصه کلی از تغییر عملکرد سالیانه مدیریت و وقوع تعهدات مدیریت درآمد در یک نمونه بزرگ از کارخانجات امریکایی بر آمده ایم.

مدیریت درآمد بطور گسترده بصورت یک فرصت تمرینی از نظریات مدیریتی است که باعث می شود عملکرد گزارش شده به شنوندگان بیرون متفاوت از عملکرد واقعی کارخانجات باشد. نگرانی های مدیریت درآمد سابق در باره این موضوع برای تطبیق یک تفسیر پاسخگویی واضح بحث کرده اند، تا به مدیران یک تغییر عملکرد با پایه و اساس قانونی و پاسخ عقلایی ارائه دهند که این امر منجربه مفهوم سازی و منطقی سازی مدیریت درآمد سابق و عملکرد گردد.

استدلال برهانی برای گزارشات تفسیری مدیریت ضروری ست. از قبیل گزارش رؤسا در EU و آنالیز و بحث مدیران  MD&A در امریکا. در گزارشات تفسیری مدیران، نه تنها کارخانجات توضیحی از روند اجرای کار، پیامدهای مواجه وابسته و پیشرفت های مورد نظر بیان شده در آینده را ارائه می دهند بلکه آنها چهارچوبی را جهت هماهنگی حوادث و عملکرد بوسیله تهیه توضیحات در ارتباط قانونی، فاکتورهای اصلاح شده دلایل و علت ها را ارائه می نمایند.

بعضی بیانات توضیحی به بحث اضافه می شوند تا مفهوم سازی و فهم بیشتر اطلاعات واقعی را در مسائل مالی میسر سازند. هر دو تنظیم کننده ها و استاندارد سازان، از قبیل کمسیون تغییر و امنیت SEC و گستره بین المللی استانداردهای پاسخگو IBSB ، روی تهیه توضیحات بیشتر در زمینه پیامدهای عملکرد گزارشات تفسیری مدیریت تاکید داشت. در 2010 برای مثال IASB یک بیان تمرینی IFRS را در گزارشات تفسیری مدیریت ارائه نمود که پیشنهاد می نمود که تفاسیر مدیریتی باید جنبه های مدیریتی حرفه ها و تجزیه و تحلیل آن را از فاکتورهای داخلی وابسته برای کمک به مفهوم سازی خوانندگان بیانات مالی و فهم اهداف و استراتژی های مدیریتی بر رسیدن به آنها (هدف ها) را ارائه نماید.

به مانند آن SEC بحث نموده است که تجهیزات  اساسی  MD&A ، تهیه اطلاعاتی است که ثبت کنندگان اعتقاد به الزام آنها جهت فهم موقعیت اقتصادی کارخانه، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج اقدامات دارند. استدلال برهانی به عنوان یک نمایه در تفسیر مدیریتی طبیعی نیست.

تفاسیر مدیریتی شامل فرایند پاسخگویی ست و به عنوان وسیله پاسخگویی توضیحات برهانی ست که ممکن است درگیر ادعاها و پیام هایی باشد که هدف آن جنبه های اثرگذار شنوندگان است. دادن ارتباط زیاد بین سطوح بالای صلاحدید مدیریتی در تصمیم در مورد محتوای گزارش تفاسیر مدیریت روی مدیریت محرک ها تاثیر می گذارد تا شاید در شناساندن محتوای تفسیر موفق تر باشند. مطالعات قبلی ارتباط بین مدیریت درآمد تعهد و فاش سازی برهانی را آزمایش کرده و ارتباط واضحی بین انواع توضیحات خاص یافته اند ( از قبیل اظهارات خود – حمایتی – مشخصه های عملکرد و توضیحات مبنی بر برهان برگزیده )، در نمونه های کوچک یا در محتوای خاص. در این مطالعه، ما یک مقدار کلی از شدت استدلال برهانی را ایجاد و تست می کنیم که بیشتر در تضاد با چگونگی به تصویر کشاندن عملکرد IASB ، SEC است. ما تحقیقات قبلی را ادامه می دهیم تا توجیه نماییم که چطور کارخانجات از استراتژی قانون مدارو ادعای عقلایی بعنوان تقلید از روشی برای هشدار به فرصتها در روبه رویی با تهدیدات قابل پاسخگویی، استفاده می کنند و این مستقل از محتوا و نوع توضیحات استفاده شده است. در این مقطع، نتایج ما روابط سطح بالا بین مدیریت درآمد تعهدات و استفاده از استدلال برهانی وابسته به عملکرد را بوجود می آورد.

از تعهدات احتیاطی امضاء شده به عنوان اولین نماینده برای مدیریت درآمد تعهدات استفاده می کنیم. مااز جنبه های متفاوت این قدرت مدیریت درآمد برای تست قدرت یافته هایمان استفاده می کنیم. علاوه بر آن بیان می کنیم که اگرچه کارخانجاتی که مدیریت درآمد سابق آنها در تحلیل معیارهای تفسیر درآمدها نارسا بودند ولی با استفاده از معیارهای تعهدات پاسخ به شرایط نابسامان و استفاده از استدلال برهانی بیشتر روی عملکرد توانستند موفق گردند. از فرایند تفسیر مکانیزه محتویات استفاده کرده ایم تا شدت و مقدار استدلال برهانی از عملکرد را اندازه گیری و شناسایی نماییم.

European Management Journal

Management’s causal reasoning on performance and earnings
management
Walter Aerts a, Shuyu Zhang b,
a University of Antwerp, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgium
bUniversity of International Business and Economics, School of Banking and Finance, Chaoyang District Huixindongjie 10, 100029 Beijing, China
a r t i c l e i n f o
Article history:
Available online xxxx
Keywords:
Earnings management
Causal reasoning
Management commentary
a b s t r a c t
We investigate the association between the intensity of causal reasoning on performance in a firm’s
annual management commentary and its earnings management propensity. Anticipated earnings management concerns are argued to constitute a significant accountability predicament, bringing management to offer more intense causal reasoning in order to mitigate investors’ earnings management
concerns. We use computer-intensive techniques to measure causal reasoning intensity as a generic disclosure quality in the management commentary of a large sample of US firms from 1999 to 2007. We find
that accruals earnings management (signed discretionary accruals) is positively associated with causal
reasoning intensity. The positive association holds for alternative specifications of accruals earnings management (an earnings management dummy model and an analyst expectations model) and in a change
model. Our results are consistent with the assertion that firms strategically use causal reasoning on performance to establish appropriateness and cognitive legitimacy, increase perceived plausibility of
reported performance and mitigate performance-related concerns of investors.
2014 Published by Elsevier Ltd.

این فایل ورد (word) ترجمه در 41 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − هفت =