دانلود ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم

دانلود ترجمه مقاله افزایش نقش هنرها در تحصیلات اولیه معلم

خلاصه

این مطالعه اثر خدمات اولیه معلمان را نسبت به جهت گیری در مقابل هنرهای از پیش شکل گرفته به صورت هفته ای درون یک برنامه آموزشی معلم با یک سال تحصیل در دوره فوق لیسانس را نشان می دهد. شواهدی در ارتباط با محدودهای از داده های جمع آوری شده قبل، در طول و بعد ار هفته وجود دارد که برای استحکام خود تصویری شرکت کنندگان به عنوان افراد هنری کمک می کند که منجر به شناسایی شدن ارزش هنرها در تحصیل بچه ها می گردد و اطمینان در کار کردن را با حرفه برای آموزش دادن هنرها در روش انظباطی متقاطع را افزایش می دهد. درون یک آب و هوای پیچیده این مطالعه پیش خدمات معلمان را پیشنهاد می کند که برای چنین تجربه هایی برای غلبه کردن بر ترس از برنامه آموزشی ابداعی مورد نیاز می باشد.

  • مقدمه

تحصیلات بالاتر هنری و مدرسه ای (HEARTS) یک پروژه استفرار یافته در سال 2004 برای نشان دادن کسری در تربیت معلمان نسبت به تدریس هنرها درون برنامه آموزشی اولیه در انگلستان می باشد (برای دانش آموزان بین سن 11-5 سال). در مورد این مطالعه، ما هنرها را با نظم هایی در مورد رقص، دراما، موسیقی و هنرهای بصری مقایسه کردیم که Downing, Johnson و Kaur (2003) به عنوان جنبه هایی از برنامه آموزشی با توجه به معلمان اولیه شناختن که تحت مدیریت می باشند. یافته های مربوط به آموزش اولیه معلمان یا ITE و مدارس ابتدایی زمانی را برای اختصاص دادن به هنرها درون یک سال مدرک فوق لیسانس مربوط به دوره های آموزشی یا PGCE بگنجانند که اساسا کوچک می باشد یعنی بین 4 تا 12 ساعت و این که معلمان در این زمینه احساس نامناسب بودن برای تدریس این حیطه از برنامه آموزشی اولیه می کنند. در پاسخ به این یافته ها دو خیریه آموزش هنر در انگلستان یافته ای را برای یک سری از پروژه های آزمکایشی برای نشان دادن و شبیه سازی کردن ابداعات در هنرها درون برنامه های آموزشی پیشنهاد داده است. اجرا شدن این کار توسط سازمان ملی برای مطالعه آموزشی یا NFER شکل گرفته بود سه فراهم کننده اولیه برای ITE در سال 2005-2004 تاسیس شده بود و علاوه بر این سه تا در سال 2006-2005 یکی دیگر تاسیس شد و در سال 2008-2007 ششمین مورد و آخرین مورد تاسیس یافت که شامل پروژه ای بود که براساس پایه و اساس این مطالعه شکل خواهد گرفت.

نبود آماده سازی برای آموزش دادن هنرها در ITE اولیه می تواند در ارتباط با افزایش کنترل کردن دولت انگلستان در زمینه برنانه آموزشی، ارزیای و کیفیت فرایندهای تضمینی در سراسر سال ها باشد. برای مثال سازمان آموزش و استخدام DFEE نیازمند برنامه های اولیه ITE در انگلستان برای دنبال کردن فشرده برنامه آموزشی در زمینه موضوعات زبان انگلیسی، ریاضی و علوم است، حداقل تعداد ساعات برای اختصاص دادن به هر یک از این عناصر هسته ای مشخص می گردد. چارچوب نظارتی با توجه به نیازها اجرا می گردد و به صورت اولیه بر روی منحصر به فرد بودن براساس آموزش زبان انگلیسی و ریاضی متمرکز می گردد که به صورت قابل بحثی دارای اثرات باریکی بر روی برنامه آموزشی در برنامه هاسی اولیه PGCE هست بنابراین نسبت به هنرهای توجه ها کاهش می یابد. افزایش در سطح تربیت براساس مدرسه برای 90 روز در طول یک برنامه 38 هفته ای پتانسیل بالقوه ای را پیشنهاد می دهد که معلمان دانشجو می توانند درباره آن یاد بگیرند و در طول زمان های مربوط به آن در مدارس به فعالیت عملی بپردازند. به هر حال طرح های اولیه مربوط به معلمان پیشکار در انگلستان فرصت های کمی را برای جوابگویی به هر یک از مشاهدات یا تعلیم هنرها در مدارس ابتدایی یافته است، چیزهایی که باعث می شوند تا فرصت ها به صورت خاصی در سطح رقص و دراما محدود گردند. این ممکن است مرتبط با مدارس برای افزایش یافتن تمرکز براساس چگونگی توصیف کردن دولت انگلستان به عنوان پایه های سواد و اعداد، تعیین کردن روش های ملی، جستجو کردن و گزارش دادن عمومی، ارزیابی کردن مرکزی و استفاده به عنوان پایه هایی برای طبقه بندی کردن مدارس در میزهای کاری متحد می باشد.

اگر چه معلمان در مطالعات بالا نبود یک فرصت را برای شرکت کردن در هنر را در طول فعالیت های مدرسه گزارش کرده بودند اما تعدادی از ابتکار عمل های ملی در قرن گذشته وجود داشت که در جستجوی تجدید نیرو کردن این سطح از برنامه آموزشی در دبستان های انگلستان بودند. به صورت قابل بحث اولین این ها در مورد اثر همه گزارش های ما در آینده، پشتیبانی کردن خلاق و آموزش و تحصیل فرهنگی بود. در حالی که تعریف های مربوط به عبارت های مساله ساز خلاقیت و فرهنگ در این حیطه چارچوب شده بودند، عبارت های مربوط به برنامه آموزشی می توانستند به صورت با نظم و با توجه به سخنرانی کردن برای هنرها گزارش گردند که این بحث می تواند به صورت مشخص و معنی داری در مشارکت با یک مفهوم در زمینه خلاقیت بچه ها و نامگذاری فرهنگی باشد. پیشنهادات گزارش شده در تعدادی از دولت های مبتکر انگلستان برچیده شدند که شامل مشارکت کردن در زمینه رشد خلاقانه در زمینه هنر، موسیقی، فعالیت های حرکتی و رقص می باشد چنان چه یکی از این شش ناحیه یادگیری درون سال های اولیه برنامه آموزشی قرار داشت که تاکید براساس انعطاف پذیر بودن معلمان و برنامه ریزی در زمینه برنامه آموزشی متقاطع در روشی عالی و رضایت بخش می کرد و در سال 2005 یک برنامه در زمینه مشارکت خلاقانه ملی نیز استقرار یافت. مشارکت های خلاقانه شامل مدارسی بودند که در بیشتر موارد با افراد حرفه ای در زمینه هنر کار می کردند و مشخصه های کلی در زمینه ابداعات بالا را برای مفهوم های برابر در زمینه خلاقیت اصولی با مشارکت کردن در زمینه هنرها را نمایش می دادند.

Enhancing the role of the arts in primary pre-service teacher education
Dan Davies*
Bath Spa University, Newton Park, Bath, Somerset BA2 9BN, England, UK
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 2 December 2008
Received in revised form
27 August 2009
Accepted 21 September 2009
Keywords:
Arts
Primary
Pre-service teacher education
Cross-curricular
Teacher attitudes
Cultural centres
a b s t r a c t
This research sought to explore the impact upon pre-service teachers’ orientations towards the arts of
a performing arts week within a one-year postgraduate teacher education programme. There is evidence
from a range of data collected before, during and after the week that it had helped to strengthen
participants’ self-image as artistic individuals who recognise the value of the arts in children’s education
and have enhanced confidence in working with different professionals to teach the arts in a crossdisciplinary way. Within a climate of compliance, this study suggests that pre-service teachers require
such experiences to overcome their fear of curriculum innovation.
2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

این فایل ورد (word) ترجمه در 15 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

99,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.