آنالیز فعالیت های دستمزدی و نحوه محاسبه آن در خدمات نظارت کارگاهی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

آنالیز فعالیت های دستمزدی

 • حق الزحمه اشخاص حقیقی
 • حق الزحمه اشخاص حقوقی

حق الزحمه اشخاص حقیقی نظارت کارگاهی

معیارها و قوانین حق الزحمه اشخاص حقیقی

 • نظام ارزیابی شغلی
 • قوانین کار و امور اجتماعی
  الف)تعیین حداقل دستمزد  در سازمان تامین اجتماعی
  ب)تعیین حداکثر دستمزد برابر با 7 برابر حداقل دستمزد

فرمول محاسبه حق الزحمه اشخاص حقیقی

حق الزحمه اشخاص حقیقی = حقوق پایه * ضریب منطقه* ضریب ویژگی کار* ضریب خدمات توام*ضریب تخصص ویژه*ضریب سرپرستی *ضریب ماندگاری

حقوق پایه

ضریب منطقه ای(ضمیمه شماره 7 بخشنامه )

ضریب ویژگی کار

ضریب خدمات توام

ضریب خدمات توام در مورد مهندس ناظر یا سرناظر که در بیش از یک رشته یا موضوع کار مورد نظارت، تخصص یا
تجربه داشته باشد و بر این اساس در کارهای

 

مختلف به صورت توام، ارائه خدمات نماید به میزان 1.10اعمال میشود، مشروط براینکه لزوم انجام خدمات توام مورد تایید کارفرما بوده و برای تخصصهای جنبی، فرد دیگری در کادر نظارت پیشبینی نشده باشد.

ضریب تخصص ویژه

 

در مواردی که به تخصص های ویژه یا تجربیات خاص نیاز است به شرط ارائه گواهی مهارت یا سابقه کار مربوط، با
توافق مشاور و کارفرما ضریب1.20 به حق الزحمه عامل نظارت کارگاهی مربوط اعمال می شود.

ضریب سرپرستی

 • به سرناظر یا مهندس ناظری که مسئولیت سرپرستی عوامل نظارت در کارگاه را بر عهده دارد، درصورتیکه کادر تحتسرپرستی وی تا 5 نفر باشد ضریب 10 .1 ، بیش از 5 و تا 10 نفر ضریب 15 .1و برای بالاتر از 10 نفر ضریب 20 .1تعلق میگیرد.
 • تذکر:در صورتیکه یک کارگاه شامل چند گروه نظارت باشد، مفاد این بند بطور جداگانه برای هر گروه بررسی و در صورتشمول اعمال می شود.

ضریب ماندگاری

 • در صورت حضور مستمر هر یک از عوامل نظارت در کارگاه در قالب یک پروژه یا یک قرارداد، حق الزحمه از ابتدای سال دوم و پس از آن با ضریبی متناسب با زمان ماندگاری به شرح بند 1-6-4 افزایش می یابد.
 • 1-6-4 ضریب ماندگاری از ابتدای سال دوم، 05. 1 ، ابتدای سال سوم، 10 .1 و از ابتدای سال چهارم به بعد 15. 1 میباشد.
 • 2-6-4 در قراردادهای نظارتی که بنا بر مقتضیات اجرایی یک پروژه، مشاور در بـیش از یـک کارگـاه نظـارت دارد، ایـن
  کارگاهها در ارتباط با اعمال ضریب ماندگاری، حکم واحد را دارند.

حق الزحمه اشخاص حقوقی در نظارت کارگاهی

فرمول محاسبه حق الزحمه اشخاص حقوقی

حق الزحمه اشخاص حقوقی=مجموع دستمزد اشخاص حقیقی + هزینه بالاسری

هزینه های بالاسری

 • هزینه های بالاسری معـادل 1.66 درصـد مجموع دستمزد
 • هزینه های بالاسری عبارتند از:
  الف)هزینه های وابسته به حق الزحمه عوامل نظارت: مزایا پایان سال( عیدی ،سنوات، مانده مرخصی)
  ب)هرینه بیمه پروژه =16.67درصد کل(که شامل 23درصد بیمه سهم کارفرما دربیمه تامین اجتماعی پرسنل می باشد)
  پ)هزینه مالیات (25درصد سود)
  ت)سود
  ث)ریسک
  ج)هزینه دفتر مرکزی مهندس مشاور(اجاره بها، تجهیزات، شارژ، نیروهای غیرفنی…)
  …..


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + یک =