دانلود پروژه پایداری و ناپایداری ولتاژ

دانلود پروژه پایداری و ناپایداری ولتاژ

مقدمه ای بر پایداری ولتاژ

با تغییر ساختار جدیدی که در سالهای اخیر در سیستمهای قدرت پدید آمده که باعث میشود ئاحدهای تولیدی توان الکتریکی هرچه بیشتری را از خطوط انتقال عبور دهند، انتظار می رود شاهد فروپاشی ولتاژ گسترده تر و بیشتر سیستم های قدرت باشیم. برای مثال عبور توان بیش از حد یک خط انتقال باعث افت ولتاژ بیش از حد و کاهش ظرفیت انتقال توان الکتریکی به بخش مشخصی از سیستم قدرت گردد. (برای کمک کرده به واحدهای تولیدی در مواجهه و مقابله با این مسئله شرکت EPRI دست به تهیه این متن زده است که توضیح کامل و مناسبی است در مورد پایداری ولتاژ، تجزیه و تحلیل، سنجش، جلوگیری و کاهش اثرات آن.

 

پایداری ولتاژ چیست؟

تعریف IEEE از پایداری ولتاژ عبارتست از توانایی یک سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ دائمی در همه باسهای سیستم بعد از بروز اغتشاش در شرایط مشخصی از بهره برداری. اغتشاش ممکن است خروج ناگهانی یکی از تجهیزات باشد یا افزایش تدیریجی بار. هنگامی که توان الکتریکی انتقالی به بار رو به افزایش است تا بتواند بار اضافه شده را تامین کند (بار ممکن است مکانیکی، حرارتی یا روشنایی باشد9، و هر دو مؤلفه یعنی توان و ولتاژ قابل کنترل بمانند، سیستم قدرت پایداری ولتاژی خواهد بودو اگر سیستم بتواند بار الکتریکی را منتقل کند و ولتاژ از دست برود سیستم تاپایدار ولتاژ است. فروپاشی ولتاژ هنگامی رخ یم دهد که افزاییش بار باعث غیرقابل کنترل شدن ولتاژ در ناحیه مشخصی از سیستم قدرت گردد. بنابراین ناپایداری ولتاژ در طبیعت خود یک پدیده ناحیه ای است، که میتواند بصورت فروپاشی ولتاژ کلی بدل گردد بدون هیچ پاسخ سریعی.

موضوعات پایداری ولتاژ چه هستند؟

آگاهی در مورد مشخصات بار که از شبکه های قدرت بزرگ قابل دسترسی هستند.

روشهای کنترل ولتاژ  در ژنراتور ها، دستگاههای کنترل توان راکتیو (مانند خازنهای موازی، راکتورها) در شبکه.

توانایی شبکه در انتقال قدرت، به خصوص توان راکتیو، از نظر تولید به نقاط مصرف

هماهنگی بین رله های حفاظتی و ادوات کنترل سیستم قدرت.

در هنگام بروز ناپایداری چه اتفاقاتی می افتد؟

ناپایداری ولتاژ اغلب هنگامی رخ می دهد که بروز یک خطا ظرفیت سیستم انتقال یک شبکه قدرت را کاهش می دهتد. پس از بروز این خطا، به سرعت بار مصرفی بارهای حساس به ولتاژ افت می کند آنگونه که ولتاژ افت کرد.

این کاهش بارگیری بصورت موقتی باعث می شود که سیستم قدترت پایدار بماند. به هر حال با گذشت زمان توان مصرفی بارها افزایش خواهد یافت چرا که بسیاری از بارها بصورت دستی یا اتئماتیک کنترل میشدند تا بتوانند نیازهای فیزیکی ویژه و تعیین شده ای را برآورده کنند و همچنین نپ ترانسفورماتورهای قدرت به گونه ای تغییر خواهند کرد تا بتوان ولتاژ مورد نیاز را تامین نمود با اینکه ولتاژ در سمت ائلیه ترانس 0ولتاژ سیستم انتقال) مقدار مطلوب را نداشته باشد و از حد مطلوب پائینتر باشد. از هنگامی که بار به مقدار اولیه خود (قبل از بروز خطا) دست یافت، ممکن است سیستم قدرت وارد مرحله ناپایداری ولتاژ گردد که زمینه فروپاشی ولتاژ نیز هست. در خلال این مرحله بهره برداران (Operators) سیستم قدرت ممکن است کنترل ولتاژ و پخش بار در شبکه را از دست بدهند.

ممکن است توان راکتیو خروجی ژنراتورهای سیستم قدرت کاهش یابد تا از حرارت بیش از حد آنها جلوگیری به عمل آید، این کار باعث میگردد ذخیره توان راکتیو سیستم قدرت کاهش یابد و از دست برود. از طرفی با کاهش یافتن ولتاژ موتورها از حرکت باز می مانند که خود باعث مصرف توان راکتیو بسیاری میگردد که نهایتاً این امر فروپاشی کامل ولتاژ را در پی دارد.

فهرست مطالب :

مقدمه ای بر پایداری ولتاژ. 1

پایداری ولتاژ چیست؟. 1

در هنگام بروز ناپایداری چه اتفاقاتی می افتد؟. 2

چه چیزهایی باعث بروز فروپاشی ولتاژ در شبکه میگردند؟. 4

آیا انواع مختلفی از فروپاشی ولتاژ وجود دارد؟. 6

تفاوت فروپاشی ولتاژ ناپایداری حالت ماندگار کلاسیک در چیست؟. 7

نقش توان راکتیو در فروپاشی ولتاژ چیست؟. 8

کاهش توان راکتیو شارژ خطوط انتقال با کاهش ولتاژ. 8

تحلیل بوسیله پخش بار. 9

تحلیل بوسیله متغیرهای زمانی.. 10

به کار بردن منحنی های P-V و V-Q… 12

اندیس های کارایی.. 14

آستانه های بارگذاری.. 15

آستانه توان راکتیو. 16

راهنما برای بکارگیری آستانه امنیت ولتاژ. 16

رفع نقایص طراحی.. 18

چه ابزارهایی برای تحلیل پایداری ولتاژ در دسترس هستند. 19

تحلیل پادیاری ولتاژ توسط نرم افزار NEPLAN… 19

کاربردها 20

تجزیه و تحلیل P-V (منحنی های P-V) 21

ورودی های مورد نیاز نرم افزار برای انجام تحلیل.. 21

تجزیه و تحلیل V-Q (منحنی های V-Q) 22

تحلیل مقادیر ویژه Q-V (روش تحلیل مودال) 23

مشخصه های سیستم انتقال: 25

مشخه های ژنراتور. 28

مشخصه های بار. 29

مشخصه های وسایل جبران ساز راکتیو. 30

فروپاشی ولتاژ. 31

طرح فروپاشی ولتاژ. 31

حفاظت ها و کنترل ها 33

تحلیل دینامیکی.. 33

تحلیلی استاتیکی.. 34

ضرایب مشارکت شین.. 39

ضریب مشارکت شاخه. 40

ضریب مشارکت ژنراتور. 41

جلوگیری از فروپاشی ولتاژ. 42

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 44
حجم: 207 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.