تیر و انواع و نکات اجرایی آن


تیر

تیر یکی از اعضای اصلی در سازۀ ساختمان میباشد که در معماری و مهندسی سازه بهعنوان عضوی افقی، مستقیم و منشوری تعریف میشود که نیروهای عمود بر محور خود را تحمل و منتقل مینماید؛ بنابراین تیر،عضوی با رفتار خمشی است.


انواع تیرها در ساختمان

 • شاه تیر(تیر اصلی)
 • تیرچه(تیر فرعی)
 • نعل درگاه
 • لاپه

شاه تیر (تیر اصلی)

عضو باربر اصلی در سقف میباشد که بارهای وارده از تیرچه (تیر فرعی) را به ستون منتقل می کند.


تیرچه(تیر فرعی)

تیر سبکی است که به شاه تیرها متصل شده و بار سقف را به آنها منتقل می کند.


نعل درگاه

تیری است که در بالای بازشوهای ساختمان، نظیر در و پنجره اجرا می شود. حداقل اتکای تیر نعل درگاه 20 سانتیمتر می باشد.


لاپه

تیر سبکی است که معمولا از نیم رخ های Z و [ و Ι شکل ساخته می شود و برای پوشش سقف ساختمان های صنعتی و سوله ها به کار می رود.سطح بار گیر (مساحت باربری) تیر:

سهم هر تیر از بار کف )سقف(، مقدار باری است که در سطح بارگیر آن تیر وارد میشود.


تیرهای مختلط

مزایا تیرهای مختلط

 • اقتصادی تر شدن طرح برای دهانه های بزرگ
 • کاهش ارتفاع تیر ها(به دلیل استفاده از دال های بتنی عریض روی تیرچه های فولادی)
 • افزایش سختی دال ها و مقاطع (به دلیل استفاده از بتن با حجم زیاد در کنار ورق های نازک فولادی)
 • استفاده از فولاد در کشش بجای بتن
 • افزایش ظرفیت تیرچه های فولادی (به دلیل ایجاد تکیه گاه ممتد جانبی توسط دال بتنی)
 • رفتار مطلوب تر مقاطع مختلط در تحمل بار های اتفاقی

معایب تیر مختلط

 • عملکرد نامناسب مقطع در خمش منفی(به دلیل ظرفیت پایین بتن در کشش)
 • افزایش تغییر شکل های دراز مدت (به دلیل پدیده خزش در بتن)
 • غیر اقتصادی بودن مقطع مختلط در دهانه های کوچک

طبقه بندی تیرهای مختلط

 • مقاطع مختلط محاط در بتن تحت خمش
 • اعضای خمشی با مقطع فوالدی و دال بتنی
 • اعضای با مقطع فولادی و دال بتنی به همراه ورقه های شکل داده شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *