تفاوت میلگرد ادکا(اتکا) و ممان منفی

تفاوت میلگرد ادکا(اتکا) و ممان منفی

میلگرد اتکا (ادکا): 

از آنجایی تیرچه ها در داخل آرماتورهای تیر بتنی یا روی بال پایینی تیر فولادی قرار می گیرد، ممکن است نشیمن تیرچه ها به اندازه ی کافی نباشد و احتمال دررفتن تیرچه در حین اجرا (هنگام بتن ریزی یا تردد افراد) وجود داشته باشد.این حالت بیشتر در ساختمان های فولادی که پهنای بال تحتانی تیر کم است، بیشتر محتمل است، برای حل این مشکل علاوه بر جوش تیرچه به بال تحتانی، آرماتورهایی به نام اُتکا در محل رسیدن تیرچه به تیر اجرا می شود. این آرماتور ها طراحی خاصی نداشته و بر اساس ضوابط آیین نامه ای برش، خم و اجرا می شود.

علت نام گذاری این آرماتور به اُتکا یا اوتکا این است که در زبان روسی، اتکا به معنی اردک است و چون شکل این نوع آرماتور شبیه گردن اردک است، به این اسم مرسوم شده است.

 1. روی هر تیرچه قرار می گیرد
 2. خم حداقل ۱۸۰ درجه[ ( max( 4db, 6cm) ]
 3.  در انتهای دهانه= عرض تیر + خم + طول میلگرد اریب شده+ حدود ۵۰ سانتیمتر + خم.
 4. در دهانه میانی=عرض تیر + خم + ۲×طول میلگرد اریب شده+ ۲×حدود ۵۰ سانتیمتر + خم.


میلگرد ممان منفی:

در طراحی تیرچه بلوک فرض بر این است که تیرچه ها با دهانه ساده بوده و در تکیه گاه مقدار لنگر آن ها صفر است. (تکیه گاه مفصلی دارند) ولی در عمل به دلیل یکپارچه بودن دال بتنی سقف، مقداری لنگر منفی در دال ایجاد می شود.برای تحمل این لنگر منفی نه چندان زیاد، لازم است با ایجاد اصلاحاتی کاری کنیم که تیرچه ی دو سر مفصل، در تکیه گاه ها لنگر منفی را تحمل کند.در این جاست که میلگردهای نمره کوچکی نظیر ۸، ۱۰، ۱۲ و گاها ۱۴ را در قسمت فوقانی دال بتنی سقف و بین دو دهانه مجاور اجرا شود، تا نیروی کششی حاصل از لنگر منفی را در قسمت بالای دال خنثی کند.

علت نام گذاری میلگرد هم به دلیل تحمل لنگر(ممان) منفی است. از آنجایی که این میلگرد ها در قسمت ابتدا و انتهای تیرچه ها (سر تیرچه) اجرا می شود، به اسم «سرتیرچه» نیز معروف است.

 1.  روی هر تیرچه قرار می گیرد
 2. خم حداقل ۹۰ درجه ( ۱۲ db )
 3. در انتها= عرض تیر + L/5 + 12db
 4. میانی=عرض تیر + L/5 +L/5 + 12db


نکات:

 • حداقل cm12 میلگرد کششی به داخل تکیه گاه ادامه یابد در غیر این صورت میلگرد اتصال (ادکا) با سطح مقطع معادل میلگرد کششی و با طول پوشش کافی در انتهای تیرچه نصب شود.
 • میلگرد منفی براساس %۱۵ لنگر خمشی وسط دهانه محاسبه و در محل تکیه گاه تعبیه می شود و در صورتی که تکیه گاه میانی باشد بیشترین لنگر خمشی دهانه های طرفین، ملاک محاسبه قرار می گیرد. این میلگردها طوری نصب می شوند که تا فاصله ۵/۱دهانه آزاد از تکیهگاه به طرف داخل دهانه، ادامه داشته باشد.
 • موارد فوق از نشریه ضوابط سقف تیرچه بلوک نقل شده است با اینکه عموما تیرچه دوسر مفصل طراحی و فرض میشود ولی در عمل مقداری گیرداری و لنگر منفی در تیرچه ایجاد می شود که با قرار دادن آرماتور منفی با آن مقابله می شود.
 • چون در دو سر تیرچه ها کشش داریم از میلگرد ممان منفی برای مهار آن استفاده می کنیم.
 • برای جلوگیری از ایجاد ترک برشی میلگرد تقویت برشی( ادکا) قرار می گیرد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.