or

لزوم پوشیدگی زن

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

مقدمه

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است چنانچه می دانیم در میان حیوانات هیچ گونه حریمی میان جنس نر و جنس ماده وجود ندارد آنها آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند .

حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بالاخص در جنس ماده حیا و شرم وجود دارد . ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابه لای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . این نسل لجوج نیستند و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارند .

انحرافات  زیادی در زمینه حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل مربوط به زن وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدور صفت که از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال راه بیاندازند در این شرایط موجود نسل جوان از جنبه مذهبی راهنمایی کافی نمی شوند این تبلیغات آثار شوم خود را می بخشد . بدون شک برهنگی بیماری عصر ماست . دیر یا زود این پدیده به عنوان یک بیماری شناخته خواهد شد .

کسانی که حجاب خود را رعایت می کنند بیشتر از دیگران جهت شوهر را به سوی خود می کشانند ، کسانی که از حجاب کافی برخوردار نیستند یا اصلاً حجاب ندارند به یقین تمام زیبایی هایشان را در معرض نمایش همگان قرار داده اند . معمولاً زنان که بد حجاب یابی حجاب هستند کارشان به طلاق یا جدایی کشیده خواهد شد . حجاب یکی از عوامل ثبات در زندگی زناشویی است ، پوشش برای زنان به گونه ای است که زینت یا زیبایی های آنان را بپوشاند مردان را از چشم چرانی و خودشان را از هرزگی باز می دارد .

چنانچه دختران و زنان به امر حجاب روی می آورند مطمئناً از گناهان بسیاری دوری و جلوگیری خواهد شد . هم اکنون غربی ها متوجه شده اند که جامعه شان از بی حجابی ضررهای فراوانی دیده است و نسل شان رو به ناپاکی است .

البته گفتنی است که هر چه به آخر الزمان نزدیک می شویم ، بسیاری از زنان حجاب خود را از دست می دهند و خود را به گونه ای درست می کنند که گویی مردان در خیابان تردد دارند و به کارهایی روی می آورند که شایسته مردان است .

انسان در اغاز برای پوشاندن بدن خود از چیزهایی طبیعی استفاده می کرد نخستین بار حضرت آدم و حضرت حوا برای پوشاندن برهنگی های بدنشان از برگ درختان استفاده کردند .

فرهنگ حجاب و پوشاندن بدن برهنه ، با فرهنگی است که از زمان های باستان تاکنون پاییده است .

 

 

 

حجاب از دیدگاه قرآن :

در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرت نگاه به نامحرم وجود دارد .

1-آیه حجاب :

آیه 53 از سوره احزاب در این آیه خداوند به مؤمنان فرمان می دهد که همسران پیامبر از ورای حجاب سخن گویند . و همچنین در آیه 59 سوره احزاب می فرماید :‌ای پیامبر ، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده و مهربان است .

2-آیه خمار :

منظور آیه 31 از سور نور می باشد که به زنان دستور می دهد خمار (‌روسری )‌خود را پشت سر نینداخته بلکه با آن گردن و بالای سینه خود را بپوشانند .

این آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان امده است .

3-آیه جلباب:

جلباب به معنای یک پوشش سراسری است ، یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد .

در این آیات به وظایف زن و مرد سخن گفته شده است .

 • هر مسلمان چه زن و چه مرد باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کند .
 • مسلمان ، خواه مرد یا زن باید پاکدامن باشد و خود را از دیگران بپوشاندند .
 • زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را به دیگران آشکار سازند و در صدد تحریک و جلب توجه مردان در نیایند .

استیذان

از نظر اسلام هیچکس حق ندارد بدون اطلاع و اجازه قبلی به خانه دیگری داخل شود. در بین اعراب، در محیطی که قرآن کریم نازل شده است معمول نبوده که کسی برای ورود در منزل دیگران اذن بخواهد در خانه ها باز بوده ، همانطوری که الان هم در دهات دیده می شود. هیچوقت رسم نبوده است  چه شب و چه روز  که درها را ببندند. زیرا بستن درها از ترس دزد. اولین کسی که دستور داد دو لنگه در برای خانه ها قرار دهند معاویه بود . او دستور داد درها را ببندند.

اسلام دستور داد سرزده داخل خانه های مورد سکونت دیگران نشوند روشن است که فلسفه این حکم دو چیز است:

 • موضوع ناموس بینی پوشیده بودن زن ، و از همین جهت این دستور با آیات پوشش یکجا ذکر شده است
 • اینکه هر کسی در محل سکونت خود اسراری دارد و مایل نیست به دیگران بفهمند .

بنابراین نباید فکر کرد که دستور استیذان اختصاص دارد به خانه هایی که در آن ها زن زندگی می کند این وظیفه مطلق و عام است . قرآن عفت دختران شعیب را در حال چوپانی و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان بازگو می کند و همچنین عفت مریم را در معبدی که همگان چه زن و چه مرد به پرستش می آیند می ستاید .

انسانی که همه چیزش از پروردگار می باشد عقل به وی حکم می کند فرمان ها و توصیه های آفریننده را پاس دارد در حد توان بدان پایبند باشد .

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد.

حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب اسلامی محقق شده است.

اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب از دیدگاه اسلام

هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی تزکیه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید: در آیه 13 هجرات خداوند فرموده است:  بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

هدف از تشریع حکم الهی رجوب حجاب اسلامی ، دست یابی به تزکیه ی نفس ، طهارت ، عفت و پاکدامنی است .

مسلمانان ادعا دارند حجاب وسیله  ای برای محدود کردن زن به خانه نیست بلکه حجاب وسیله ای به حضور سالم زن در اجتماع است . ضرورت دیگر حجاب از دیدگاه مسلمانان محدود کردن ارضای میل جنسی به محیط خانواده برای جلوگیری از فساد و بی بند و باری در جامعه است . در اسلام و قرائت شیمی تاکید خاصی روی اینکه حجاب شکل خاصی داشته باشد وجود ندارد.

پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوگیری و خود نمایی نپردازد . فلسفه پوشش اسلامی به نظر ما چند چیز است : بعضی از آن ها جنبه روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی و بعضی دیگر جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او .

حجاب در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد آن این است که اسلام می خواهد انواع التذادهای منحصراً برای کار و فعالیت باشد بر خلاف سیستم غربی حاضر که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد ، اسلام می خواهد این دو محیط را کاملاً از یکدیگر تفکیک کند .

استحکام پیوند خانوادگی‌:

ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت. و به همین دلیل زوجین یکدیگر را عامل نیکبختی و سعادت خود می دانستند ولی امروز کامجویی های جنسی در غیر کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دلیلی برای آن اشتیاقها وجود ندارد.

استواری اجتماع : کشانیدن تقعات جنسی از محیط خانه به اجتماع نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند بر عکس آنچه که مخالفین حجاب ، خرده گیری کرده اند و گفته اند حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است . بی حجابی ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است . حقیقت این است که این وضع بی حجابی رسوا که در میان خاستن از اروپا و آمریکا داریم جلو میافتیم . از مختصات جامعه های پلید سرمایه داری غربی است و یکی از نتایج سود پول پرستی ها و شهرت رانی های سرمایه داران غرب است بلکه یکی از طرق وسایلی است که آنها برای تحذیر و بی حس کردن اجتماعات انسانی و در آوردن آنها به صورت مصرف کننده اجباری کالاهای خودشان به کار می برند .

حیا و آزرم یکی از فلسفه های پوشش بوده است که تمام انگیزه انسان حفاظت از سرما و گرما و یازیور و خود نمایی نبوده است گر چه نمی توان این انگیزه ها را در کیفیت و نوع پوشش نفی کرد.

فلسفه حجاب از دیدگاه مخالفان :

مخالفان معتقدند که حجاب زنان را تبدیل به یک شئ و بلکه یک شی جنسی می‌کند. آنان در بهترین حالت حجاب را یک پارادوکس می‌دانند که حتی اگر هدف از حجاب حفاظت از زنان تعریف شده باشد قانون اسلامی متعه همان حفاظت را به راحتی از سر راه بر می دارد چرا که ازدواجی ده دقیقه‌ای با فاحشگی هیچ تفاوتی ندارد و در بدترین حالت حجاب را برای ابزار سرکوب زنان می دانند.

از دید آنان حجاب صرفا زن را نوعی وسیلهٔ هیجان‌آور معرفی می‌کند و مرد را موجودی می‌داند که ذاتا توانایی کنترل شهوات خویش را ندارد، و لذا از احساس وظیفه نسبت به کنترل شهوت خود معافش می‌کند. در واقع زنان باید جور ناتوانی کنترل شهوت مردان را بکِشند، و لذا حجاب قانونی از جانب مردان برای مردان است.

به گفته مخالفان حجاب: از دیدگاه فلسفهٔ حجاب، زن سرچشمهٔ تهییج شهوت‌های جنسی مردان است.

مخالفین حجاب اذعان می دارند که حجاب در برخی مواقع می‌تواند باعث افزایش تنش‌های جنسی شود چنانکه در سینمای هند از حجاب بعنوان نوعی وسیله برای تهییج جنس مخالف استفاده می‌شود.

یکی از قدیمی ترین ایراد ها نسبت به پوشش زن این بوده که حجاب جلوی فعالیت زن را می گیرد . نیمی از انرژی جامعه یعنی نیروی زنان به هدر می رود . در ایران این تراز از زمان رضاخان مطرح شد و پس از دیدار آن ترک آنگاه در صدد ایجاد تحول بر آمد و اولین گام را کشف حجاب دانست.

علل پیدایش حجاب :

در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالبا این‏علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است. نظریاتی که به دست آورده‏ایم بعضی فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی‏اخلاقی و بعضی اقتصادی و بعضی روانی است .

علل نامبرده در زیر به  هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان‏نداشته است و بی‏جهت آنها را به نام علت‏ حجاب ذکر کرده‏اند همان طور که ملاحظه می شود مخالفان حجاب گاهی آن را فناییده یک طرز تفکر فلسفی خاص درباره ی جهان و لذات جهان مصرفی می کنند و گاهی ریشه سیاسی و اجتماعی برای آن ذکر می کنند و گاهی آن را معلول علل اقتصادی می دانند و گاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن آن دخالت می دهند.

1.میل به ریاضت و رهبانیت(ریشه فلسفی):

ارتباط مسئله پوشش با فلسفه ریاضت و رهبانیت از این جهت است که چون زن‏بزرگترین موضوع خوشی و کامرانی بشر است،اگر زن و مرد محشور بایکدیگر باشند،خواه ناخواه دنبال لذت جویی و کامیابی می‏روند.

پیروان فلسفه‏رهبانیت و ترک لذت برای اینکه محیط را کاملا با زهد و ریاضت‏سازگار کنند بین زن‏و مرد حریم قائل شده پوشش را وضع کرده‏اند،کما اینکه با چیزهای دیگری هم که‏نظیر زن محرک لذت و بهجت‏بوده است مبارزه کرده‏اند.

پدید آمدن پوشش طبق این‏نظریه به دنباله و نتیجه پلید دانستن ازدواج است.

 

 

2.عدم امنیت و عدالت اجتماعی(ریشه اجتماعی):

ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده‏اند ناامنی است.درزمانهای قدیم بی‏عدالتی و ناامنی بسیار بوده است همانطور که در مورد ثروت امنیت نبود در مورد زن هم امنیت وجود نداشت ، هر کس زن زیبایی داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفی نگه دارد زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می کردند ، او دیگر مالک زن خود نبود .

مسلماً علت دستور پوشش در اسلام عدمت امنیت نبوده است لااقل علت منحصر و اساسی عدم امنیت نبوده زیرا امر نه در آثار اسلامی به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنین چیزی با تاریخ تطبیق می کند .

در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در عین حال امنیت فردی به واسطه زندگی خاص قبیله ای وجود داشت یعنی در همان وقت که در ایران نا امنی فردی و تجاوز به ناموس به حداعلی وجود داشت و پوشش هم بود در عربستان اینگونه تجاوز بین افراد قابل وجود نداشت پس نمی توانیم بگوییم که اسلام صرفاً به خاطر برقرار ساختن امنیت دستور پوشش را وضع کرد ولی فلسفه ی پوشش چیز دیگر نیست .

3-استشعار زن (‌ریشه ی اقتصادی )‌:

اسلام هرگز نخواسته مرد از زن بهره کشی اقتصادی کند بلکه سخت با آن مبارزه کرده است . مرد هیچگونه حق استفاده اقتصادی از زن ندارد ، کار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست ، اسلام اگر در حجاب ، نظر به استثمار اقتصادی زن داشت بیگاری زن را برای مرد تجویز می کرد معقول نیستی که از یک طرف برای زن استقلال اقتصادی قائل شود و از طرفی دیگر حجاب را به منظور استقلال و استثمار زن وضع کند .

4-حسادت و خود خواهی مرد (‌ریشه ی اخلاقی‌)‌:

حسادت را ریشه ای برای پیدا شدن حجاب ذکر کرده اند که جنبه ی اخلاقی دارد علت پدید آمدن حجاب را تسلط مرد و اسارت زن معرفی کرده اند با این فرق که در اینجا برای تسلط جویی مرد به جای ریشه اقتصادی ریشه اخلاقی ذکر شده است . گفته اند علت اینکه مرد زن را بدین شکل اسیر نگه می دارد حس خود پرستی و حسادت وی نسبت به مردان دیگر است . آنچه در مرد وجود دارد غیرت است یا آمیخته ای از حسادت و غیرت ولی آنچه در زن وجود دارد صرفاً حسادت است .

اما ما معتقدیم که حسادت و غیر دو صفت کاملاً متفاوتند و هر کدام ریشه ای جداگانه دارند ، ریشه حسادت خود خواهی از تمرایض و احساسات شخصی می باشد ولی غیرت یک حس اجتماعی است و فایده و هدفش متوجه دیگران است . غیرت از خود پرستی ناشی نمی شود احساس خاصی است که قانون خلقت برای تحکیم اساسی زندگی خانوادگی که یک زندگی طبیعی است نه قرار دادی ایجاد کرده اند .

 

حجاب چشم :

در آیات قرآنی اشاره به این موضوع شده است هر مسلمان چه زن و چه مرد باید از چشم چرانی و نظر بازی اجتناب کنند .

حجاب در گفتار‌:

در آیات قرآنی اشاره به این موضوع شده است هر مسلمان به خصوص زنان در گفتگوی زن و مرد حکم اختلاط را دارد . نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است .

در سوره احزاب آیه 32 چنین بیان شده است : زنها نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار‌ (‌هوا و هوس ) است به طمع بیافتد.

حجاب رفتاری:‌

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است به زن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.

مراد از حجاب اسلامی پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحنای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش و راه ‎رفتن است . زنان باید را از خود بیگانه بپوشانند و تنها صورت و دو دست استثنا است . در انتخاب لباس دستور خاصی از دین وارد نشده است لکن باید به گونه ای انتخاب شود که انوثت زن را به نمایش نگذارد .

حجاب زنان سالمند :

قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر اشاره فرموده است. نخست به زنان سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند بهتر است.

زنان پیر و زنان باز نشسته که امید ازدواج ندارند باکی نیست جامه ی خویش روسری و چهارقد را بر زمین نهند . این زنان به طور عادی چیزی برای عرضه ندارند و رغبت تقاضایی نسبت به آنان وجود ندارد . دستور کلی اخلاقی در قرآن آمده مبنی بر ترجیح داشتن رعایت عفاف در هر حالی و در هر سنی بیانگر توجه بیشتر شارع به جنبه عرضه و سالم نگه داشتن اجتماع و زمینه های انحراف است .

حجاب اجباری :

گاه حکومت های اسلامی رعایت حجاب را در کشور خود اجباری اعلام کرده اند . در این زمینه می توان به عربستان سعودی  ایران و افغانستان (‌حکومت طالبان )‌اشاره نمود .

 

ایران

بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران ، با اجباری شدن حجاب مخالفت برخی صاحب نظران و طیف خاصی از روحانیون را بر انگیخت . برای نمونه محمود طالقانی پس از اعلام اجباری شدن پوشش سر برای زنان در ادارات دولتی توسط روح الله خمینی به موضع گیری علیه آن پرداخت.

با این وجود حجاب در ایران اجباری گشت و به اعتراض زنان توسط افراد لباس شخصی و طرفداران حجاب حمله شد . طبق دستور خمینی از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد و در سال 1363 با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی عدم رعایت حجاب در معابر عمومی موجب حکم هر شرعی 72 ضربه جاری شد . گاه افراد بد حجاب دستگیر به جریمه نقدی محکوم شدند .

با عدم رعایت حجاب پدیده بد حجابی در ایران مرسوم شد با آن حکومت با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی موسوم به طرح عفاف و حجاب مقابله نمود .

آیا حجاب مانع همه بزهکاری های اجتماعی است ؟

با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه‌ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و  حجاب اسلامی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم‌ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می‌کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده‌ی رفتارهای اوست. البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از همه‌ی مراتب عفاف نیست، عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطه‌ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه‌ی عفاف و حجاب را از نوع رابطه‌ی ریشه و میوه دانسته‌اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه‌ی عفاف، و عفاف، ریشه‌ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای عفاف کرده و با تعابیری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب‌ها کار دارد ))‌، خود را سرگرم می کنند ؛ چنین انسان هایی باید در قاموس اندیشه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک ، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک ، موجب بارور شدن میوه ی ناپاک بی حجابی نخواهد شد.

 

 

پوشش ایرانیان

پوشش در دوران مادها :

پیراهن مادها ، پوشش بلندی بود که تا زانو می رسید . این پیراهن دارای آستین بلندی است . لباس زنان با مردان اندکی که تفاوت داشت و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود داشته از هم تمییز داده می شدند .

در کیش آریایی زنان محترم ، محجوب بوده اند . صورت خود را می پوشاندند و گیسوان خود را پنهان نگه می داشتند . در زمان داریوش ، زنان طبقات بالایی اجتماع ، جرأت نداشتند که جز در تخت روان رو پوشش دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان رفت و آمد کنند . زنان شوهر دار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر و برادرشان باشد بینند در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده است صورت هیچ زنی دیده نمی شود و مردان پارسی مانند زنانشان از نمایش بدن برهنه خود احساس شرم می کردند .

پوشش در دوران پارت ها (‌اشکانیان )‌:

زنان پارتی با شلوارهای چین دار و پیران های بلند تر از تو نیک مردان و کلاه ها و تاج هایی که بسیار متفاوت با دوران قبل از خود بود و چادر به صورت کامل آن ها در قرن اول میلادی در نقوش باقی مانده از این دوران مطرح می شود زنان خاندان سلطنتی در کاسکه های پرده دار حمل می شوند .

چادر زنان اشکانی : چادردر قسمت پشت سر به کلاه بلند و مخروطی شکل وصل شده است که مانند تور عروس از پشت سر آویزان بود .

پوشش در دوران ساسانیان :

زنان عهد ساسانی گاهی چادری گشاد و پرچین به سر می کردند که تا وسط ساق پا می رسد . نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ای ساخته شده نشان می دهد که هر یک از بانوان چادری به خود پیچیده اند در ایران دوره که احکام دینی زرتشتی در کشور اعمال می شده است . زنان همچنان دارای حجاب کامل بوده اند .

پوشش در دوران ساسانیان بعد اسلام :

پس از فتح ایران توسط عصر دختران کسری پادشاه ایران ، حتی پس از اسارت حاضر نشدند رو پوش صورت خود را بردارند . در دوره اسلامی چادر به صورت تن پوشی رویی ، بی آستین گشاد و محیط بر بدن توسط زنان در ایران انتخاب گردید .

پوشش در دوران ایلخانان :

زنان در این دوره از انواع کلاه ، چار قد ، روسری سه گوش‌( لچک )‌، نوار ، روسری توری ، روبند و چادر برای پوشش سر و بدن استفاده می کردند .

 

پوشش در دوران صفویان :

در زمان شاه عباس زنان بزرگان و رجال کشور که بسیار کم از خانه بیرون می آمدند زنان و سایر طبقات در کوچه و بازار دیده می شدند . لباس بیرون زنان عبارت بود از یک چادر سفید بلند که تا زمین می رسید و تمام اندام را می پوشانید که با روبنده ی سفید یا نقابی سیاه یافته شده از موی اسب و حجب و حیارا می رساند و هم تفکر را امکان پذیر می ساخت .

پوشش در دوران قاجاریه :

به طور کلی پوشش اصلی این دوره ، زنان قاجار یه در خارج از خانه چادر بود ، چادر انواع گوناگون داشت که عبارت بود از : چادر چیت ، کرباس ، مخمل و اطلس و یا چادر در کرباس چهار خانه به رنگ های آبی و قهوه ای که آن را چادر شب هم می گفتند .

پوشش در ادیان الهی :

پوشش در آیین زرتشت :

با توجه به ستون تاریخی در زمان زرتشت اگر چه زن با آزادی در محیط بیرون از خانه رفت و آمد می کرد و یا و همپای مردان به کار می پرداخته ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط های فساد انگیزه همراه بود است . زرتشتیان دارای جامه ویژه مذهبی هستند که فرد پسر یا دختر ، پس از رسیدن به سن پانزده سالگی باید آن را به تن کنند .

پوشش در آیین یهود :

در کتاب تورات به طور صریح و روشن و جوب پوشش سراز نامحرمان در بیرون از خانه ، حتی برای عبور از راه مخصوص بین دو خانه .

در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می کردند حجاب به مراتب شدید تر از آنچه اسلام می خواست وجود داشت در بین این ملتها وجه و کفین ‌( صورت و دستها )‌پوشیده می شد .

پوشش در آیین مسیح :

مسیحیت نه تنها احکام سخت شریعت یهود در مورد حجاب زنان را استمرار بخشید بلکه در برخی موارد ، آن را تشدید نمود ، انجیل نه تنها در مواضع متعدد وجوب حجاب و پوشش را تذکر داده است بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است درون را از تمایل به اعمال شهوانی منزه سازد و بدین وسیله عفاف درون را پشتوانه تحکیم حجاب بیرون قرار دهد .

 

 

فهرست منابع و مأخذ

 • کتاب مسئله حجاب……………………………………………………………از استاد مرتضی مطهری
 • کتاب آسیب شناسی حجاب………………………………………………………… از مهری مهریزی
 • کتاب پوشش و حجاب ………………………………………………………….استاد مرتضی مطهری
 • کتاب حریم ریحانه ……………………………………………………………از کانون تحقیقات خیبر
 • راز پوشش زن…………………………………………………………………………….از یوسف غلامی
 • استفاده از مطالب سایت های اینترنتی
 • استفاده از کتاب تفسیر قرآن……………………………………………………….. از علامه طباطبایی

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.