or

پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت پایدار در مناطق مرزی

به استحضار می‌رساند که این پرسشنامه به منظور شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر امنیت پایدار در مناطق مرزی مورد مطالعه شهرستان سردشت تدوین شده است.  عواملی که در جدول زیر بدانها اشاره شده است، از میان پژوهشهای متعددی استخراج شده اند خواهشمند است طبق نظر خویش اهمیت هر یک از عوامل زیر را نسبت به عامل دیگر با علامت زدن یکی از اعداد 1- 5 (که عدد 1 کمترین اهمیت و عدد 5 بیشتر اهمیت) مشخص فرمایید. این پرسشنامه به تعداد محدود و صرفاً بین صاحبنظران و خبرگان توزیع گردیده است ، بدیهی است  نظر جنابعالی در دستیابی به اهداف تحقیق بسیار موثر می باشد. لذا از اختصاص وقت با ارزشتان برای تکمیل آن کمال تشکر وامتنان را دارم.

 

مولفه­هامتغییرها12345
مولفه های موثر بر امنیت پایدار در شهرستان سردشتعملکرد نیروی انتظامیجدیدت نیروی انتظامی
دقت در ماموریت
توانایی در مقابله با جرایم
داشتن نیروی ماهر و متخصص
عملکرد رسانه­هاتوانایی رسانه­های محلی در همگرایی
گرایش به فرهنگ بومی و محلی
گرایش مردم به رسانه های محلی
عوامل اقتصادیوجود بازارچه های مرزی
اهمیت دادن توسعه و فقرزدایی
تهیه و اجرای طرح توسعه منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت موجود
عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی
جهاد اقتصادی (تلاش مضاعف)
توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای اصل
اجتماعی -فرهنگیمشارکت مردم در تامین امنیت
تقویت همبستگی‌ها یا پیوندهای درونی (قومی، مذهبی)
افزایش نهادهای مردمی
جوانی جمعیت
افزایش سطح تحصیلات
خودباوری و خوداتکایی.
تقویت هویت ملی از طریق خرده فرهنگ ها
عملکرد نهادهاتاکید بر قوانین نظارتی و برخورد قاطعانه
حمایت از شهروندان در جهت خود اشتغالی
اگاهی مسئولان به چگونگی تأمین امنیت پایدار
عوامل سیاسیتوجه دولت یه مسئله امنیت در مناطق مرزی
افزایش ظرفیت­های نظامی-امنیتی ایران و عراق
کنترل دقیق مرز
 به مشارکت طلبیدن  مردم در امور سیاسی

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.