or

تقویم اجرایی دبیرستانها و هنرستانهای دوره متوسطه

تقویم اجرایی

دبیرستانهاوهنرستانهای دوره متوسطه

معاونت نظری و مهارتی

 

باسمه تعالی

ویژگیهای مدیران مدارس

 

وموفقیت

دور اندیش

ادب در کلام

راستی در گفتار

عدم رضایت از وضع موجود وتلاش برای رسیدن به وضع مطلوب

اعتقاد به اصل صرفه جویی در تمام امور

 

شجاعت

صداقت در کار

دقت درکار

احساس مسئولیت

نظم در امور

انتقاد پذیر

انعطاف پذیر

راز دار

احترام به کارکنان

روحیه همکاری وتعاون

ابتکار وخلاقیت

نگرش مثبت به ایجادتغییر

توکل به خدا

تقوی وپرهیزکاری

تواضع وفروتنی

حوصله وسعه صدر

استقامت در کار

علافه مندی به کار

توان رهبری

قدرت بیان ونفوذ کلام

اعتماد به نفس

حسن سابقه

 

 

 

اموری که مدیران مدارس بایدهمواره مد نظر داشته باشند

 

تقویم اجرایی دبیرستانهاوهنرستانهای دوره متوسطه

 

 • رضایت خدا
 • برنامه ریزی,ساماندهی,هدایت ورهبری
 • توجه به نیازهای کارکنان
 • تقویت روحیه همکاران وایجاد انگیزه در کارکنان اداری وآموزشی
 • تکریم شخصیت همکارن ودانش آموزان
 • استفاده بهینه از همه کارامکانات مادی ونیروی انسانی
 • ارزشیابی از نتایج فعالیتها ومقایسه با اهداف
 • رعایت دانش آموز محوریدر فعالیتهای آموزشگاه
 • ایجادارتباط عاطفی با کارکنان ودانش آموزان
 • تشویق وتنبیه متناسب با پیشرفتهای کمی وکیفی کارکنان ودانش آموزان
 • مشورت باسایر همکاران واهمیت دادن به نظرات
 • ارتباط با اولیاءدانش آموزان واستفاده از همیاری آنان
 • آگاهی کامل از قوانین ,نامه هاومقررات آموزشی
 • تهیه گزارش های لازم از نحوه پیشرفت امور وارسال به اداره متبوع
 • ارزیابی وعملکرد وفعالیتهای خود ز/10/6

تقویم اجرایی دبیرستان ها وهنرستانهای دوره متوسطه

نکات لازم جه بازگشایی مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی

 • تمهیدات لازم جهت تعمیر اساسی قسمتهای مختلف آموزشگاه با اولویت ایزوگام پشت بام ها وتعمیر سرویس های بهداشتی ودستشویی وآبخوری ها
 • آماده سازی و سرویس تاسیسات برودتی وحرارتی
 • کنترل وبازبینی سیستم برق آموزشگاه وآسوده خاطر شدن از دسترسی آن
 • تهیه کپسول های آتش نشانی به میزان نیازوشارژ کپسولهای قدیمی
 • نقاشی آموزشگاه وزیبا سازی آن تاحدامکان وخط کشی حیاط آموزشگاه جهت مراسم صبحگاهی .فعالیتهای ورزشی
 • بررسی چاههای آب فاضلاب وتمهیدات لازم جهت تخلیه آنها در صورت نیاز وبازبینی سیستم لوله کشی آموزشگاه
 • جعبه کمکهای اولیه وسایل ورزشی مورد نیاز در سال تحصیلی
 • آماده سازی وبازبینی سیستم صوتی آموزشگاه
 • آماده سازی وبازبینی نمازخانه ووسایل موردنیاز مرتبط باآن وکتب قرآنیجه مراسم قرآن خوانی دانش آموزان
 • اطمینان از سیستم ایمنی مثل حفاظتهای ساختمان,دربهای ورود وخروج وسیستم دزدگیر آموزشگاه
 • تهیه دفاتر لازم جهت ثبت فعالیتهای آموزشگاه مانند ئفاتر ثبت صورت جلسات شورای مالی واسناد مالی شورای دبیران ,شورای دبیران,دفاتر ثبت فعالیتهای کارگاهی وآزمایشگاه,دفتر کار انجمن اولیاءومربیان
 • تدوین برنامه درسی دانش آموزان جهت ابلاغ به آنها در اولین روز بازگشایی مدارس
 • تنظیم فرم اطلاع رسانی به دانش آموزش واولیاء محترم آنها در زمینه ساعات ورود و خروج دانش آموزان به آموزشگاه,زمان ملاقات  اولیاء با دبیرا ن ومسئولینآموزشگاه واعلام زنگهای استراحت وتفریح دانش آموزان
 • خرید لوازم مورد نیاز آموزشگاه ومواد بهداشتی و شوینده
 • آماده سازی بوفه مدرسه با امکانات مورد نیازورعایت استانداردهای بهداشتی مصوب
 • تهیه وتکمیل لوازم مورد نیاز جعبه ی کمکهای اولیه آموزشگاه
 • تقسیم کاربین کارکنان اداری واجرایی آموزشگاه
 • تمهیدات لازم جهت پیگیری و درصدور ابلاغ کادر آموزشی واداری آموزشگاه توسط اداره
 • دعوت از اولیاءعلاقمندواعضاء محترم انجمن اولیاءومربیان سال تحصیلی گذشته جهت مراسم بازگشایی آموزشگاه
 • نصب تراکت و پوسترهای لازم در فضاهای مناسب جهت بازگشایی آموزشگاه در سال تحصیلی جدید

اهم فعالیت های روزانه مدیریت آموزشگاهی

 • نظارت بر اجرای بر مراسم صبحگاهی
 • تشکیل جلسه با کلیه همکاران و تولید فکر جهت برنامه های علمی ,پژوهشی وآموزشی
 • توجه به مسایل بهداشت روانی مدرسه و شیوه نامه صحیح ارتباطی
 • نظارت دقیق بر نحوه رفتار وکردار و وضع ظاهری دانش آموزان بر اساس موازین اسلامی (رعایت پوشش وحفظ حجاب وغیره)
 • ورود قبل از دانش آموزان به واحدآموزشی وخروج بعد از آنها,جزءدر موارد استسناء
 • کنترل ورود وخروج افراد غیرمسئول و حفظ واحد آموزشی در تمام مدت فعالیت آن توسط مسئولین مربوطه
 • کنترل ورود و خروج دانش آموزان وملزومات ووسائلی که همراه دارند
 • نظارت بر حسن کار کارکنان اداری وآموزشی وارزشیابی مستمراز کارآنها
 • دقت ومراقبت در حضوروغیاب کارکنان و دانش آموزان
 • نظارت مستقیم بر امور مالی واموال آموزشی وثبت به موقع آنها در دفاتر مخصوص
 • مراقبت در حفظ و نگهداری اموال واسناد (سوابق تحصیلی ,پرونده ها ,دفاتر امتحانات ,لیست ریز نمرات و…)
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای دبیران
 • نظارت بر امور آموزشی وفعالیت های تربیتی فرزندان شهدا ودانش آموزان بی سر پرست
 • سعی در شناخت افرادمستعد وکم بضاعت وکمک به آنها با رعایت تکریم شخصیت آنان
 • نظارت بر کار مشاوران جهت آشنا نمودن دانش آموزان واولیا باضوابظ جدید
 • نظارت بر وضعیت دانش آموزان وپیش بینی های لازم جهت پیشگیری بیماریهای واگیر دار
 • نظارت بر امور نظافت دبیرستان
 • پیگیری ونظارت کادر اداری مدرسه در پاسخ به موقع وصحیح به بخشنامه های اداری ونامه ها وسئوالات اولیائ ,دانش آموزان ودیگرامراجعان
 • توجه به نظرات وپیشنهادات وخلاقیت های عوامل اجرایی وآموزشی مدرسه در تصمیم گیریهای مختلف
 • پی گیری ارزشیابی مستمر و اخذ نمرات از دبیران و ثبت ان دفاتریا نمونه برگه های ریز نمرات جهت اطلاع رسانی به اولیاءوراهنمایان آموزشی وبازرسین محترم اداره وسازمان

 

 

 

 

 

اهم فعالیت های هفتگی مدیریت آموزشگاهی

– توصیه های لازم تربیتی,آموزشی,انضباطی,ایمنی و بهداشت محیط به دانش آموزان(ابتدای هفته)

– پیگیری فعالیت های انجام نشده  مربوط به هفته (ابتدای هفته)

– بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان (پایان هفته)وگزارش غیبت کارکنان به اداره مطبوع

– گشایش صندوقهای انتقادات ,پشنهادات وپیگیری موارد عنوان شده ,عند اللزوم (پاین هفته)

– ثبت وکنترل دفاتر مالی (تنظیم دفتر شورای ملی,دفتر روزنامه,دفتر کل و…)

– تشویق همکاران ودانش آموزان جهت شرکت در نماز جمعه وجماعت

– توصیه وتذکرات لازم به سرایدار در مورد حفظ وحراست ورعایت نکات ایمنی به خصوص در ایام تعطیلی  (پایان هفته)

– نظارت در نگهداری اموال ودرخواست شماره برچسب اموال خریداری شده جدید (در پایان هفته)

– برنامه ریزی برای اجرای متنوع وبا نشاط مراسم مختلف دینی وملی (در پایان هفته ,برای هفته بعد)

– حضور و گفتگوی رو در رو کلاسها با دانش آموزان جهت بررسی مسائل ومشکلات آموزشی واداری آنان ………… و نظارت بر روشهای تدریس دبیران به شیوههای گوناگون

– کنترل بخشنامه هایی که در طول هفته نیاز به پاسخگویی دارند.

– کنترل ونظارت بر امور دفتری آموزشگاه

– کنترل دعوت از اولیاءدانش آموزانیکه توسط دبیران فرا خوانده شده بودند

 

 

 

اهم فعالیتهای ماهانه مدیریت آموزشگاه

 • ارزیابی کیفیت آموزشی مدرسه وانعکاس در شورای دبیران با تاکید برارزشیابی مستمر از آموخته های ذانش آموزان
 • برگزاری جلسات شورای مدرسه , شورای دانش آموزی , شورای مالی , شورای دبیران وانجمن اولیاء و مربیان
 • نظارت بر تشکیل جلسات گروههای درسی وتشکیل بانک سوال در هرماه به تفکیک درس , رشته وپایه
 • بررسی تقویم سالیانه چهت برنامه ریزی مناسبت های خاص در طول ماه
 • دریافت نظر دبیران و انعکاس وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان به اولیاء آنان وجلب همکاری برای رفع مشکلات وموانع تحصیلی فرزندانشان
 • ارزیابی فعالیتهای آرمایشگاهی وکارگاهی
 • تکمیل نمودن برگهای عملکردومستمر مربوط به ارزشیابی کارکنان
 • حضور به موقع در جلسات مدیران منطقه (عمومی یا تخصصی) .ز/12/6

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی مهر ماه
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
بزرگداشته هفته دفاع مقدس وبرگزاری نمایشگاه,سخنرانی,مسابقات و…  
اعلام برنامه هفتگی به دانش آموزان,اولیاء ودبیران وارسال آن به اداره متبوع جهت بررسی وارزیابی  
بررسی  پرونده های دانش آموزان ورفع نواقص احتمالی پرونده ها توسط عوامل اداری واجرایی مدرسه برابر ضوابط  
تنظیم لیستهای بیمه ای تمامی دانش آموزان وارسال لیست به مراجع ذیربط  
تشکیل جلسات توجیهی با اولیاء دانش آموزاندر ضمینه مقررات آموزشی وانظباطی مدرسه  
توجیه آئین نامه انظباطی واحد آموزشی برای دانش آموزان ودبیران بررسی برگه های انتخابی واحد دانش آموزان ودبیران  
تقدیر از همکاران بازنشسته وبزرگداش روز جهانی معلم         ( 13مهر ) ترجیهادر جلسات دبیران وانجمن اولیاء و مربیان  
انجام مصاحبه آغازین وقرداد اولیه ارزشیابی با دبیران وهمکاران اداری  
کنترل نهایی سازماندهی و تراکم کلاسها و ارسال آمار نهایی به اداره وکارشناسی مربوطه  
کنترل پرونده تحصیلی دانش آموزان ورفع نقایص احتمالی ( برگ انتخاب واحد ,معافیت تحصیلی,کارنامه پایه قبل ,فرم 201,هدایت تحصیلی و… )  
توصیه به دبیران به منظور برگزاری ارزشیابی آغازین از دانش آموزان جهت ارتقاء کیفیت آموزشی  
برپایی جلسات شورای دبیران,شورای مدرسه وشرکت مشاوران در آن به منظور هماهنگی وآشنا نمودن کارکنان واحد آموزشی با نحوه ارائه خدمات راهنمایی مشاوره و جلب همکاری آنان  
برگزاری اولین جلسه شورای دبیران با تاکید بر موضوع های ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره گیری از تجارب همکاران وتعیین نماینده دبیران  
پیگری در رفع نواقص احتمالی پرونده های تحصیلی ومشاوره ای دانش آموزان پایه های دوم وسوم ودانش آموزان منتقلی  
صدور کارت شناسایی ودانش آموزی  
شناسایی دانش آموزان اقلیت های دینی جهت اقدامات مقتضی  
صحافی لیست های نمرات دبیران وودفاتر امتحانات وپلمپ وانسداد آنها تشکیل گروههای آموزشی مدرسه وتعیین سر گروه هر درس ومعرفی به اداره مطبوع  
برگزاری هفته پیوند ومشارکت دادن اولیاء درامور مختلف جهت پیشبردمسایل آموزشی  
صدور یا تمدید اعتبار کارت شناسایی  دانش آموزان واصلاح  مغایرتهای احتمالی  
برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی اولیاء مربیان برای انتخاب اعضای انجمن اولیاء ومربیان  
تشکیل وتکمیل پرونده پرسنلی همکاران وتکمیل فرم مشخصات همراه با مدارک لازم  
انسداد دفاتر آمار با همانگی نماینده اداره وارسال آن به اداره جهت تایید وپلمپ آن ( در آخر هر ماه )  
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی  
اجرای برنامه های هفته بهداشت روانی باتوجه به موارد اعلام شده در بخشنامه مربوطه  
تشکیل کمیته های طرح همیار معلم  

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی ماه آبان
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام

 

پیگیری در انسداد دفاتر امتحانات با هماهنگی نماینده امتحاناتاداره مطابق دستور العمل های مربوطه  
برنامه ریزی جهت بزرگداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی  
برنامه ریزی جهت برگزاری مطلوب هفته تربیت  
نظارت بربودجه بندی کتب درسی توسط گروههای آموزشی مدرسه  
شرکت در جلسه عمومی اولیای دانش آموزان  
 برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای دانش آموزی وبازدید مطابق باآیین نامه های موجود  
برنامه ریزی و تشویق دانش آموزان جهت مشارکت درفعالیتهای مدرسه  
برپایی جلسات توجیهی وتشریح آئین نامه ها ومقررات آموزشی برای دانش آموزان  
جذب کمکهای غیر نقدی مورد نیاز احد آموزشی توسط انجمن اولیاء ومربیان با هماهنگی  مدیر واد آموزشی  
بازبینی سیستم حرارتی واحد آموزشی و رفع نقایص احتمالی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی آذر ماه
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
ارائه کارنامه نمرات مستمر به دانش آموزان واولیاءآنان  
تشکیل جلسات شورای مدرسه به منظور حسن اجرای امتحانات نوبت اول وانعکاس آن به اداره متبوع  
اعلام برنامه امتحانات نوبت اول به دانش آموزان ودبیران اولیاء  
معرفی دبیران سال سوم جهت تصحیح اوراق نهایی به حوزه مرکزی تصحیح  

 

 

 

 

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه دی
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
نظارت بر حسن اجرای امتحانات دی ماه  
نظارت بر تصحیح اوراق امتحانی درج نمرات نوبت / نیمسال اول توسط دبیران ذیربط  
رسیدگی بر تخلفات احتمالی دانش آموزان در امتحانات پایانی  
ثبت وضبط نمرات امتحانات نوبت اول در رایانه وارسال دیسکاطلاعات به اداره  
توجیه وتشویق وترغیب دانش آموزیانی که شرایط شرکت درالمپیاد های علمی کشور را دارند  
تعیین وثبت نمره انضباط نوبت اول در لیست ریز نمرات ورایانه مدرسه  

 

 

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی بهمن ماه
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
استخراج تایج امتحانات نوبت  اول از طریق سیستم رایانه و تجزیه

وتحلیل نتایج به صورت نمودار وارائه درصدی آن در جلسات

شورای دبیران وپیگیری نقاط ضعف وتشویق دانش آموزان

  
برگزاری مسابقای مختلف علمی و فرهنگی به مناسبت دهه مبارک فجر  
ارزیابی از عملکرد گروههای هکیار معلم وتقدیز از گروههای موفق  
انتخاب کلاس برتر , نسبت به ترویج حسنات واثر بخشی آموزشی در آموزشگاه پس از امتحانات نوبت اول  
تشکیل نشستهای ماهانهبه منظور تاکید بر اصول رازداری , پرهیز از مداخله درفرایند مشاوره توسط همیاران وراهنمایی هایلازم برای صحت اجرای برنامه  

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه اسفند
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
اقدام در خصوص کاشت درخت وایجاد فضای سبز درهفته درختکاری با کمک دانش آموزان وهمکاران دبیران  
دعوت از اولیاء دانش آموزان برگزاری نشست در زمینه چگونگی استفاده از اوقات فراغت ( ایام نوروز ) وتحویل کتب کتابخانه به آنان  
گرامیداشت 8اسفند روز تشکیل نهاد امور تربیتی وتقدیر از مربیان پرورشی واحد آموزشی  به نحو مطلوب  

 

 

 

 

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه فروردین
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
بررسی وضعیت وسایل برودتی و رفع نواقص آنها  
ارزیای از عملکرد شش ماهه اول آموزشی وارائه آن در شورای دبیران  
نصب پیام تبریک سال نو و استقبال از دانش آموزان و کارکنان  
تشکیل جلسه بزرگداشت مقام معلم وتمهید مقدمات لازم در جهت اجرای برنامه های آن  
برگزاری جلسات شورای دبیران , انجمن اولیاء و مربیان , شورای مدرسه , شورای دانش آموزی  
تهیه ملزومات برگزاری امتحانات خرداد ماه  

 

 

 

 

 

اهم فعالتهای پیشنهادی در ماه اردیبهشت 
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام 
تهییه وتنظیم برنامه امتحانات نوبت دوم   
معرفی دبیران واجد شرایط سال سوم جهت تصحیح اوراق نهایی به اداره   
تهیه وتنظیم وابلاغ برنامه مراقبت به همکاران آموزشی   
دریافت نمرات مستمر از دبیران دو هفته قبل از شروع امتحانات پایانی   
تمهید مقدمات لازم جهت برگزاری امتحانات وآماده نمودن امکانات لازم در سه مرحله( قبل , حین وبعد )وتشکیل جلسات توجیهی برای کلیه عومل اجرایی   
اعلام برنامه امتحانات به دانش آموزان ودبیران – اولیاء ضمن راهنمایی دانش آموزان برای حضور در امتحانات پایانی نوبت دوم از طریف جلسات گروهی وتهیه پیانه وتراکت های مناسب   
اجرای برنامه های هفته یمعرفی مشاغل بر اساس برنامه ریزی قبلی   
اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه خرداد 
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام 
ایجاد فضای فیزیکی مطلوب برای برگزاری امتحانات از نظر کمی وکیفی   
اعلام به موقع نتایج امتحانات   
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ورورز 15خرداد   
تعیین میزان پذیرش دانش آموزان سال اول متوسطه   
پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز سال تحصیلی آینده و اعلام آن به اداره متبوع   
تعیین نمره انضباط نوبت دوم و ثبت آندر لیست ریز نمرات   
استخراج نتایج امتحانات وارائه آن به دانش آموزان همراه با نمونه برگ هدایت تحصیلی ( برای کلیه دانش آموزان پایه اول )   
ارسال نمونه سوال به گروههای آموزشی اداره متبوع   
اعلام برنامه امتحانی شهریورماه همزمان با ارائه نتایج خرداد ماه   
برگزاری امتحانات غائبین موجه   
تهیه نمودار درصد قبولی ارائه به اداره ونصب در تابلو اعلانات مدرسه   
اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه تیر
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
اطلاع رسانی در خصوص ( زمان , مکان ومدارک ) ثبت نام دانش آموزان سال اول  
پیش بینی تعداد کلاسها – رشته وپایه وبا توجه به ظرفیت فیزیکی واحد آموزشی برای ثبت نام دانش آموزان با هماهنگی اداره و مقطع  
انجام ثبت نام کلیه دانش آموزان از نیمه دوم تیر ماه  
بایگانی اوراق امتحانی ولیست ریز نمرات دبیران در نوبت خرداد  
تکمیل پروند تربیتی تحصیلی دانش آموزان  
ارسال دیسکت اطلاعات سیستم رایانه ای واحد آموزشی به اداره متبوع  
تهیه فهرستی از نواقص تجهیزاتی با قید اولویت جهت اعلام به اداره متبوع  

 

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه مرداد
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
پیگیری در ادامهی تعمیرات اساسی یا جزئی واحد آموزشی  
اعلام آمار دانش آموزان به منطقه برای دروس هماهنگ شهریور در پایه های اول ودوم  
تمهید مقدمات برگزاری امتحانات داخلی شهریور ( تهیه سئوالات و… )  
سازماندهی یروی انسانی واحد آموزشی با هماهنگی دبیران و اداره متبوع  
تمهید مقدمات تهیه برنامه هفتگی واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید با هماهنگی دبیران معرفی شده از اداره متبوع  
پیش بینی وخرید وسایل تجهیزات مورد نیاز واحد آموزشی  
هیه , تنظیم وابلاغ برنامه مراقبت به دبیران در شهریور ماه  
آماده نمودن حوزه اجرای امتحانات داخلی وشاداب نمودن محیط آزمون  

 

 

اهم فعالیتهای پیشنهادی در ماه شهریور
موضوعاقدام کنندهزمان اقدام
اعلام نتایج در زمان مناسب و ابلاغ آنها به دانش آموزان  
رسیدگی به اعتراضات دانش آموزان در زمان مقرر  
پیش بینی وتهیه سوخت زمستانی با هماهنگی مراجع ذیربط  
تهیه وتنظیم دفاتر حضور وغیاب دانش آموزان  
ارسال برنامه هفتگی مصوب جهت اطلاع وتایید نهایی به اداره متبوع  
اقدام جهت تهیه کارت بهداشت نیروهی خدماتی  

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.