شورای انتظامی ‌نظام مهندسی، طرح شکایت و درجات محکومیت

شورای انتظامی ‌نظام مهندسی، طرح شکایت و درجات محکومیت

شورای انتظامی ‌نظام مهندسی که یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی است  شورای انتظامی هر استان‌ها به صورت مستقل می‌باشد تمام آرا صادره در شورای انتظامی استان ها قابل بررسی و طرح در شورای انتطامی کشور می باشد

در این مطلب در خصوص اعضای  شورای انتظامی ، وظایف شورای انتظامی ، احکام شورای انتظامی ، نحوه رسیدگی به شکایات  در شورای انتظامی، مجازات‌های انتظامی مهندسین، تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مهندسین  و همچنین نحوه در خواست تجدیدنظر آراء صادرشده از شورای انتظامی توضیحاتی بیان می شود 

شورای انتظامی متشکل است از یک حقوق‌دان، یک قاضی دادگستری(با معرفی رئیس کل دادگستری) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از میان اعضای نظام مهندسی استان به پیشنهاد هیئت مدیره و حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب می‌شوند. مدت عضویت این افراد در شورای انتظامی نظام مهندسی سه سال است..

آیین‌نامه اجرایی مذکور در مواد۸۳ تا ۱۰۱ به نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات شورای انتظامی و انواع تخلفات و مجازات‌‌های آنها و شیوه رسیدگی به شکایات اشاره دارد.

وظایف شورای انتظامی نظام مهندسی چیست؟

 • رسیدگی به شکایات ودعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی درخصوص تخلفات حرفه ای انضباطی وانتظامی مهندسان و
  کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان ویا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.
 • کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از صاحب کار زیاندیده ازتخلف دستگاهها وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداریها وموسسات عمومی وبطور کلی هر شخصی که درمورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی ویا حرفه ای وی داشته باشد
  می تواند شکایت خود را بطور کتبی وبا درج مشخصات وشرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارک مربوط به دبیر خانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید .
 • تبصره ۱-رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان رادارا نمی باشند درصلاحیت شورای انتظامی استان است .
 • تبصره ۲-درصورتیکه مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر ازنظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد
  نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است .
 • تبصره ۳-به شکایات واصل شده که بدون امضا ونام ونشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 • تبصره۴-هیات مدیره می تواند درصورت اطلاع ازوقوع تخلف بدون دریافت شکایت راساٌ نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند .

مجازاتهای انتظامی، شورای انتظامی نظام مهندسی چیست؟

 • درجه ۱ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.
 • درجه ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.
 • درجه ۳ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
 • درجه ۴ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
 • درجه ۵ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
 • درجه ۶ ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
 • تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند
  در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

روند طرح شکایت الکترونیکی در شورای انتظامی استان تهران چیست؟

 • shoraentezami.tceo.ir. 1     . ورود به سامانه شورای انتظامی به آدرس
 • ثبت نام و دریافت شناسنامه و رمز عبور از طریق پیامک (پیامک‌های تبلیغاتی مسدود نباشد)
 • ورود به کارتابل و دادخواست
 • بارگذاری ضمایم و مدارک موردنیاز (حجم فایل‌های ارسالی زیر ۵ مگابایت)
 • موارد ضروری جهت طرح شکایت از مهندسان ذیل پروانه:
 • پروانه ساختمانی تمام صفحات، کارت شناسایی، سند ملکیت، ارائه وکالت نامه در صورت معرفی وکیل، قرارداد، سایر موارد ذکرشده در قسمت اسناد و مدارک در صورت لزوم ارائه شود.
 • موارد ضروری جهت شکایت از ناظر ملک مجاور:
 • مشخصات ناظر ملک مجاور، سند ملک، کارت شناسایی
 • انتخاب ثبت نهایی و ارسال به استان مربوطه از انتهای صفحه دادخواست.

توجه :

 • در صورت انتخاب ثبت موقت، دادخواست برای شورای استان تهران قابل رویت نخواهد بود.
 • در این مرحله باید در انتظار دعوت بمانید تا از طریق پیامک تاریخ جلسه اطلاع رسانی گردد.
 • در صورت دریافت پیامک اصلاح، پرونده ظرف مدت ۵ روز نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.
 • زمان دعوت از تاریخ ثبت دادخواست بدون نقص مدارک، متعاقباً اعلام خواهد شد

چه نوع از محکومیت های مهندس ناظر، طراح و مجری در شورای انتظامی مورد بررسی قرار میگیرد؟

 • محکومیت انتظامی(در مواردی که آسیب‌های کمتر و شاکی خصوصی )

مرجع تجدیدنظر آرا صادر شورای انتظامی

 • شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادرشده از شورای انتظامی استان ها است .
 • مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر ازنوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.

نحوه و روند طرح شکایت از شورای انتظامی

 • آراء بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ صادرشده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و درصورتی‌که قبلاً ابلاغ‌شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف‌شده است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای انتظامی نظام‌مهندسی است.
 • تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادرشده و پروانه عضویت مشتکی‌عنه، مهروموم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام‌مهندسی ارسال می‌دارد.
 • درصورتی‌که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام‌مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.
 • هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تائید به‌وسیله شورای انتظامی نظام‌مهندسی قابل‌اجرا نخواهد بود.
 • آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.