مدیریت زنجیره تامین

چکیده

سازمان های امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن،  نیازمند بهره گیری از الگویی  مناسب همچون مدیریت زنجیره تامین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مدیریت زنجیره های تامین، پیوسته به دنبال اتخاذ راهکارهایی جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعیین شده برای زنجیره می باشد. بنابراین زنجیرهای از فرآیندهای تولیدی و توزیعی به هم پیوسته و متشکل از تمامی اجزای تأثیرگذار در طول زنجیره، نیازمند نگاهی جامع، پویا و موثر است. در این پژوهش ، نگارنده تصمیم بر آن دارد تا با استفاده از رویکرد  سیستم داینامیک ، متغییر های موثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین را شناسایی و با تحلیل حساسیت ، ریشه های رفتاری متغییر ها را در زنجیره تامین مورد بررسی قرار دهد. هدف از اجرای این پایان نامه ، بهبود مدل زنجیره تامین یکی از واحد های پخش و توزیع مویرگی شرکت کاله با بهینه سازی متغییر های ذخیره اطمینان[1]، میزان سطح موجودی ، میزان فروش از دست رفته و … با رویکرد سیستم داینامیک و مبتی بر مینیمم هزینه ها و افزایش درآمد بنگاه مورد مطالعه می باشد.

سیاست های اجرایی در این پایان نامه عبارت است از :

 1. بهبود سطح موجودی انبار با هدف پاسخ سریع به نیاز های مشتری وکاهش هزینه های نگهداری
 2. بهبود جریان های اطلاعاتی موثر در زنجیره تامین به منظور اتخاذ تصمیمات سریع و درست
 3. کاهش میزان زیان ناشی از فروش از دست رفته به دلیل کمبود موجودی در انبار

در پایان نگارنده با استفاده از ابزار سیستم داینامیک به عنوان نگرشی جامع و پویا برای مدل نمودن مسئله زنجیره تامین به منظور درک پیچیدگی های رفتاری سیستم و به کار بستن اصول سیستمهای کنترل بازخوردی  به شبیه سازی مدل زنجیره تامین و بهینه سازی متغییر های اساسی آن پرداخت.

 

واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تامین ، پویا شناسی سیستم، شبیه سازی

 • مقدمه

رقابت بی امان در بازارهای جهانی امروزی، عرضه محصولات تازه با حضور کوتاه در بازار و اوج گرفتن انتظارات مشتریان، بنگاه‌های کسب ‌وکار را به سرمایه‌گذاری و تمرکز بر زنجیره‌های عرضه خود وادار کرده است. رقابت در کسب ‌وکار امروز دیگر میان تک‌تک شرکت‌ها نیست بلکه میان زنجیره ‌های ‌تأمین اتفاق می‌افتد. مدیریت زنجیره ‌تأمین به ابزاری استراتژیک برای شرکت‌ها تبدیل شده تا بتوانند کیفیت را مدیریت کرده، مشتریان را راضی نگاه دارند و با توان رقابتی باقی بمانند.
به جرأت می توان گفت بهترین راه نظم بخشیدن به واکنش های صحیح و سریع مسائل مربوط به سیستم ها ثبت و بررسی نقاط مهم عملکردی آنها به شکل سناریویی از آینده است که رفتار گذشته و حال محیط سیستم را ملاک قرار می دهد،ثبت این سناریو نیازمند بکارگیری دانش و تکنیکی است که با بهره گیری از نگرش سیستمی مشکلات را به درستی شناسایی و در جهت حل معضلات پیش آمده سریع ترین و صحیح ترین واکنش را نشان می دهد این دانش پویایی های سیستم نام دارد.

از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در زمینه تحلیل زنجیره تامین است و به سمت کاربرد عملی آن هدایت می شود نوع تحقیق کاربردی است که به دنبال تحلیل زنجیره تامین یک شرکت تولید کننده پنیر پیتزا بر اساس رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم متناسب با ساختار زنجیره تامین آن شرکت می باشد و با تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی و ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه، سعی بر آن است که نتایج آن در آینده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ابتدا به بیان تاریخچه و تعاریف پایه ای علم پویایی های سیستم از جمله ساختار،روش مدل سازی،تأخیرات مواد و اطلاعات و همچنین الگوهای اولیه رفتار پویا پرداخته شده و کاربرد پویایی های سیستم در مدیرت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مدل عمومی زنجیره تامین،فرایندهای داخلی سازمان نقش مهمی در کنترل جریان های مالی و اطلاعاتی زنجیره ایفا می کنند.

 

 

 

 

 • تعریف مساله

“مدیریت زنجیره تامین[1]” در راستای ایجاد اعتماد بین مراحل مختلف زنجیره، تبادل اطلاعات در مورد نیازهای بازار و توسعه محصولات جدید تلاش می­کند به شکلی که در راستای تامین نیازهای مشتریان، مراحل مختلف زنجیره رابطه بلند مدتی با هم برقرار نمایند.

“مدیریت زنجیره تامین”  دامنه وسیعی دارد که شامل: تامین کنندگان جزء، تامین کنندگان عمده، عملیات داخلی، مشتریان عمده، مشتریان جزء و مصرف کنندگان نهایی می­باشند و هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان نهایی زنجیره تامین می­باشد.شینگو[2] مدیریت زنجیره تامین را مفهومی می داند که از صنایع تولیدی آغاز شده است، در حقیقت اولین نشانه­ها از مدیریت زنجیره تامین در سیستم تولید “JIT”[3] شرکت تویوتا آشکار شد. این سیستم با هدف تنظیم مقادیر عرضه به کارخانه­های تولید موتور در مقدار صحیح کوچک و اقتصادی طراحی شد و هدف آن عبارت بود از کاهش سطح موجودی و تنظیم تعاملات عرضه کنندگان با بخش خط تولید به نحو موثر و کارآمد. بعد از ظهور رویکرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع خودروسازی ژاپن بعنوان زیر مجموعه­ای از سیستم تولید، تحول در فضای مفهومی مدیریت زنجیره تامین آغاز و این مدیریت بعنوان یکی از مفاهیم مستقل و اصلی در نظریه مدیریت صنعتی مطرح شد. در عمل، مدیریت زنجیره تامین تلفیقی از قلمروهای ویژه در فضای مفهومی مدیریت شامل مدیریت کیفیت فراگیر[4]، فرآیند طراحی مجدد کسب و کار[5] و شیوه تولید درست به موقع[6] می باشد.” [1].

بنابراین می‌توان زنجیره‌ تأمین را شبکه‌ای از شرکت‌های عرضه‌کننده مواد ‌اولیه، تولیدکننده و توزیع‌کننده دانست که فعالیت‌های خرید مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصولات نیمه‌ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی را به مشتریان نهایی انجام می‌دهند. شکل 1-1 عناصر موجود در یک زنجیره تامین را نشان می دهد.

 

1.SCM: Supply chain management

 1. Shingo
 2. just in time
 3. TQM
 4. BPR=Business process Redesigning
 5. JIT

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه……………………………………………………. 1

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 • تعریف موضوع……………………………………………………………………………………………………………. 3
 • ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش………………………………………………………………………… 5
 • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • سوالات و فرضیه های اصلی مدل……………………………………………………………………. ……..  7

1-6       روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 8

 • مراحل اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش……………………………… 10

 • سیر تکملی زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………. 11
 • تعریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………. 12
 • اهداف مدیریت زنجیره  تامین………………………………………………………………………………. ….14
 • اصول نظام مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………….. 14
 • رویکردهای زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………. 15
 • مراحل تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………… 16

2-6-1   طراحی و یا تغییر استراتژی زنجیره  تامین……………………………………………………… 16

2-6-2   برنامه ریزی زنجیره تامین ……………………………………………………………………………… 17

2-6-3    مرحله عملیاتی زنجیره تامین…………………………………………………………………………. 17

 • دیدگاه فرایندی زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………. 17

2-7-1   دیدگاه چرخه ای……………………………………………………………………………………………. 17

2-7-2   چرخه سفارش مشتری ………………………………………………………………………………….. 18

2-7-3    چرخه پر سازی مجدد…………………………………………………………………………………… 19

2-7-4   چرخه تولید……………………………………………………………………………………………………. 19

2-7-5   چرخه تدارکات …………………………………………………………………………………………….. 19

 • استراتژی های پاسخ گو در مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………. 20
 • یکپار چه سازی زنجیره تامین …………………………………………………………………………………… 21
 • عوامل سوق دهنده ی سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تامین ……………………………… 23
 • عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………….. 25
 • فرایند های زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………….. 26
 • عوامل موثر در پیاده سازی زنجیره تامین رقابتی………………………………………………………… 28

2-14      چالش های زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………. 30

2-15     اثر شلاقی در زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………… 33

2-15-1   مفهوم اثر شلاقی…………………………………………………………………………………………….. 33

2-15-2   علل ایجاد اثر شلاقی ……………………………………………………………………………………… 34

2-15-3   راه های کاهش اثر شلاقی ………………………………………………………………………………. 35

2-16    مرور مبانی نظری سیستم داینامیک ……………………………………………………………………………… 37

2-16-1   تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در زنجیره تامین………………………………. 37

2-17     مزایای استفاده از رویکرد پویا شناسی سیتم ها ……………………………………………………………. 38

2- 18    ساختار و متدولوژی پویا شناسی سیستم ………………………………………………………………………. 39

2-19     مدل سازی در  پویا شناسی سیستم ………………………………………………………………………………. 39

2-20     بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین ………………………………………………. 46

2-20-1 سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین……………….47

2-20-2 بررسی چند مقاله با موضوع مدلسازی زنجیره تامین با سیستم داینامیک……………50

2-20-2-1 مقاله اول………………………………………………………………………………………………51

2-20-2-2 مقاله دوم……………………………………………………………………………………………..57

فصل سوم: مدل سازی…………………………………………………………………………………. 64

 • مقدمه………………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1   درباره کاله ( گروه صنعتی سولیکو ) ……………………………………………. 65

 • مدل سازی داینامیک زنجیره تامین شرکت کاله………………………………………… 66
 • شناسایی متغییر های تاثیر گذار در زنجیره تامین شرکت کاله…………………………. 67

3-3-1   نرخ فروش…………………………………………………………………………… 67

3-3-2   موجودی کالا در انبار مراکز پخش …………………………………………….. 68

3 -3-3   موجودی کالا در انبار مرکزی ………………………………………………….. 68

3 -3-4   ذخیره اطمینان در انبار مراکز پخش ……………………………………………. 69

3 -3-5   فضای انبار مراکز پخش ………………………………………………………….. 69

3 -3-6   فضای انبار مرکزی ……………………………………………………………….. 69

3 -3-7   ارسال کالا …………………………………………………………………………. 69

3 -3-8   میزان تولید …………………………………………………………………………. 69

3 -3-9   زمان حمل کالا از انبار مرکزی به انبار مراکز پخش …………………………. 70

3 -3-10   میزان سفارش برای تولید ………………………………………………………. 70

3 -3-11   ظرفیت تولید …………………………………………………………………….. 71

3 -3-12   زمان مورد نیاز برای تولید ……………………………………………………… 71

3 -3-13   میزان سفارش برای خرید مواد ………………………………………………… 71

3-4     فرضیه پویا……………………………………………………………………………………… 71

3-5     نمودار علی حلقوی…………………………………………………………………………… 74

3-5-1     حلقه هدف جوی فروش-موجودی…………………………………………………..74

3-5-2     حلقه های هدف جوی موجودی-ارسال…………………………………………….75

3-5-3     حلقه هدف جوی ارسال مواد……………………………………………………………77

3-5-4     حلقه رشد فروش-ارسال…………………………………………………………………77

3-5-5     حلقه رشد فروش-تولید………………………………………………………………….78.

3-5-6     حلقه رشد زنجیره تامین………………………………………………………………….80.

3-6     نمودار حالت و جریان……………………………………………………………………….. 80

 

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی……………………………………………………………………….. 82

 • مقدمه………………………………………………………………………………………….. 83
 • اجرای مدل شبیه­سازی مدیریت زنجیره تامین…………………………………………… 83
 • اعتبارسنجی مدل پویا شناسی سیستم ها…………………………………………………… 84

4 -3-1   اعتبارسنجی ساختار مدل…………………………………………………………. 85

4 -3-1-1    آزمون برازندگی ………………………………………………… 85

4 -3-1-2    آزمون های سازگاری ……………………………………………. 86

4 -3-1-3    آزمون مطلوبیت و اثر بخشی …………………………………….. 87

4 -3-2   اعتبار سنجی رفتار مدل …………………………………………………………… 87

4 -3-2-1    آزمون برازندگی …………………………………………………. 87

4 -3-2-2    آزمون حساسیت پارامتر …………………………………………. 87

4 -3-2-3    آزمون سازگاری …………………………………………………. 88

4- 3-2-4    آزمون مطلوبیت و اثربخشی……………………………………………91

4-3-3     اعتبارسنجی مضامین سیاست ها…………………………………………………………92

 • آنالیز حساسیت………………………………………………………………………………. 94

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………….. 104

 • نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………. 105
 • پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 109

مراجع……………………………………………………………………………………………………… 110

مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………….. 110

مراجع لاتین…………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست 1………………………………………………………………………………………………….. 113

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1 – عناصر موجود در یک مدیریت زنجیره تامین………………………………………………. 4

شکل 1-2 – شبکه زنجیره تامین در یک سازمان………………………………………………………….. 4

شکل 2-1 – مراحل و چرخه ها مدل مدیریت زنجیره تامین…………………………………………… 18

شکل 2-2 –  چرخه سفارش مشتری……………………………………………………………………….. 18

شکل 2-3 – چرخه پر سازی مجدد……………………………………………………………………….. 19

شکل 2-4-  چرخه تولید …………………………………………………………………………………… 19

شکل 2-5-  موقعیت بررسی سفارش مشتری…………………………………………………………….. 21

شکل 2-6- نمایی از اثر شلاقی بر زنجیره تامین…………………………………………………………. 34

شکل 2-7- فرایند مدل سازی …………………………………………………………………………….. 41

شکل 2-8- حلقه ی علی حلقوی تامین کننده ، توزیع کننده و .. ……………………………………. 52

شکل 2-9- حلقه ی علی حلقوی تولید.. ………………………………………………………………… 53

شکل 2-10- نمودار حالت و جریان تولید ………………………………………………………………. 54

شکل 2-11- شبیه سازی تحت شرایط اولیه……………………………………………………………… 55

شکل 2-12- ساختار زنجیره تامین ……………………………………………………………………….. 58

شکل 2-13- نمودار علی حلقوی در مدل مورد مطالعه ……………………………………………….. 59

شکل 2-14- مدل مدیریت زنجیره تامین سنتی …………………………………………………………. 60

شکل 2-15- نمودار علی حلقوی مدل متداول زنجیره تامین………………………………………….. 61

شکل 2-16- نمودار علی حلقوی مدل VMI…………………………………………………………… 62

شکل 2-17- نمودار علی حلقوی مدلJMI…………………………………………………………….. 63

شکل 3-1- فروش محصول به تفکیک ماه………………………………………………………………. 67

شکل 3-2- موجودی محصول به تفکیک ماه و شعب…………………………………………………. 68

شکل 3-3- رفتار مرجع موجودی کالا در انبار مرکزی………………………………………………… 68

شکل 3-4- رفتار مرجع میزان تولید……………………………………………………………………….. 69

شکل 3-5- میزان سفارش برای تولید……………………………………………………………………………….70

شکل 3-6- حلقه ی هدف جوی فروش – موجودی…………………………………………………… 75

شکل 3-7- حلقه ی هدف جوی موجودی ارسال………………………………………………………. 76

شکل 3-8- حلقه ی هدف جوی ارسال مواد……………………………………………………………. 77

شکل 3-9- حلقه ی رشد فروش – ارسال………………………………………………………………… 78

شکل 3-10- حلقه ی رشد فروش – تولید……………………………………………………………….. 79

شکل 3-11- حلقه ی رشد زنجیره تامین…………………………………………………………………. 80

شکل 3-21- نمودار حالت و جریان زنجیره تامین………………………………………………………………81

شکل 4-1- نتایج اجرای مدل شبیه سازی………………………………………………………………… 84

شکل 4-2- آزمون های اعتبار سنجی…………………………………………………………………….. 84

شکل 4-3- افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال……………………………………………………….. .95

شکل 4-4- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر موجودی انبار………………………………… 96

شکل 4-5- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر میازان فروش از دست رفته………………… 96

شکل 4-6- افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار……………………………………… 97

شکل 4-7- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر موجودی انبار محصول…… 98

شکل 4-8- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر فروش از دست رفته………. 98

شکل 4-9- زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید……………………………………….. 99

شکل 4-10- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر میزان تولید………………. 100

شکل 4-11- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار…………… 100

شکل 4-12- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر نرخ تولید………………… 101

شکل 4-13- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار مرکزی…. 101

شکل 4-14- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده…………………………… 102

شکل 4-15- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر متغییر نرخ تولید……. 102

شکل 4-16- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر نرخ تولید مواد اولیه.. 103

شکل 4-17- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر موجودی مواد اولیه… 103

شکل 5-1- رفتار متغییر های فروش ، تقاضا ، فروش ا ز دست رفته و موجودی انبار…………….. 106

شکل 5-2- تغییرات انجام شده………………………………………………………………………….. 107

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته بعد از اعمال سیاست………………………………………… 108

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته قبل از اعمال سیاست………………………………………… 108

[1] :Safety Stock

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 122
حجم: 2.18 مگابایت
65,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.