or
فایـلهـا و مـقـالات رایـگـان سـایـت:

جان پناه و ضوابط اجرایی و طراحی آن

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=118927

جان پناه و ضوابط اجرایی و طراحی آن

جان پناه یا دست انداز

جان پناه یا دست انداز (parapet) ، دیوار کوتاهى است که اطراف بام ساختمان یا لبه ى ایوان ها احداث می شود.

مصالح مورد استفاده در جان پناه

براى ساختن جان پناه از مصالح محکم مانند ملات ماسه و سیمان و آجر مرغوب زنجاب شده استفاده می گردد.
چون دیوار جان پناه باید بتواند در مقابل نیروهاى جانبى باد مقاومت نماید.

اجراى جان پناه

  • نحوه ى اجراى جان پناه بدین صورت است که پس از ساختن سقف، بر روى پشت بام (اطراف بام) دیوارجان پناه به ضخامت ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر با توجه به اصول صحیح دیوار چینى ساخته مى شود.
  • پس از دیوار چینى مى توان قرنیز(در پوش) را بر روى آن اجرا نمود. قرنیز مى تواند از آجر بتن و… ساخته شود.

ضوابط جان پناه در مقررات ملی ساختمان

  • حفاظ، جان پناه ها و میله های دستگرد باید با تمهیدات مناسب، به نحوی تهیه شـوند کـه در زمـان استفاده و بهره برداری از مقاومت و ایمنی لازم برخوردار باشند.
  • ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسـترس، بایـد حـداقل ۱/۱۰متر و از لبه پله یا سطح شیبدار حداقل ۰/۹۰متر باشد.
  • فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از ۰/۱۱ متـر باشـد.در صورت وجود نرده های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر بیش از ۰/۱۱ متر عبور کند.
  • در صورت استفاده از میله های افقی در دست انداز و جان پناه، غیر از فاصله منـدرج در بند ۴-۹-۹-۱-۲ ، طراحی دست انداز باید به گونه ای باشد که از بالا رفتن کودکـان و احتمـال سـقوط آنها با تدابیر  چون شیب داخلی یا هلالی برگشته جلوگیری کند.
  • استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در جان پناه ها و دست اندازهای دارای شیشه بـه هر قطع و اندازه، الزامی است.


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.