محاسبه سر انگشتی و سریع ابعاد شاه تیرها و تیرهای بتنی

محاسبه سر انگشتی و سریع ابعاد شاه تیرها و تیرهای بتنی

  • چون نوع قاب های موجود در ۲ جهت خمشی است و وظیفه تحمل نیروهای جانبی را دارد و در این مورد ارتفاع تیر ¹1/10تا 1/12 دهانه قابل توصیه توصیه می باشد و عرض تیر نیز حدود 1/10 تا 3/4ارتفاع می باشد.
  • آخرین و کمترین ارتفاع یک مقطع ۱/۱۶ طول دهانه می باشد.
  • عرض تیرها متناسب با عرض ستون ها اجرا می کنند.
  • برای محاسبه As حداقل جهت FY=4000مقدار As اولی را در عدد 0.9 ضرب می شود . محاسبه سرانگشتی حداقل آرماتورهای طولی در تیرها بدون در نظر گرفتن آرماتورهای تقویتی .
مقدار as حداقل نمره آرماتور طولی fy=3000 ابعاد تیرها نمره آرماتور طولی fy=3000 ابعاد تیرها مقدار as حداقل
۴.۲ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۰*۳۰ ۳φ12 بالا 3φ12 پایین ۳۰*۳۰ ۳.۵
۴.۹۲ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۵*۳۰ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۵*۳۰ ۴.۱
۵.۶ ۳φ16 بالا 3φ16 پایین ۴۰*۳۰ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۴۰*۳۰ ۴.۶۶
۴.۹۲ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۰*۳۵ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۰*۳۵ ۴.۱
۵.۷۱ ۳φ16 بالا 3φ16 پایین ۳۵*۳۵ ۳φ14 بالا 3φ14 پایین ۳۵*۳۵ ۴.۷۶
۶.۵۵ ۳φ16 بالا 3φ16 پایین ۴۰*۳۵ ۳φ16 بالا 3φ16 پایین ۴۰*۳۵ ۵.۴۵سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.