دوران شار

دوران شار

قرن 9 قبل از میلاد تا قرن 7 میلادی

  • قرن 9 تا 4 قبل از میلاد، سبک پارسی، ماد و هخامنشی
  • قرن 3 قبل از میلاد، آمیختگی شار پارسی با دولت-شهر یونانی، شهر پارسی-هلنی
  • اواخر قرن 3 قبل از میلاد تا قرن 7 میلادی، سبک پارتی، اشکانی و ساسانی

اولین حکومت های مستقل داخلی بعد از اسلام تا 1165 و شروع سلسله قاجار

  • قرن 1 تا 4 هجری قمری، تحول سبک پارتی در ماوراءالنهر تولد سبک خراسان، تجدید حیات علمی و ادبی، ظهور دیلمیان
  • قرن 4 تا 7 هجری قمری، اوج تجدید حیات علمی و ادبی، گذر از شار آزاد دیلمیان به شار قدرتمند سلجوقی و خوارزمشاهی، تولد سبک رازی
  • قرن 7 تا 11 هجری قمری، سازماندهی مجدد شهر تبریز و ایجاد نوشهرهای آذری، تولد سبک آذری
  • قرن 11 تا 13 هجری قمری، تولد مکتب اصفهان، ابداع مجدد و اعتلای مفهوم شار

از شروع حکومت قاجار تا سال 1357 شمسی

  • پیدایش مفهوم شهر، پیدایش سبک هندی، تولد سبک تهران،
  • از سال 1300 تا 1320 هجری شمسی، شکل گیری الگوی تهران، تبدیل تهران از سبک به الگو
  • از سال 1320 تا 1357 هجری شمسی، اشاعه الگوی تهران، پیدایش نخستین طرح های برنامه ریزی شده، دگرگونی در شکل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.