عوارض قطع درخت و معافیت و تخفیف در آن

عوارض قطع درخت و معافیت و تخفیف در آن

رعایت مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ در ارتباط باتعرفه قطع درخت در شهر تهران الزامیست.

تعرفه عوارض قطع درخت

در مواردیکه به موجب لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۲/۳مجوز قطع درخت صادر گردیده و یا درختی به عللی از بین رفته باشد شهرداری تهران می تواند حسب مورد از مالک یا مسبب عوارضی از بین رفته باشد شهرداری می تواند حسب مورد از مالک یا مسبب عوارضی وصول نماید. عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

موارد تخفیف از پرداخت عوارض قطع درخت

  • چنانچه قطع و ایجاد درخت در همان محل قابل ترمیم و جبران باشد ( کاشت مجدد) در این حالت عوارض به نسبت و بر طبق ردیف های فوق به ازاء هر سانتی متر اختلاف محیط بن هر اصله درخت کاشته شده جدید با محیط بن درخت قطع یا از بین رفته قدیمی محاسبه و دریافت خواهد شد.
  • نحوه کاشت مجدد در خصوص ردیف کاری ( درختکاری در حاشیه زمین ) چنانچه عینا مثل سابق باشد، عوارض فقط به اختلاف محیط بن درخت جدید با بن درخت قدیمی تعلق می گیرد .

موارد معافیت از پرداخت عوارض قطع درخت

  • قطع درختان خشک شده به علل مذکور در ماده چهارم ( ۴) ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۱/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران، با کاشت درختان جدید به تعداد درختان خشک شده در همان محل و با تایید شهرداری ، مشمول عوارض موضوع این مصوبه نخواهد بود .

بررسی درختان موجود

شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده (۱) این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون های ماده ۷ آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.